www.log.lodz.pl

Alfabetyczny wykaz spraw

Lp.

Sprawa

Karta informacyjna

1.

Klasyfikacja gruntów.

więcej

2.

Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

więcej

3.

Nadanie nazwy ulicy.

więcej

4.

Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych.

więcej

5.

Podział nieruchomości.

więcej

6.

Potwierdzenie nadania, zmiany numeru porządkowego albo nazwy ulicy.

więcej

7.

Rekultywacja gruntów.

więcej

8.

Rozgraniczanie nieruchomości.

więcej

9.

Udostępnianie kopii mapy zasadniczej.

więcej

10.

Udostępnianie kopii mapy ewidencyjnej.

więcej

11.

Udostępnianie wypisu z rejestru gruntów, rejestru budynków i rejestru lokali.

więcej

12.

Udostępnianie wyrysu i wypisu z operatu ewidencyjnego.

więcej

13.

Udostępnianie zbiorów danych baz danych lub innych materiałów.

więcej

14.

Ustalenie numeru porządkowego.

więcej

15.

Weryfikacja prac geodezyjnych, przyjęcie do zasobu wyników prac geodezyjnych i nadanie cech dokumentu materiałom przeznaczonym dla zleceniodawcy.

więcej

16.

Wydanie kserokopii zawiadomienia ustalającego lub zmieniającego numer porządkowy.

więcej

17.

Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej.

więcej

 


Informację wprowadził(a): Konrad Malarczyk (2022-03-18 10:59:43)
Informację zmodyfikował(a): Konrad Malarczyk (2023-02-13 10:12:10)
Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C