A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ź Ż

H

*HALICKA, -ej - ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy Halicz 'miasto na Ukrainie nad Dniestrem; w okresie międzywojennym w granicach Polski'; → Rudnickiego.

HALKI - ulica w Rudzie Pabianickiej istniejąca pierwotnie jako Moniuszki, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, nawiązująca znaczeniowo do poprzedniej nazwy, utworzona od tytułu opery S. Moniuszki Halka.

Plac im. Józefa HALLERA - powstał w latach 70. XIX w. po wcześniejszym włączeniu do Łodzi terenów tzw. dzielnicy Wiązowej (odchodzącej na zachód od ul. Wólczańskiej). Początkowo nazywany Zelinówką lub Selinówką, także Sellina plac od nazwiska właściciela sąsiadującej z placem działki. Obszerny teren służył jako plac zabaw dla dzieci. Z czasem w sąsiedztwie powstały koszary wojskowe i plac zaczął służyć do ćwiczeń, parad i uroczystości wojskowych. Po wizycie Hallera na pokazach w 1930 r. nadano jego imię placowi. Po II Wojnie Światowej częściowo zabudowany. Pozostałą część placu nazwano w 1945 r. → 9 Maja. W 1990 r. przywrócono dawną nazwę. Obecnie zajmuje pow. 1,86 ha i pełni funkcję zieleńca. ♦ Nazwa upamiętniająca: Józef Haller, 1873-1960, generał broni Wojska Polskiego, legionista, harcmistrz, przewodniczący ZHP.

HALNA, -ej - ulica na Stokach istniejąca pierwotnie bez nazwy, nazwana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od przymiotnika halny 'związany z halami górskimi'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach tematycznie nawiązujących do nazewnictwa górskiego.

**HANGAROWA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej, po włączeniu do Łodzi w 1945 r. zachowała nazwę. Zniknęła w latach 70. XX w. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika hangar 'budynek służący jako pomieszczenie dla samolotów szybowców, niewielkich statków wodnych itp.'

HARCERSKA, -ej - północna przecznica ul. Wojska Polskiego początkowo nazywana → Nowootwartą. W 1931 r. nazwana Harcerską. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika harcerz 'członek Związku Harcerstwa Polskiego'.

Aleja HARCERZY - ZATOROWCÓW - ulica na Grabieńcu istniejąca pierwotnie jako Żwirki. Po włączeniu do miasta przemianowana w 1946 r. na Sałatową, w 1992 r. zyskała obecną nazwę. ♦ Nazwa upamiętniająca szczep harcerski Za Torem założony w 1959 r. w ramach 17. Łódzkiej Drużyny Harcerzy, opisany w książce dh Ryszarda Żuchowskiego Zatorowy.

Szymona HARNAMA - ulica na Bałutach wytyczona w latach 50. XX w. ♦ Nazwa upamiętniająca: Charnam Szaja, 1908-1929, łodzianin, czołowy działacz Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej.

HARNASIA - ulica na Sikawie wytyczona i nazwana w 1992 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od imienia Harnaś 'bohater legend o zbójnikach tatrzańskich'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach tematycznie nawiązujących do nazewnictwa górskiego.

Jarosłava HAŠKA - ulica na Widzewie wytyczona i nazwana w 1976 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Jarosłav Hašek, 1883-1923, czeski pisarz, publicysta i dziennikarz. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach tematycznie zbliżonych.

*HÄUSLERA, wymowa: Hojzlera - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo: Häusler, mieszczanin, parcelant, na gruntach, których był właścicielem, wytyczona została nowa ulica, nazwana jego nazwiskiem; → Pojezierska.

HEJNAŁOWA, -ej - ulica na Nowym Złotnie, wytyczona i nazwana w 1986 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika hejnał 'sygnał, pobudka grana na trąbce'. Ulica leży w sąsiedztwie innych o nazwach związanych z wojskowością.

HEKTAROWA, -ej - ulica na terenie Kałów istniejąca pierwotnie jako Barska, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika hektar 'jednostka miary powierzchni'. Ulica leży w sąsiedztwie innych o nazwach związanych z rolnictwem.

