A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ź Ż

C

CAŁA, -ej - ulica na Marysinie widoczna na planie z 1937 r. bez nazwy, którą zyskała w 1946 r. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od przymiotnika cały 'pełny, zupełny'; także 'niedziurawy, nie uszkodzony, w dobrym stanie'.

*CARACKA // CERECKA // CERECKIEGO - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo: Ferdynand Cerecke, mieszczanin, parcelant, właściciel gruntów w Żabieńcu, na których została wytyczona nowa ulica, nazwana jego nazwiskiem; → Adwokacka.

Romualda CEBERTOWICZA - ulica na osiedlu Rogatka nazwana w 1984 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Romuald Cebertowicz, 1897 (w Głownie) -1981, profesor, hydrotechnik, poseł na Sejm PRL I kadencji, specjalista w zakresie hydrauliki.

CEDROWA, -ej - ulica położona na Bałutach, na obrzeżach parku → Julianowskiego, nazwana w 1931 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika cedr 'długowieczne drzewo z rodziny sosnowatych'; zbliżona tematycznie do nazw sąsiednich ulic pochodnych od nazw drzew.

Krzysztofa CEDRY - ulica na Grabieńcu, wyodrębniona z ul. Grabieniec i nazwana w 1992 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia. Krzysztof Cedro, postać literacka, jeden z bohaterów powieści S. Żeromskiego Popioły. Ulica położona jest na terenie osiedla im. S. Żeromskiego, na którym większość ulic ma imiona bohaterów jego utworów.

CEGIELNIANA, -ej - ulica na Chojnach, po włączeniu do Łodzi w 1945 r. zachowała nazwę. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od rzeczownika cegielnia 'zakład, w którym wytwarza się cegły'.

*CEGIELNIANA, -ej - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od rzeczownika cegielnia 'wytwórnia cegły'; nazwa pochodzi od pierwszej łódzkiej cegielni przy której ulica przebiegała; → Jaracza, → Więckowskiego.

*CEGIELNIANY RYNEK - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od rzeczownika cegielnia, 'wytwórnia cegły'; dodatkowo motywowana źródłem towaru, którym handlowano na rynku.

CEGLANA, -ej - ulica biegnąca na północ od Bałuckiego Rynku widoczna na planach od 1913 r. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od przymiotnika ceglany 'zrobiony, pochodzący z cegły' lub rzeczownika cegła; zob. też Więckowskiego.

CELNA, -ej - niewielka ulica w sąsiedztwie Dworca Kaliskiego znana od 1930 r. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od rzeczownika cło 'opłata pobierana za przywóz i wywóz towarów'; w jej pobliżu znajdował się urząd celny.

CELOWNICZA, -ej - ulica na Nowym Złotnie, wytyczona i nazwana w 1986 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika celownik 'przyrząd służący do celowania, umieszczony na broni palnej'. Ulica leży w sąsiedztwie innych o nazwach związanych z wojskowością.

CEMENTOWA, -ej - ulica na Marysinie wytyczona w 1937 r., nazwę nadano w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika cement 'spoiwo do zapraw budowlanych i betonów, mające postać szarego proszku twardniejącego przy rozdrobnieniu z wodą'.

CENTRALNA, -ej - ulica na terenie Arturówka, po włączeniu do Łodzi w 1945 r. zachowała nazwę. ♦ Nazwa z terenowym uzasadnieniem, utworzona od przymiotnika centralny 'znajdujący się w centrum, środkowy'.

CEPOWA, -ej - ulica na Żabieńcu istniejąca pierwotnie jako Bukowa, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika cep 'proste narzędzie do młócenia zboża'. Ulica leży w sąsiedztwie innych o nazwach związanych z rolnictwem.

CERAMICZNA, -ej - wschodnia przecznica ul. Pabianickiej. Znana od 1932 r. pod nazwą → Bytomskiej. W 1953 r. przemianowana na Ceramiczną dla odróżnienia od istniejącej wówczas ul. Włady → Bytomskiej. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od przymiotnika ceramiczny 'zrobiony z ceramiki; produkujący ceramikę'.

*Park CERKIEWNY, -u, -ego - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; w obrębie parku znajduje się cerkiew prawosławna; → park im. Stanisława Moniuszki.

*CESARSKA, -ej - ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika cesarz 'władca noszący najwyższy tytuł panującego w państwie o ustroju monarchicznym; tytuł takiego panującego'; → Sejmowa.

