A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ź Ż

E

EDUKACYJNA, -ej - wytyczona w latach 70. XX w. wzdłuż ul. Konstytucyjnej. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika edukacja 'wychowanie, wykształcenie, nauka'.

EDWARDA - ulica na Stokach znana od 1945 r. ♦ Nazwa upamiętniająca imię męskie Edward.

Juliana EJSMONDA - ulica na Dąbrowie istniejąca od 1932 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Julian Ejsmond, 1892-1930, poeta, prozaik, bajkopisarz.

*EKATERYNBURSKA, -ej - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; ulica znajdowała się w pobliżu koszar 37. Jekaterynburskiego Pułku Piechoty; → św. Jerzego.

*EKIERTA - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo: Ekiert, właściciel gruntów przy których ulica została wytyczona; → Olsztyńska.

EKOLOGICZNA, -ej - ulica na Marysinie, pierwotnie istniejąca bez oficjalnej nazwy jako tzw. Wąska. Po włączeniu do Łodzi nazwana w 1946 Azbestowa. W 2001 r. przemianowana. ♦ Nazwa bez uzasadnienia terenowego, nawiązuje znaczeniowo do nazwy poprzedniej, utworzona od rzeczownika ekologia 'dział biologii badający związek warunków zewnętrznych z życiem organizmów roślinnych i zwierzęcych'.

EKONOMICZNA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej istniejąca pierwotnie jako Wigury, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od przymiotnika ekonomiczny 'gospodarczy, dotyczący gospodarki'.

ELANA, -y - ulica na Widzewie. Powstała w 1962 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika elana 'polskie włókno poliestrowe'.

ELBLĄSKA, -ej - południowa przecznica Pabianickiej, istniejąca początkowo bez nazwy, po włączeniu do Łodzi nazwana w 1946 r. ♦ Nazwa bez uzasadnienia terenowego, utworzona od nazwy miejscowej Elbląg.

ELEKTRONOWA, -ej - ulica na Rokiciu Nowym wytyczona w 1970 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika elektron 'w fizyce: elementarna cząstka atomu'.

ELEONORY - ulica na Rokiciu, istniejąca początkowo bez nazwy, po włączeniu do Łodzi nazwana w 1946 r. ♦ Nazwa bez uzasadnienia terenowego, utworzona od imienia żeńskiego Eleonora.

ELEWATOROWA, -ej - ulica na Wiskitnie, początkowo bezimienna, po włączeniu do Łodzi nazwana w 1946 r. ♦ Nazwa bez uzasadnienia terenowego, utworzona od rzeczownika elewator 'rodzaj magazynu na zboże'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach znaczeniowo związanych z wsią.

Józefa ELSNERA - ulica na Widzewie, wytyczona i nazwana w 1976 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Józef Elsner, 1769-1854, kompozytor, pedagog, wydawca polskich dzieł muzycznych.

ELŻBIETY ŁOKIETKÓWNY - ulica na Olechowie, wytyczona i nazwana w 1999 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Elżbieta Łokietkówna, 1305-1380, księżniczka polska, córka Władysława Łokietka, królowa węgierska.

EMALIOWA, -ej - ulica na Zarzewie, istniejąca pierwotnie jako Bałuckiego, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika emalia 'szkliwo do pokrywania wyrobów ceramicznych, szklanych i metalowych w celach ochronnych i zdobniczych'.

EMERYTALNA, -ej - ulica na Rokiciu, po włączeniu do Łodzi zachowała nazwę w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, metaforyczna, utworzona od przymiotnika emerytalny 'dotyczący emerytów'.

*Św. EMILII - ♦ Nazwa upamiętniająca: świętych o tym imieniu jest kilka. Trudno wskazać, która z nich została patronką ulicy. Według niektórych źródeł nazwa pochodzi od imienia żony łódzkiego fabrykanta Ludwika Geyera, Emilii; → Tymienieckiego.

ENERGETYKÓW - ulica wytyczona na początku lat 50. XX w. w sąsiedztwie powstającej w latach 1955-1958 nowej elektrociepłowni. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika energetyk 'specjalista w zakresie energetyki'.

*ENGLA - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; znany jest Antoni Engel, piwowar, właściciel gruntu, na którym wytyczona została nowa ulica, nazwana jego nazwiskiem; → Mochnackiego, → Kaszubska.

**EPOKOWA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej istniejąca pierwotnie jako Mazowiecka, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. Zniknęła w latach 70. XX w. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika epoka 'wyodrębniony okres czasu'.

ETEROWA, -ej - ulica na terenie Arturówka istniejąca pierwotnie jako Zygmunta, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika eter 'związek organiczny, pochodna alkoholu'.

EUGENIUSZA - ulica w Rudzie Pabianickiej, istniejąca początkowo bez nazwy, po włączeniu do Łodzi nazwana w 1946 r. ♦ Nazwa bez uzasadnienia terenowego, utworzona od imienia męskiego Eugeniusz.

EWANGELICKA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej, istniejąca początkowo bez nazwy, po włączeniu do Łodzi nazwana w 1946 r. ♦ Nazwa z uzasadnieniem terenowym, przy ulicy znajdował się cmentarz ewangelicki.

*EWANGELICKA, -ej - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od przymiotnika ewangelicki 'odnoszący się do wyznań, które w okresie reformacji powstały przez oderwanie się od kościoła rzymskiego; dotyczący ewangelików'; ulica prowadziła do kościoła ewangelickiego; → Roosevelta.

Kontakt

ul.Traugutta 21/23
90-113 Łódź

NIP:725 10 01 667
REGON: 470830536

telefony: kliknij tutaj

ePUAP: /LOG/skrytka
e-mail: sekretariat@log.lodz.pl

Obsługa klienta

Obsługa klienta

Mapy internetowe

Internetowe mapy Łodzi

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne
Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C