www.log.lodz.pl

Informacja


Informację wprowadził(a): Adam Surma (2019-08-02 11:54:21)
Informację zmodyfikował(a): Adam Surma (2019-08-02 11:59:39)

Text/HTML/Audit

Dodaj treść

Wykaz lokali

Informację wprowadził(a): Adam Surma (2018-03-02 15:56:23)

Text/HTML

OGŁOSZENIE

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi zmian nazw ulic w wyniku zastępczych zarządzeń Wojewody Łódzkiego informujemy, że treść przedmiotowych zarządzeń stanowiących podstawę zmiany nazw ulic dostępna jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego na stronie http://dziennik.lodzkie.eu/#/actbymonths pod pozycjami 5470-5495 oraz 5538 (dawna ulica Wandurskiego). Zarządzenia zostały opublikowane w dniu 17 grudnia 2017 roku oraz w dniu 18 grudnia 2017 roku (dawna ulica Wandurskiego) i wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji, to jest odpowiednio w dniu 1 stycznia 2018 roku i w dniu 2 stycznia 2018 roku (dawna ulica Wandurskiego). Wymienione wyżej zarządzenia zastępcze Wojewody Łódzkiego stanowią podstawę prawną wszelkich koniecznych zmian wynikających ze zmiany nazwy ulicy.

Decyzja

Decyzja


Informację wprowadził(a): Konrad Malarczyk (2017-08-21 08:58:04)

Zarządzenie nr 388/2014 Wojewody Łódzkiego

 

ZARZĄDZENIE NR 388/2014 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 18 listopada 2014 r.

 

w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego dla osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii [Pobierz *.pdf]


Informację wprowadził(a): Konrad Malarczyk (2014-12-08 11:30:27)
Informację zmodyfikował(a): Adam Surma (2016-06-22 10:11:44)

Zarządzenie nr 389/2014 Wojewody Łódzkiego

 

ZARZĄDZENIE NR 388/2014 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 18 listopada 2014 r.

 

w sprawie powołania członków wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej orzekającej o odpowiedzialności osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii [Pobierz *.pdf]


Informację wprowadził(a): Konrad Malarczyk (2014-12-08 11:35:14)
Informację zmodyfikował(a): Adam Surma (2016-06-22 10:12:27)

Informacja

Numer konta bankowego na które należy dokonywać opłaty

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna

22 1560 0013 2026 0003 5132 1002


Informację wprowadził(a): Konrad Malarczyk (2014-11-10 09:26:56)
Informację zmodyfikował(a): Konrad Malarczyk (2014-11-12 08:30:23)

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 4 ust. 1b i art. 7d pkt 1 lit. b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, Nr 182, poz. 1228, z 2013 r. poz. 829 i poz. 1635 oraz z 2014 r. poz. 897) oraz § 8 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 383)

ogłaszam

powstanie bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000, zharmonizowanej z bazami danych:

  • Bazą EGiB (bazą ewidencji gruntów i budynków),
  • Bazą GESUT (bazą geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu),
  • Bazą BDSOG (bazą danych szczegółowych osnów geodezyjnych)

dla obszaru miasta Łodzi

Z up. PREZYDENTA MIASTA ŁODZI


Informację wprowadził(a): Konrad Malarczyk (2014-07-21 09:40:01)
Informację zmodyfikował(a): Konrad Malarczyk (2014-07-21 09:42:56)
Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C