CHABROWA, -ej - ulica na Julianowie znana od 1932 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika chaber 'roślina łąkowa; bławatek, modrak'; zbliżona tematycznie do nazw sąsiednich ulic pochodnych od nazw roślin.

CHACHUŁY - ulica na terenie Chocianowic, wytyczona i nazwana w 1998 r. ♦ Nazwa utworzona od nazwy dawnej osady młyńskiej położonej na tym terenie.

Józefa CHAŁASIŃSKIEGO - ulica na terenie Nowosolnej, wytyczona i nazwana w 1991 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Józef Chałasiński, 1904-1979, profesor, socjolog, współtwórca, potem rektor Uniwersytetu Łódzkiego.

Tytusa CHAŁUBIŃSKIEGO - ulica na Sikawie, istniejąca pierwotnie jako Poniatowskiego, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Tytus Chałubiński, 1820-1889, lekarz i przyrodnik, pionier klimatycznego leczenia gruźlicy w Polsce, założyciel Towarzystwa Tatrzańskiego.

Józefa CHEŁMOŃSKIEGO - wschodnia przecznica ulicy Kilińskiego, nazwana w 1932 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Józef Chełmoński, 1849-1914, malarz, twórca pejzaży, scen rodzajowych.

CHEŁMSKA, -ej - niewielka ulica na terenie dawnej osady prządków lnu zwanej Szlezyng, na planach od 1910 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy Chełm 'miasto w woj. lubelskim, nad Uherką; pierwsza siedziba PKWN i miejsce ogłoszenia Manifestu Lipcowego PKWN w 1944 r.'; zbliżona tematycznie do nazw sąsiednich ulic pochodnych od nazw miast.

CHEMICZNA, -ej - ulica na Teofilowie nazwana w 1984 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika chemia 'nauka zajmująca się badaniem właściwości różnych substancji'.

CHLEBOWA, -ej - ulica na Radogoszczu istniejąca pierwotnie jako Piaseczna, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika chleb 'pieczywo z mąki zbożowej'.

Kazimierza CHŁĘDOWSKIEGO - ulica wytyczona w 1963 r. na Dąbrowie w związku z budowanym osiedlem mieszkaniowym. ♦ Nazwa upamiętniająca: Kazimierz Chłędowski, 1843-1920, pisarz, pamiętnikarz, badacz kultury, satyryk.

CHŁODNA, -ej - ulica na Bałutach u zbiegu ul. Franciszkańskiej i Wojska Polskiego. Znana od 1921 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia o charakterze metaforycznym, utworzona od przymiotnika chłodny 'mający dość niską temperaturę'; 'wywołujący wrażenie chłodu'; zob. też Śliwowa, Zana.

CHŁODNIKOWA, -ej - ulica na Chojnach istniejąca pierwotnie jako Zakopiańska, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od chłodnik 'miejsce chłodne, zacienione'.

Józefa CHŁOPICKIEGO - ulica na Manii widoczna na planie z 1921 r. jako → Marsowa. W 1930 r. zyskała imię Chłopickiego. ♦ Nazwa upamiętniająca: Józef Chłopicki, 1771-1854, generał, uczestnik wielu wojen m.in. Powstania Kościuszkowskiego, wojen napoleońskich, dyktator Powstania Listopadowego.

CHŁOPSKA, -ej - ulica na Żabieńcu istniejąca bez nazwy, z chwilą włączenia do Łodzi została nazwana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika chłop 'drobny rolnik, wieśniak'. Ulica leży w sąsiedztwie innych o nazwach związanych z rolnictwem.

CHMIELNA, -ej - ulica na terenie Andrzejowa istniejąca pierwotnie jako Południowa, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1988 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika chmiel 'roślina pnąca, której używa się do wyrobu piwa' lub 'ludowa pieśń weselna'.

**CHMIELNA, -ej - niewielka uliczka na Julianowie widoczna na planach z 1921 r. Zniknęła w latach 80. XX w. pod zabudową osiedlową. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika chmiel 'roślina uprawiana głównie dla kwiatostanów służących do produkcji piwa'; zbliżona tematycznie do nazw sąsiednich ulic pochodnych od nazw roślin.

