www.log.lodz.pl

Opłaty

W Łódzkim Ośrodku Geodezji pobierane są opłaty naliczane na podstawie następujących aktów prawnych:
 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635)

 
Wydanie informacji potwierdzającej nadanie numeru porządkowego dla budynku
17 zł
Wydanie informacji potwierdzającej nadanie/zmianę nazwy ulicy
17 zł
Wydanie decyzji gleboznawczej klasyfikacji gruntów
10 zł
Wydanie decyzji dotyczącej rozgraniczenia nieruchomości
10 zł
Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy
5 zł
Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (z wyłączeniem pełnomocnictw notarialnych)
17 zł
DOWÓD WPŁATY NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU

Konta bankowe
Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C