A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ź Ż

F

FABRYCZNA, -ej - ulica wytyczona w 1842 r. na gruntach po dawnym młynie Lamus, które po drugiej regulacji miasta nabył Traugot Grohman - założyciel fabryki na tym terenie. Na planie z 1840 r. widnieje jako → Graniczna, bo stanowić miała południową granicę Nowej Dzielnicy. W 1863 r. zatwierdzono nazwę Fabryczna. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od rzeczownika fabryka 'zakład przemysłowy wytwarzający maszynowo na wielką skalę środki spożycia i produkcji; wytwórnia'; w sąsiedztwie ulicy znajdowały się liczne fabryki łódzkich przemysłowców; → Zbiorcza.

*Plac (Rynek) FABRYCZNY - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo;→ plac Katedralny.

**FAJFRA - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo: Fajfer v. Pfeiffer, mieszczanin, parcelant, na gruntach, których był właścicielem, wytyczona została nowa ulica, nazwana jego nazwiskiem; → Mazurska, → Prusa, → Snycerska.

FALISTA, -ej - ulica na osiedlu Pienista wytyczona i nazwana w 1961 r. ♦ Nazwa bez uzasadnienia terenowego, utworzona od przymiotnika falisty 'przypominający falę, powyginany'.

FALOWA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej istniejąca pierwotnie jako Głowackiego, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika fala 'wzniesienie wody powstałe pod wpływem działania wiatru'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach znaczeniowo związanych z żeglugą.

**Juliana FAŁATA - ulica na Dąbrowie w sąsiedztwie innych o podobnych tematycznie nazwach. Nazwana w 1932 r. W końcu lat 70. XX w. zniknęła pod osiedlem. ♦ Nazwa upamiętniająca: Julian Fałat, 1853-1929, malarz, wybitny akwarelista, rektor ASP w Krakowie.

FAMILIJNA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej włączona w 1945 r. do miasta zachowała swą nazwę. ♦ Nazwa bez uzasadnienia terenowego, utworzona od rzeczownika familia 'rodzina'.

FARBIARSKA, -ej - ulica na Zarzewie, początkowo bezimienna, nazwana w 1946 r. ♦ Nazwa bez uzasadnienia terenowego, utworzona od rzeczownika farbiarz 'człowiek trudniący się barwieniem tkanin'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach znaczeniowo związanych z włókiennictwem.

FARNA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej istniejąca pierwotnie jako Kościelna, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa nawiązująca tematycznie do poprzedniej nazwy, utworzona od rzeczownika fara 'dawniej kościół parafialny'.

**FASOLOWA, -ej - ulica na Żabieńcu istniejąca pierwotnie jako Romana, w 1946 r. przemianowana. Zniknęła w latach 70. XX w. pod nową zabudową. ♦ Nazwa bez uzasadnienia terenowego, utworzona od rzeczownika fasola 'roślina strączkowa uprawiana jako warzywo'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach znaczeniowo zbliżonych.

FASZYNOWA, -ej - ulica na terenie Józefowa, wzdłuż Rzgowskiej, istniejąca pierwotnie bez nazwy, z chwilą włączenia do Łodzi nazwana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika faszyna 'wiązki wikliny, chrustu lub cienkich gałęzi mocno związane używane do umocnień w pracach ziemnych'.

FAUSTYNY KOWALSKIEJ - ulica na Teofilowie, na osiedlu Rogatka, początkowo bezimienna, nazwana w 1994 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Faustyna Kowalska, 1905-1938, apostołka Bożego Miłosierdzia, święta Kościoła katolickiego, patronka Łodzi.

*FELIKSA - ♦ Nazwa upamiętniająca imię męskie Feliks; → Bydgoska.

FELIKSIŃSKA, -ej - ulica biegnąca przez dawną wieś Feliksie. Po włączeniu do Łodzi nazwana w 1988 r. ♦ Nazwa z uzasadnieniem terenowym, utworzona od nazwy miejscowej Feliksin.

FELIKSY - ulica w Rudzie Pabianickiej, istniejąca początkowo bez nazwy, po włączeniu do Łodzi nazwana w 1946 r. ♦ Nazwa bez uzasadnienia terenowego, utworzona od imienia żeńskiego Feliksa.