Alberta CHMIELOWSKIEGO - fragment alei Przyjaźni na Widzewie na odcinku od Puszkina do Widzewskiej przemianowany w 2007 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: św. Albert Chmielowski, właściwie: Adam Hilary Bernard Chmielowski herbu Jastrzębiec, 1845-1916, założyciel zgromadzenia albertynów, powstaniec styczniowy, artysta, malarz. Znany z pełnej poświęcenia pracy dla biednych i bezdomnych.

CHMURNA, -ej - ulica na Stokach, początkowo bezimienna, po włączeniu do Łodzi nazwana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika chmura 'widzialne skupienie kropelek wody, kryształków lodu zawieszone w atmosferze Ziemi'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach tematycznie nawiązujących do nazewnictwa górskiego.

CHOCHOŁA - ulica na Żabieńcu, istniejąca pierwotnie jako Ejsmonda, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika chochoł 'słomiane okrycie roślin na zimę'. Ulica leży w sąsiedztwie innych o nazwach związanych z rolnictwem.

CHOCIANOWICKA, -ej - ulica biegnąca przez tereny Chocianowic, początkowo bezimienna, nazwana z chwilą włączenia jej do Łodzi w 1946 r. ♦ Nazwa z uzasadnieniem terenowym, utworzona od nazwy miejscowej Chocianowice.

CHOCIMSKA, -ej - ulica na Kuraku, nazwana w 1930 r. ♦ Nazwa upamiętniająca, utworzona od nazwy Chocim 'miasto na Ukrainie, nad Dniestrem, pod którym Jan III Sobieski odniósł w 1673 r. zwycięstwo nad armią turecką'.

Karola CHODKIEWICZA - ulica na Retkini powstała w 1930 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Karol Chodkiewicz, 1560-1621, hetman wielki litewski, zwycięzca Szwedów pod Kircholmem, dowódca obrony Chocimia przed Turkami.

CHOIŃSKA, -ej - ulica na Dąbrowie stanowiąca być może fragment dawnej drogi prowadzącej w kierunku Chojen, po włączeniu do Łodzi w 1945 r. zachowała nazwę. ♦ Nazwa z uzasadnieniem terenowym, utworzona od nazwy miejscowej Chojny.

Fryderyka CHOPINA, wymowa: Szopena - niewielka ulica na Julianowie widoczna na planie z 1910 r. jako → Szopena. Od 1933 r. w formie Chopina. ♦ Nazwa upamiętniająca: Fryderyk Chopin, 1810-1849, najwybitniejszy kompozytor polski. Być może na początku XX w. nazwa ta nie była związana z osobą kompozytora lecz członka władz miasta, Szoppena, od 1915 r. burmistrza miasta.

**CHORZOWSKA, -ej - niewielka ulica na Kuraku, istniała od 1936 r. pod tą nazwą w sąsiedztwie ulic o podobnych tematycznie nazwach (Bytomska, Katowicka, Będzińska itd.). W latach 70. XX w. zniknęła pod nową zabudową. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy Chorzów 'miasto na Górnym Śląsku'.

CHÓRALNA, -ej - ulica na Chojnach, początkowo bezimienna, po włączeniu do Łodzi nazwana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika chór 'zespół śpiewaczy, wykonujący wspólnie pieśni, partie wokalne większych utworów muzycznych itp.'.

Bolesława CHROBREGO - ulica w dzielnicy Bałuty, wschodnia przecznica ulicy Zgierskiej, obecna na planie miasta w 1910 r. jako Wschodnia. W 1925 r. w rocznicę koronacji Chrobrego otrzymała obecną nazwę. ♦ Nazwa upamiętniająca: Bolesław Chrobry, 966 lub 967 - 1025, pierwszy król Polski.

CHROMOWA, -ej - ulica na Rogach istniejąca pierwotnie jako Ciepła, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika chrom 'pierwiastek chemiczny, metal'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych znaczeniowo.

Aleja CHRYZANTEM - ulica na Bałutach prowadząca do głównej bramy cmentarza żydowskiego, widoczna na planach od 1913 r. jako aleja → Cmentarna. W 1961 r. przemianowana na al. Chryzantem. W 2008 r. z jej części oraz ul. Brackiej utworzono ul. Abrama → Cytryna. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo o charakterze metaforycznym, utworzona od rzeczownika chryzantema 'kwiat tradycyjnie składany na grobach'.

