www.log.lodz.pl

Opłaty

W Łódzkim Ośrodku Geodezji pobierane są opłaty naliczane na podstawie następujących aktów prawnych:
 
 
załącznik nr 1
 
a) wniosek o przyjęcie do zasobu wyników pracy geodezyjnej i nadanie cech dokumentu materiałom dla zleceniodawcy wykonanych na podstawie zgłoszenia prac geodezyjnych,
b) wniosek o umożliwienie przeglądania materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego na potrzeby prac geodezyjnych nie podlegających zgłaszaniu,
c) wniosek o umożliwienie przeglądania materiałów z zasobu dla celów związanych z szacowaniem nieruchomości,
d) wniosek o udostępnienie materiałów z zasobu dla sporządzenia operatu szacunkowego, z którego wyciąg przekazany zostanie do Łódzkiego Ośrodka Geodezji
załącznik nr 2
 
a) opłaty za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
załącznik nr 3
 
a) wniosek o udostępnienie baz danych SIT,
b) wniosek o opracowanie tematyczno-analityczne w oparciu o bazy SIT,
c) umowa dotycząca stałego bieżącego udostępniania aktualizowanych danych SIT
załącznik nr 4
a) wniosek o udostępnienie map do celów lokalizacji (kopii mapy zasadniczej),
b) wniosek o udostępnienie mapy prawnej/ewidencyjnej,
c) wniosek o udostępnienie danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
załącznik nr 5
 
a) wniosek o udostępnienie wyrysu i wypisu z operatu ewidencyjnego,
b) wniosek o udostępnienie wypisu z rejestru gruntów, budynków i lokali, oraz kartotek budynków i lokali
 
 
Wydanie informacji potwierdzającej nadanie numeru porządkowego dla budynku
17 zł
Wydanie informacji potwierdzającej nadanie/zmianę nazwy ulicy
17 zł
Wydanie decyzji gleboznawczej klasyfikacji gruntów
10 zł
Wydanie decyzji dotyczącej rozgraniczenia nieruchomości
10 zł
Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy
5 zł
Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (z wyłączeniem pełnomocnictw notarialnych)
17 zł
DOWÓD WPŁATY NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU
Opłaty należy wpłacać na konto bankowe: Getin Noble Bank SA Oddział w Łodzi, ul. Wodna 39/41
Nr rachunku: 22 1560 0013 2026 0003 5132 1002
 
 
W zarządzeniu określona została wysokość opłat związanych z wykonywaniem udostępnianych kopii map i dokumentów z PZGiK oraz wykonywaniem usług informatycznych innych, a także wysokość opłat za usługi związane z obsługą ZUDP dotyczące opiniowania i wykazywania na mapie koordynacyjnej projektowanych budynków i budowli związanych z uzbrojeniem terenu.

 

Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C