Alojzego FELIŃSKIEGO - ulica na Dąbrowie istniejąca od 1933 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Alojzy Feliński, 1771-1820, poeta i dramatopisarz.

Sebastiana FELSZTYŃSKIEGO - ulica znana od początku XX w. jako prywatna ulica → Wiznera. Przemianowana w 1933 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Sebastian Felsztyński, 1480 lub 1490 - 1543, kompozytor, teoretyk muzyki.

Rodzeństwa FIBAKÓW - niewielka ulica na Dołach. Powstała w 1971 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Helena, Henryk, Zdzisław Fibakowie, działacze łódzkiej młodzieżowej organizacji Promienistych.

Augusta FIELDORFA - ulica na Bałutach, równoległa do Traktorowej, wytyczona i nazwana w 2004 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: August Emil Fieldorf, pseudonim Nil, 1895-1953, generał, bojownik o niepodległość; zastępca komendanta głównego AK.

FIGOWA, -ej - ulica na terenie Nowosolnej, nazwana w 1988 r. ♦ Nazwa bez uzasadnienia terenowego, utworzona od rzeczownika figa 'drzewo śródziemnomorskie i tropikalne o jadalnych owocach'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach znaczeniowo zbliżonych.

*FIGUROWA, -ej // FIGURY - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od rzeczownika figura 'krzyż, posąg, przydrożna kapliczka'; nazwa zapewne od znajdującej się tam figury Matki Bożej lub świętego; → Dniestrzańska.

*FIJAŁKOWSKA, -ej - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo: Ignacy Fijałkowski, właściciel  1874 r. osady młynarskiej Chachuły; → Różyckiego.

Włodzimierza FIJAŁKOWSKIEGO - ulica na Złotnie wytyczona i nazwana w 2003 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Włodzimierz Fijałkowski, 1917-2003, profesor, ginekolog - położnik, twórca polskiego modelu szkoły rodzenia, profesor Akademii Medycznej w Łodzi.

FILARECKA, -ej - ulica na Zdrowiu powstała w 1930 r. ♦ Nazwa upamiętniająca, utworzona od rzeczownika filareta 'członek tajnego stowarzyszenia młodzieży polskiej istniejącego w Wilnie w latach 1820-1823'.

FILOMATÓW - ulica na Zdrowiu wytyczona w 1981 r. ♦ Nazwa upamiętniająca, utworzona od rzeczownika filomata 'członek tajnego stowarzyszenia młodzieży wileńskiej, istniejącego w latach 1817-1823, o celach społeczno-patriotycznych i samokształceniowych'.

FINANSOWA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej istniejąca pierwotnie jako Żwirki, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika finanse 'zasoby pieniężne'.

*Pawła FINDERA - ♦ Nazwa upamiętniająca: Paweł Finder, 1904-1944, działacz komunistyczny. Zginął na Pawiaku; → Sojczyńskiego.

FIOŁKOWA, -ej - ulica na terenie Arturówka, nazwana i wytyczona w 1963 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika fiołek 'roślina ozdobna'. Ulica leży w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych znaczeniowo.

*FISZERA - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo: Fischer, mieszczanin, parcelant, na gruntach, których był właścicielem, wytyczona została nowa ulica, nazwana jego nazwiskiem; → Kwidzyńska.

FIZYCZNA, -ej - ulica na Teofilowie wytyczona i nazwana w 1984 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika fizyka 'podstawowa nauka przyrodnicza badająca metodami ilościowymi budowę i właściwości materii i występujące w niej zjawiska'.

FIZYLIERÓW - ulica na Złotnie istniejąca pierwotnie jako Kowalskiego, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika fizylier 'w dawnym wojsku żołnierz uzbrojony w fuzję; dziś żołnierz piechoty uzbrojony w ręczną broń maszynową'. Ulica leży w sąsiedztwie innych o nazwach związanych z wojskowością.

FLAMANDZKA, -ej - ulica na osiedlu Romanów, wytyczona i nazwana w 1995 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy etnicznej Flamandowie 'lud germański zamieszkujący głównie Flandrię i północną Brabancję'.