CHRZANOWSKA, -ej - niewielka ulica na Kuraku w sąsiedztwie innych o nazwach od nazw miejscowości. Nazwana w 1932 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia; podstawą do jej nazwy mogły być nazwy takich miast jak Chrzanów lub Chrzanowo.

**Wojciecha CHRZANOWSKIEGO - ulica na Zdrowiu nazwana w 1936 r. Zniknęła w latach 70. XX w. pod Ogrodem Botanicznym. ♦ Nazwa upamiętniająca: Wojciech Chrzanowski, 1793-1861, generał i kartograf, twórca pierwszej mapy ziemi polskiej.

CHYLOŃSKA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej istniejąca pierwotnie jako Miła, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy miejscowej Chylonia 'północno-zachodnia dzielnica Gdyni'.

**CHYROWSKA, -ej - zachodnia przecznica ul. Tuszyńskiej. Znana od 1936 r. Po 1974 r. wchłonięta przez ul. Gagarina (obecnie Paderewskiego). ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy Chyrów 'miasto na Ukrainie, niegdyś należące do Polski'.

CIASNA, -ej - niewielka wschodnia przecznica ul. Pabianickiej. Obecna na planach od 1924 r. ♦ Nazwa uzasadniona terenowego, utworzona od przymiotnika ciasny 'wąski, mały, zajmujący niewielką przestrzeń'; nazwa oddaje kształt ulicy i jej zabudowy.

CIĄGNIKOWA, -ej - ulica na Wiskitnie, początkowo bezimienna, nazwana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika ciągnik 'pojazd o napędzie spalinowym przeznaczony do ciągnięcia doczepionych pojazdów i maszyn, traktor'.

CICHA, -ej - ulica na Widzewie. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, metaforyczna, utworzona od przymiotnika cichy 'zaciszny, spokojny'.

**CICHA, -ej - niewielka uliczka na Widzewie wytyczona w 1930 r. W latach 90. XX w. zniknęła pod nową zabudową. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo o charakterze metaforycznym, utworzona od przymiotnika cichy 'zaciszny, spokojny'.

CIECHOCIŃSKA, -ej - południowa przecznica Pabianickiej, początkowo bez nazwy, nazwana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy miejskiej Ciechocinek.

Grzegorza CIECHOWSKIEGO - ulica na terenie Mikołajewa, wytyczona i nazwana w 2004 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Grzegorz Ciechowski, 1957-2001, kompozytor, wokalista, instrumentalista, lider zespołu Republika.

*CIEMNA, -ej - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od przymiotnika ciemny 'nieoświetlony, pogrążony w mroku', nazwa oddaje charakter ulicy położonej na peryferiach miasta; → Goplańska, → Mroczna, → Podwórzowa, → Wrześnieńska.

CIENISTA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej istniejąca pierwotnie jako Chłodna, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, nawiązująca tematycznie do dawnej nazwy, utworzona od przymiotnika cienisty 'zacieniony, osłonięty od światła'.

CIEPLARNIANA, -ej - ulica osiedlowa na Grabieńcu. Przed włączeniem do miasta - Krzywa. Przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika cieplarnia 'oszklony budynek do hodowania roślin wrażliwych na zimno; szklarnia'. Ulica leży w sąsiedztwie innych o nazwach związanych z rolnictwem.

CIEPŁA, -ej - ulica na Kozinach znana od 1913 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia o charakterze metaforycznym, utworzona od przymiotnika ciepły 'mający temperaturę pośrednią między gorącem a zimnem'; nazwa pozostaje w relacji do nazw sąsiednich ulic: Zimnej i Chłodnej.

CIERNIÓWKI, -wek - ulica osiedlowa na Wiskitnie, wytyczona i nazwana w 1995 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika cierniówka 'mały ptak wędrowny z rodziny pokrzewkowatych'.

CIESIELSKA, -ej - północna przecznica ul. Limanowskiego obecna na planie w 1910 r. jako prywatna ulica → Nowaka. W 1932 r. zyskała obecną nazwę. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika cieśla 'rzemieślnik zajmujący się ręczną obróbką drewna, stawiający drewniane budynki'; zbliżona tematycznie do nazw sąsiednich ulic pochodnych od nazw zawodów.

