www.log.lodz.pl

Formularze

 • Kartoteka danych ewidencyjnych i opisowych budynków na nieruchomości - Karta Budynku [Pobierz .doc] | [Pobierz .pdf] | [Opis wypełnienia kartoteki]
 • Wykaz zmian danych ewidencyjnych - Grunty [Pobierz .doc] | [Pobierz .pdf]
 • Wykaz zmian danych ewidencyjnych - Budynki [Pobierz .doc] | [Pobierz .pdf]
 • Zgłoszenie pracy geodezyjnej [Pobierz .pdf]  | [Załącznik do Zgłoszenia Pracy Geodezyjnej]
 • Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków [Pobierz .pdf]
 • Zgłoszenia zmian danych [Pobierz .doc] | [Pobierz .pdf]
 • Analiza materiałów archiwalnych [Pobierz .xls][Pobierz .pdf]
 • Protokół z czynności przyjęcia przebiegu granic nieruchomości [Pobierz .pdf]
 • Uzupełniający protokół ustalenia i ogłoszenia stanu władania [Pobierz .pdf]
 • Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Formularz P [Pobierz .pdf]
  • Formularz P1 (Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy danych EGiB) [Pobierz .pdf]
  • Formularz P2 (Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych na podstawie bazy danych EGiB) [Pobierz .pdf]
  • Formularz P3 (Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej) [Pobierz .pdf]
  • Formularz P4 (Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości) [Pobierz .pdf]
  • Formularz P5 (Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych GESUT) [Pobierz .pdf]
  • Formularz P6 (Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych BDSOG) [Pobierz .pdf]
  • Formularz P7 (Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy danych BDOT500) [Pobierz .pdf]
  • Formularz P8 (Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie innych materiałów) [Pobierz .pdf]
 • Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu [Pobierz .pdf]
 • Wniosek o ustalenie numeru porządkowego [Pobierz .pdf]
 • Zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych [Pobierz .pdf]
 • Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych [Pobierz .pdf]
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, iż grunty nie podlegają wyłączeniu z produkcji rolnej [Pobierz .pdf]
 • Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej [Pobierz .pdf]
 • Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym [Pobierz .pdf]
 • Wniosek o przeprowadzenie uzupełniającej gleboznawczej klasyfikacji gruntów [Pobierz .pdf]

 W celu zapisania wypełnionego formularza należy użyć programu Adobe Reader XI

Programy

 • Adobe Reader [Pobierz]
 • DWG TrueView - darmowy program do przeglądania plików DWG [Pobierz]
 • Transformacja współrzędnych ŁAM <-> 2000 - TransLOK_2000PKT [Pobierz]
 • GeoInfo Delta [Pobierz]
 • Pliki konfiguracyjne do Delty [Pobierz]

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO VII

 • Wytyczne techniczne na wykonanie prac związanych z numerycznym opracowaniem mapy zasadniczej w Geo-Info 7 Delta [Pobierz .doc] | [Pobierz .pdf]
 • Kody obiektów (nazwy warstw) - mapa zasadnicza [Pobierz]

WYTYCZNE TECHNICZNE

Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C