FLANDRYJSKA, -ej - ulica na osiedlu Romanów, wytyczona i nazwana w 1995 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy geograficznej Flandria 'region federalny Belgii'.

Oskara FLATTA - ulica na Rokiciu początkowo zwana → Nowo-Lipowa. W 1932 r. zyskała imię Flatta. ♦ Nazwa upamiętniająca: Oskar Flatt, 1822-1872, krajoznawca, autor prac z zakresu geografii, historii, etnografii i statystyki, m. in. pierwszej monografii Łodzi.

FLISACKA, -ej - wschodnia przecznica ul. Zgierskiej widoczna na planach z początku XX w. bez nazwy. W dokumentach znana jako → Grossmana, w 1932 przemianowana na Flisacką. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika flisak 'człowiek trudniący się spławem drewna'.

FLORECISTÓW - ulica na Retkini, wytyczona i nazwana w 1974 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika florecista 'szermierz walczący na florety'. Ulica leży w sąsiedztwie innych o nazwach związanych ze sportem.

FLORIAŃSKA, -ej - ulica na tyłach cmentarzy przy ul. Ogrodowej widoczna na planie z 1921 r. bez nazwy, którą zyskała w 1930 r. ♦ Nazwa upamiętniająca imię męskie Florian.

Mieczysława FOGGA - ulica na terenie osiedla Mikołajew, wytyczona i nazwana w 2004 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Mieczysław Fogg, 1901-1990, piosenkarz.

FOLWARCZNA, -ej - ulica widoczna na planie z 1913 r. pod nazwą → Długa. Biegła do folwarku zakupionego przez Juliusza Heinzla, stąd od 1920 r. nazwa Folwarczna. Potocznie nazywana była Szmidtówką. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od rzeczownika folwark 'duże prywatne gospodarstwo rolne lub rolno-hodowlane'; w Polsce rozparcelowane w wyniku reformy rolnej w 1944 r.

FONICZNA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej, wytyczona i nazwana w 1984 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od przymiotnika foniczny 'dźwiękowy, głoskowy, akustyczny'.

FOREMNA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej istniejąca pierwotnie jako Zakopiańska, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od przymiotnika foremny 'kształtny, zgrabny, regularny'.

*Małgorzaty FORNALSKIEJ - ♦ Nazwa upamiętniająca: Małgorzata Fornalska, 1902-1944, działaczka komunistyczna, rozstrzelana na Pawiaku; → Wileńska.

Św. FRANCISZKA - ulica wytyczona w latach 30. XX w. w sąsiedztwie budowanego w 1932 r. kościoła pod wezwaniem św. Franciszka. W 1991 r. uściślono jej nazwę na św. Franciszka z Asyżu. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo.

FRANCISZKAŃSKA, -ej - jedna ze starszych ulic miasta. Początkowo była drogą wiodącą ze Starego Miasta do Widzewa. W 1842 r. otrzymała obecną nazwę. ♦ Nazwa upamiętniająca: Franciszek Potocki, 1788-1853, prezes Komisji Wojewódzkiej Mazowieckiej, rzeczywisty radca stanu, gubernator i członek Rady Państwowej, wspierający rozwój Łodzi przemysłowej.

Aleksandra FREDRY - mała uliczka na Bałutach znana od 1930 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Aleksander Fredro, 1793-1876, najwybitniejszy komediopisarz polski.

FREZJOWA, -ej - ulica na terenie Mileszek istniejąca pierwotnie jako Widzewska, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1988 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika frezja 'roślina o niedużych dzwonkowatych kwiatach różnej barwy'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych znaczeniowo.

*Juliusza FUČIKA - ♦ Nazwa upamiętniająca: Juliusz Fučik, 1903-1943, publicysta i bojownik partii komunistycznej Czechosłowacji; → Gombrowicza.

Kontakt

ul.Traugutta 21/23
90-113 Łódź

NIP:725 10 01 667
REGON: 470830536

telefony: kliknij tutaj

ePUAP: /LOG/skrytka
e-mail: sekretariat@log.lodz.pl

Obsługa klienta

Obsługa klienta

Mapy internetowe

Internetowe mapy Łodzi

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne
Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C