Augusta CIESZKOWSKIEGO - ulica na Rokiciu znana na początku XX w. jako → Nowo-Ogrodowa. W 1932 r. przemianowana. W 1970 r. uregulowana wchłonęła jako swoje przedłużenie ul. → Bagatela. ♦ Nazwa upamiętniająca: August Cieszkowski, 1814-1894, ziemianin, hrabia, działacz polityczno-społeczny, mecenas nauki.

CIESZYŃSKA, -ej - zachodnia przecznica ul. Pabianickiej prowadząca pierwotnie do młyna parowego przy ul. Wólczańskiej, będącego od 1910 r. własnością Teodora Adamka, stąd ówczesna nazwa → Teodora. W 1920 r. przemianowana. ♦ Nazwa upamiętniająca: Cieszyn 'miasto nad Olzą, położone na Pogórzu Śląskim. Układem w Spa w 1920 r. podzielone między Polskę a Czechy. Po stronie polskiej zostało właściwe stare miasto ze swymi zabytkami'.

Konstantego CIOŁKOWSKIEGO - ulica na Rokiciu powstała w 1961 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Konstanty Ciołkowski, 1857-1935, wynalazca i twórca teorii lotu rakiet.

CISOWA, -ej - ulica na Julianowie znana od 1932 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika cis 'gatunek drzewa lub krzewu'; zbliżona tematycznie do nazw sąsiednich ulic pochodnych od nazw drzew.

CIUPAGOWA, -ej - ulica na Sikawie istniejąca pierwotnie jako Kraszewskiego, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika ciupaga 'laska góralska z toporkiem'. Ulica leży w sąsiedztwie innych o nazwach związanych z nazewnictwem górskim.

CMENTARNA, -ej - powstała w związku z założeniem cmentarzy przy ul. Ogrodowej. Na planie z 1883 r. widnieje jako Szosa na Cmentarz. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od rzeczownika cmentarz 'miejsce grzebania zmarłych'; ulica prowadzi do cmentarzy przy ul. Ogrodowej.

*Aleja CMENTARNA, -ej - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od rzeczownika cmentarz, 'miejsce grzebania zmarłych'; ulica biegnie wzdłuż cmentarza żydowskiego; → aleja Chryzantem.

CODZIENNA, -ej - ulica na Chojnach, wytyczona i nazwana w 1981 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od przymiotnika codzienny 'zwykły, stały, powszedni'.

CYGANKA, -i - ulica na terenie dawnej kolonii Cyganka, istniejąca pierwotnie jako Mickiewicza, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa ponowiona z nazwy kolonii.

**CYGAŃSKA, -ej - ulica w 1821 r. biegnąca z zachodniej strony Starego Rynku w kierunku północnym. W czasie regulacji w 1823 r. weszła w skład ul. Zgierskiej. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika Cygan 'człowiek z koczowniczego plemienia indoeuropejskiego, rozproszonego w Europie i Azji'; → Zgierska.

Wawrzyńca CYLLA - ulica na Smulsku wytyczona i nazwana w 1997 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Wawrzyniec Cyll, 1900-1974, łodzianin, piłkarz, reprezentacyjny obrońca z Łodzi, olimpijczyk z Paryża, działacz Łódzkiego Klubu Sportowego.

*CYMMERA // ZIMMERA - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo: Cymmer // Zimmer, właściciel gruntów, na których ulicę wytyczono; → Drukarska.

Mariana CYNARSKIEGO - ulica na Olechowie, wytyczona i nazwana w 2001 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Marian Cynarski, 1880-1927, sędzia i polityk, prezydent m. Łodzi zamordowany przez bezrobotnego brukarza. Zainicjował nadawanie Nagrody Literackiej m. Łodzi.

CYNOWA, -ej - ulica na terenie Arturówka, istniejąca pierwotnie jako Łokietka, przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika cyna 'pierwiastek chemiczny, miękki metal'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych znaczeniowo.

CYPRYJSKA, -ej - ulica na terenie Nowosolnej, wytyczona i nazwana w 1998 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy geograficznej Cypr.

CYPRYSOWA, -ej - zachodnia przecznica Zgierskiej. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika cyprys 'drzewo śródziemnomorskie, hodowane w parkach i ogrodach'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych znaczeniowo.

CYRKONII - ulica na terenie osiedla Różki, wytyczona i nazwana w 2004 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika cyrkonia 'bezbarwny, syntetyczny kamień ozdobny'.

