www.log.lodz.pl

Alfabetyczny wykaz spraw

Lp.

Sprawa

Karta informacyjna

1.

Klasyfikacja gruntów.

więcej

2.

Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

więcej

3.

Nadanie nazwy ulicy.

więcej

4.

Podział nieruchomości.

więcej

5.

Potwierdzenie nadania, zmiany numeru porządkowego albo nazwy ulicy.

więcej

6.

Rekultywacja gruntów.

więcej

7.

Rozgraniczanie nieruchomości.

więcej

8.

Udostępnianie kopii mapy zasadniczej, kopii mapy ewidencyjnej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

więcej

9.

Udostępnienie danych i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na wniosek.

więcej

10.

Udostępnianie danych i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

więcej

11.

Udostępnianie wypisu z rejestru gruntów, rejestru budynków i rejestru lokali.

więcej

12.

Udostępnianie wyrysu i wypisu z operatu ewidencyjnego.

więcej

13.

Ustalenie numeru porządkowego.

więcej

14.

Weryfikacja prac geodezyjnych, przyjęcie do zasobu wyników prac geodezyjnych i nadanie cech dokumentu materiałom przeznaczonym dla zleceniodawcy.

więcej

15.

Wydanie kserokopii zawiadomienia ustalającego lub zmieniającego numer porządkowy.

więcej

16.

Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej.

więcej

 


Informację wprowadził(a): Adam Surma (2015-06-11 13:11:27)
Informację zmodyfikował(a): Adam Surma (2015-06-22 10:33:16)
Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C