www.log.lodz.pl

Text/HTML

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o podziale nieruchomości

 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Text/HTML

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Text/HTML

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Informacja

 

Decyzja nr 287.2020 w sprawie podziału nieuchomości położonych w Łodzi prz ul. Srebrzyńskiej b. nr, ul. Orzechowej b. nr.

[Decyzja_nr.287.2020.pdf]

[Decyzja_nr.287.2020_mapa.pdf]

 


Informację wprowadził(a): Konrad Malarczyk (2020-11-12 13:50:26)
Informację zmodyfikował(a): Konrad Malarczyk (2020-11-12 13:52:51)

Text/HTML

Zasady udostępniania materiałów i obsługi interesantów
w archiwum Łódzkiego Ośrodka Geodezji

 

Z uwagi na wystąpienie stanu epidemii istnieje konieczność zapewnienia niezbędnych warunków sanitarnych. Ustala się następujące zasady udostępniania materiałów archiwalnych dla interesantów:

 1. Co do zasady, udostępnianie materiałów archiwalnych odbywać się będzie w czytelni na 2 piętrze w siedzibie Ośrodka przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi.
 2.  

 3. Ustala się następujące dni i godziny udostępniania materiałów archiwalnych w czytelni ŁOG:
  • we wtorek, czwartek w godzinach od 11:00 do 13:00
 4. Udostępnianie materiałów archiwalnych może odbywać się dla maksimum dwóch użytkowników równocześnie, na wyznaczonych stanowiskach.
 5.  

 6. Udostępniania materiałów odbywa się wyłącznie po uprzednim umówieniu telefonicznym i uzgodnieniu z pracownikiem ŁOG terminie (dzień i godzina) pod nr telefonu 42 272-68-70. Przy umawianiu terminu należy wskazać dokumenty, które mają zostać udostępnione.
 7.  

 8. Jeden interesant może zamówić jednorazowo do udostępnienia do 5 jednostek archiwalnych.
 9.  

 10. Materiały archiwalne mogą zostać udostępnione do przeglądania w wersji cyfrowej – w postaci skanu na wyznaczonych stanowiskach w czytelni – lub w przypadkach braku wersji cyfrowej w oryginale.
 11.  

 12. Interesanta z parteru budynku odbiera i odprowadza pracownik archiwum.
 13.  

 14. Interesanci korzystający z czytelni muszą być zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki osłaniające usta i nos) oraz posiadać własne przybory do pisania.
 15.  

 16. Umówieni interesanci nie mogą poruszać się i korzystać z innych części budynku poza obrębem czytelni na piętrze drugim.
 17.  

 18. Celem sprawnej obsługi interesanci proszeni są o dotrzymywanie ustalonych terminów wizyt.

Informacja


Informację wprowadził(a): Adam Surma (2019-08-02 11:54:21)
Informację zmodyfikował(a): Adam Surma (2019-08-02 11:59:39)

Text/HTML

OGŁOSZENIE

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi zmian nazw ulic w wyniku zastępczych zarządzeń Wojewody Łódzkiego informujemy, że treść przedmiotowych zarządzeń stanowiących podstawę zmiany nazw ulic dostępna jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego na stronie http://dziennik.lodzkie.eu/#/actbymonths pod pozycjami 5470-5495 oraz 5538 (dawna ulica Wandurskiego). Zarządzenia zostały opublikowane w dniu 17 grudnia 2017 roku oraz w dniu 18 grudnia 2017 roku (dawna ulica Wandurskiego) i wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji, to jest odpowiednio w dniu 1 stycznia 2018 roku i w dniu 2 stycznia 2018 roku (dawna ulica Wandurskiego). Wymienione wyżej zarządzenia zastępcze Wojewody Łódzkiego stanowią podstawę prawną wszelkich koniecznych zmian wynikających ze zmiany nazwy ulicy.

Zarządzenie nr 388/2014 Wojewody Łódzkiego

 

ZARZĄDZENIE NR 388/2014 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 18 listopada 2014 r.

 

w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego dla osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii [Pobierz *.pdf]


Informację wprowadził(a): Konrad Malarczyk (2014-12-08 11:30:27)
Informację zmodyfikował(a): Adam Surma (2016-06-22 10:11:44)

Zarządzenie nr 389/2014 Wojewody Łódzkiego

 

ZARZĄDZENIE NR 388/2014 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 18 listopada 2014 r.

 

w sprawie powołania członków wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej orzekającej o odpowiedzialności osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii [Pobierz *.pdf]


Informację wprowadził(a): Konrad Malarczyk (2014-12-08 11:35:14)
Informację zmodyfikował(a): Adam Surma (2016-06-22 10:12:27)

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 4 ust. 1b i art. 7d pkt 1 lit. b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, Nr 182, poz. 1228, z 2013 r. poz. 829 i poz. 1635 oraz z 2014 r. poz. 897) oraz § 8 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 383)

ogłaszam

powstanie bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000, zharmonizowanej z bazami danych:

 • Bazą EGiB (bazą ewidencji gruntów i budynków),
 • Bazą GESUT (bazą geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu),
 • Bazą BDSOG (bazą danych szczegółowych osnów geodezyjnych)

dla obszaru miasta Łodzi

Z up. PREZYDENTA MIASTA ŁODZI


Informację wprowadził(a): Konrad Malarczyk (2014-07-21 09:40:01)
Informację zmodyfikował(a): Konrad Malarczyk (2014-07-21 09:42:56)
Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C