Abrama CYTRYNA - ♦ Nazwa upamiętniająca: Abram Cytryn, 1927-1944, łodzianin żydowskiego pochodzenia, pisarz i poeta, więzień łódzkiego getta. Zginął w Auschwitz-Birkenau; → aleja Chryzantem.

CYTRYNOWA, -ej - ulica na Marysinie wytyczona w 1974 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika cytryna 'niewysokie drzewo lub krzew o soczystych i kwaśnych owocach'; zbliżona tematycznie do nazw sąsiednich ulic pochodnych od nazw krzewów.

Tadeusza CZACKIEGO - ulica na Rokiciu powstała w 1930 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Tadeusz Czacki, 1765-1813, działacz oświatowy, organizator szkolnictwa, członek Komisji Edukacji Narodowej.

CZAHARY, -ów - ulica w Rudzie Pabianickiej istniejąca pierwotnie jako Narodowa, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od tytułu powieści Marii Rodziewiczówny Czahary.

Wiktora CZAJEWSKIEGO - ulica na terenie dawnych wsi Feliksin i Huta Szklana istniejąca pierwotnie jako Pszenna, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1988 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Wiktor Czajewski, 1856-1922, dziennikarz, redaktor Rozwoju.

Piotra CZAJKOWSKIEGO - ulica na Widzewie, wytyczona i nazwana w 1976 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Piotr Czajkowski, 1840-1893, jeden z najwybitniejszych kompozytorów rosyjskich. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych znaczeniowo.

*Józefa CZAJKOWSKIEGO - ♦ Nazwa upamiętniająca: Józef Czajkowski, 1837-1907, ksiądz, wikary parafii łódzkiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, dowódca i kapelan pierwszego łódzkiego oddziału Powstania 1863, zesłaniec, emigrant; → Rżewskiego.

CZAPLI - ulica na terenie Łagiewnik Małych istniejąca pierwotnie bez nazwy z chwilą włączenia do Łodzi nazwana w 1946 r. ♦ Nazwa bez uzasadnienia terenowego, utworzona od rzeczownika czapla 'gatunek ptaka'.

*CZARNA DROGA - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; droga wysypana była czarną szlaką (żużlem) z fabryk; → Artyleryjska.

Stefana CZARNIECKIEGO - ulica na Marysinie powstała w 1931 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Stefan Czarniecki, 1599-1665, hetman polny koronny, wielokrotny zwycięzca w walkach ze Szwedami; uznany za wzór żołnierza i patrioty; zob. też Porzeczkowa.

CZARNKOWSKA, -ej - południowa przecznica ul. Lutomierskiej widoczna na planie z 1913 r. pod nazwą → Nowo Lutomierska. W 1932 r. zyskała obecną nazwę. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy Czarnków 'miasto w woj. wielkopolskim, położone na skraju Puszczy Noteckiej'.

CZARNOLESKA, -ej - ulica na Radogoszczu, wytyczona i nazwana w 1984 r. ♦ Nazwa bez uzasadnienia terenowego, utworzona od nazwy miejscowej Czarnolas.

*Adama CZARTORYSKIEGO - ♦ Nazwa upamiętniająca: trudno orzec którego Adama Czartoryskiego nazwa upamiętnia. Mógł to być Adam Kazimierz, 1734-1823, polityk, pisarz bądź Adam Jerzy, 1770-1861, dyplomata, mecenas literatury i sztuki, mąż stanu, uczestnik Powstania Listopadowego; → Kasprzaka.

CZCIBORA - istnieją dwie ulice o tej nazwie. Pierwsza na osiedlu Rogatka, wschodnia przecznica Szczecińskiej wytyczona i nazwana w 1994 r. Druga na osiedlu Romanów odchodząca od Rojnej na północ wytyczona i nazwana w 1996 r. ♦ Nazwa bez uzasadnienia terenowego, utworzona od imienia staropolskiego Czcibor.

Bronisława CZECHA - ulica na Stokach istniejąca pierwotnie jako Sosnkowskiego, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Bronisław Czech, 1908-1944, wybitny polski narciarz, trzykrotny olimpijczyk, zginął w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach tematycznie nawiązujących do nazewnictwa górskiego.

CZECHOSŁOWACKA, -ej - ulica na Stokach powstała w 1905 r. jako droga graniczna między wsiami Widzew i Antoniew Stokowski. Początkowo bez nazwy, potem nazywana była drogą → Graniczną lub → Przygraniczną. Od 1930 r. nazywana → Pograniczną. W 1951 r. (lub 1948 r.) przemianowana na Czechosłowacką. W 1967 r. zmieniła swój bieg i wchłonęła ul. → Gumową. Dawnej Czechosłowackiej przywrócono nazwę Pograniczna. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy Czechosłowacja 'dawne państwo; w 1993 r. podzielone na dwa odrębne: Czechy i Słowację'.

**Aleksandra CZEKANOWSKIEGO - ulica na Nowym Rokiciu nazwana w 1936 r. W latach 80. zniknęła pod osiedlem mieszkaniowym. ♦ Nazwa upamiętniająca: Aleksander Czekanowski, 1833-1876, podróżnik, geolog. Podejrzany o udział w Powstaniu Styczniowym zesłany na Syberię, gdzie kontynuował pracę naukową.

CZEREMCHY - ulica na Marysinie istniejąca od lat 30. XX w. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika czeremcha 'gatunek drzewa o białych, silnie pachnących kwiatach'; zbliżona tematycznie do nazw sąsiednich ulic pochodnych od nazw roślin.

CZEREMOSKA, -ej - niewielka ulica na Dołach, obecna na planach od 1937 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy Czeremosz 'rzeka na Ukrainie, prawy dopływ Prutu'.

CZEREŚNIOWA, -ej - zachodnia przecznica Zgierskiej, istniejąca dawniej jako św. Michała. Z chwilą włączenia Radogoszcza do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika czereśnia 'drzewo owocowe'. Ulica leży w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych znaczeniowo.

Stanisława CZERNIKA - ulica na Widzewie, wytyczona i nazwana w 1976 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Stanisław Czernik, 1899-1969, łodzianin, poeta, prozaik, eseista, badacz folkloru.

Plac 4 CZERWCA 1989 r. - niewielki plac u zbiegu ul. Narutowicza i Sienkiewicza. Nazwę nadano w 2010 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: 4 czerwca 1989 r., data pierwszych demokratycznych wyborów do Sejmu i Senatu RP.

CZERWCOWA, -ej - ulica na Chojnach istniejąca pierwotnie jako Majowa, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, nawiązująca znaczeniowo do poprzedniej nazwy, utworzona od rzeczownika czerwiec 'szósty miesiąc roku'.

CZERWONA, -ej - ulica wytyczona w 1827 r. w ówczesnej osadzie Łódka jako dojazd od traktu piotrkowskiego do farbiarni przędzy Traugotta Langego przy ul. Wólczańskiej. Nazwa widoczna na planie z 1847 r., urzędowo zatwierdzona w 1863 r. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; wśród stosowanych w farbiarni barwników dominowała tzw. czerwień turecka, która zabarwiała ścieki na czerwono.

CZERWONEGO KAPTURKA - ulica na osiedlu Pienista, wytyczona i nazwana w 1977 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia. Czerwony Kapturek, postać baśniowa, mała dziewczynka nosząca czerwone nakrycie głowy, bohaterka licznych bajek, opowiadań dla dzieci. Ulica leży w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych znaczeniowo.

**CZERWONEGO KRZYŻA - ulica równoległa do Kopernika, od Żeromskiego na zachód, widoczna na planie w 1910 r. Wkrótce zanikła pod rozbudową szpitala i zabudowaniami Wytwórni Filmów Fabularnych. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo: Czerwony Krzyż, międzynarodowa organizacja społeczna założona w 1864 r. z siedzibą w Genewie; nazwa przeniesiona z nazwy pobliskiego Szpitala Czerwonego Krzyża.

CZERWONYCH MAKÓW - ulica na osiedlu Rogatka, wytyczona i nazwana w 1995 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od tytułu pieśni partyzanckiej Czerwone maki na Monte Cassino. Ulica leży w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych znaczeniowo.

CZERWONY RYNEK, -ego, -u - powstał w 1900 r. jako centralny plac osady Nowe Chojny pełniący funkcję targowiska. Początkowo nazywany był Rynkiem → Hittmanna od nazwiska jego właściciela. Na planach z początku wieku (1910, 1913, 1927) oznaczany jako Rynek, bez nazwy. W 1936 r. pojawia się nazwa Czerwony Rynek. Jedna z wersji mówi, że nazwa nadana została z inicjatywy radnych PPS-u dla podkreślenia robotniczego, proletariackiego charakteru dzielnicy Chojny. Obecnie nazwę przejęło mieszczące się na znacznej części placu osiedle mieszkaniowe oraz zlokalizowana w pobliżu hala targowa. ♦ Nazwa częściowo uzasadniona o charakterze metaforycznym, utworzona od przymiotnika czerwony 'rewolucyjny, o przekonaniach socjalistycznych, lewicowych, komunistycznych'.

CZĘSTOCHOWSKA, -ej - niewielka ulica poprzeczna do al. Rydza-Śmigłego. Jej nazwa znana od 1910 r. Sama ulica powstała zapewne w latach 30. XIX w. na terenie osady prządków lnu zwanej Szlezyng. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy Częstochowa 'miasto nad Wartą w woj. śląskim; największy w Polsce ośrodek kultu maryjnego z Jasną Górą'; zbliżona tematycznie do nazw sąsiednich ulic pochodnych od nazw miast.

CZŁUCHOWSKA, -ej - ulica na Rokiciu, istniejąca pierwotnie jako Żwirki, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy miejscowej Człuchów. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach tematycznie nawiązujących do wybrzeża morskiego.

CZOŁGISTÓW - ulica w Cygance istniejąca pierwotnie jako Legionów, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika czołgista 'żołnierz należący do formacji pancernej czołgów'. Ulica leży w sąsiedztwie innych o nazwach związanych z wojskowością.

CZOŁOWA, -ej - ulica na Wiskitnie wytyczona i nazwana w 1998 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od przymiotnika czołowy 'przedni, znajdujący się od czoła, frontowy'.

CZORSZTYŃSKA, -ej - ulica na Stokach istniejąca pierwotnie jako Szymanowskiego, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy miejscowej Czorsztyn 'miejscowość nad Dunajcem w Pieninach'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach tematycznie nawiązujących do nazewnictwa górskiego.

CZÓŁENKOWA, -ej - ulica na Wiskitnie istniejąca początkowo bez nazwy, po włączeniu do Łodzi nazwana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika czółenko 'część warsztatu tkackiego'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach tematycznie związanych z włókiennictwem.

CZTERNASTU STRACONYCH - ulica na Wiskitnie, wytyczona i nazwana w 1992 r. ♦ Nazwa upamiętniająca czternastu Polaków rozstrzelanych na terenie Wiskitna 11 maja 1941 r. przez hitlerowców. Przy ulicy znajduje się też pomnik ufundowany przez mieszkańców Wiskitna.

CZWARTAKÓW - ulica na Nowym Złotnie, wytyczona i nazwana w 1989 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika czwartak 'żołnierz Czwartego Pułku Piechoty Liniowej Królestwa Polskiego'. Pułk utworzony został w 1815 r. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych znaczeniowo, od nazw historycznych formacji wojskowych.

CZYNNA, -ej - ulica na Chojnach istniejąca pierwotnie jako gen. Bema, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, metaforyczna, utworzona od przymiotnika czynny 'aktywny, działający, wykonujący jakąś czynność'.

CZYSTA, -ej - ulica na Marysinie widoczna w 1937 r. pod tą nazwą. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia o charakterze metaforycznym, utworzona od przymiotnika czysty 'przejrzysty, nie zabrudzony'; ulica pozostaje w bliskim sąsiedztwie dawnej ul. Jasnej.

CZYTELNICZA, -ej - ulica na Chojnach istniejąca pierwotnie jako 11 Listopada, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika czytelnik 'ten, kto czytuje książki'.

Ludwika CZYŻEWSKIEGO - zachodnia przecznica Tomaszowskiej, początkowo bezimienna, nazwana w 1994 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Ludwik Czyżewski, 1892-1985 pseudonim Julian, Dalia, Wiktor, generał brygady Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Walczył na wielu frontach. M.in. komendant Okręgu Łódź AK.

Kontakt

ul.Traugutta 21/23
90-113 Łódź

NIP:725 10 01 667
REGON: 470830536

telefony: kliknij tutaj

ePUAP: /LOG/skrytka
e-mail: sekretariat@log.lodz.pl

Obsługa klienta

Obsługa klienta

Mapy internetowe

Internetowe mapy Łodzi

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne
Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C