Park HELENÓW, -owa - założony w latach 80. XIX w. przez braci Ludwika, Zenona i Fryderyka Anstadtów, udostępniony publiczności w 1885 r. Do II Wojny Światowej był letnim salonem łódzkiej burżuazji. Po wojnie park stał się własnością miasta i w 1947 r. zyskał nazwę parku im. → 19 Stycznia. W 1991 r. przywrócono dawną nazwę, choć park wiele stracił z dawnej świetności. ♦ Nazwa upamiętniająca, utworzona od imienia Helena, nadana dla uczczenia żony Ludwika Andstadta.

*HELENÓWEK - ♦ Nazwa terenowa uzasadniona; ponowiona nazwa dzielnicy na której się znajduje; → Okulickiego.

HELENY - ulica w Rudzie Pabianickiej, po włączeniu do Łodzi w 1945 r. zachowała nazwę. ♦ Nazwa bez uzasadnienia terenowego, utworzona od imienia żeńskiego Helena.

Franciszka HELIŃSKIEGO - ulica na Radogoszczu wytyczona i nazwana w 1985 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Franciszek Heliński, 1901-1960, działacz spółdzielczości mieszkaniowej, patron Spółdzielni Mieszkaniowej Lokator.

HELSKA, -ej - ulica na Bałutach znana pod tą nazwą od 1932 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy Hel 'miasto w woj. pomorskim, na krańcu Mierzei Helskiej; także półwysep wrzynający się w Zatokę Gdańską'; zbliżona tematycznie do nazw sąsiednich ulic pochodnych od nazw miejscowości.

HENRYKA - zachodnia przecznica ul. Rzgowskiej. Istniała przed włączeniem do Łodzi pod nazwą Sienkiewicza. W 1916 r. zmieniono nazwę na Henryka. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od imienia męskiego Henryk.

HENRYKA BRODATEGO - ulica na Olechowie wytyczona i nazwana w 1986 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Henryk I Brodaty, ok. 1168-1238, książę z dynastii Piastów, pracował nad zjednoczeniem Polski. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych znaczeniowo.

HENRYKOWSKA, -ej - ulica na Stokach biegnąca przez dawną wieś Henryków początkowo bez nazwy, po włączeniu do Łodzi nazwana w 1946 r. ♦ Nazwa z terenowym uzasadnieniem, utworzona od nazwy miejscowej Henryków.

*HENZELMANNA - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo: Henzelmann, mieszczanin, parcelant, na gruntach, których był właścicielem, wytyczona została nowa ulica, nazwana jego nazwiskiem; → Karwińska.

HERBOWA, -ej - ulica na Rogach, wschodnia przecznica Strykowskiej nazwana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika herb 'znak rodowy, szlachectwo'.

**HETMAŃSKA, -ej - południowa przecznica Limanowskiego powstała na początku XX w. jako → Przy Aleksandrowska. W 1920 r. przemianowana na Hetmańską. W latach 70. XX w. zniknęła pod nową zabudową. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika hetman 'wojskowy wódz naczelny w Polsce przedrozbiorowej'.

Aleja HETMAŃSKA, -ej - południowa przecznica ul. Rokicińskiej, dzieląca osiedla Janów i Olechów, wytyczona i nazwana w 1987 r. Jest główną aleją osiedla na Olechowie, które wzięło od niej nazwę. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika hetman 'najwyższy dowódca wojsk w Polsce i na Litwie od XV w. do rozbiorów'.

HIACYNTOWA, -ej - ulica na terenie Nowosolnej istniejąca pierwotnie jako Leśna, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1988 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika hiacynt 'roślina ozdobna o pachnących kwiatach, zebranych w grona'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych znaczeniowo.

*Władysława HIBNERA - ♦ Nazwa upamiętniająca: Władysław Hibner, 1893-1925, działacz ruchu robotniczego; → Waryńskiego.

*Park im. Władysława HIBNERA - założony prawdopodobnie w 1888 r. jako otoczenie pałacu Leonhardta, łódzkiego fabrykanta, a następnie w 1905 r. poszerzony o obszar, w którym stanęły domy dla jego wspólników (Woelkera i Girbardta). Do 1952 r. był to prywatny park, zamknięty dla publiczności, którego właściciele się zmieniali. W 1952 r. teren uporządkowano i udostępniono mieszkańcom Łodzi. Wówczas zyskał imię W. Hibnera. Nazwę tę anulowano w 1991 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Władysław Hibner, 1893-1925, działacz ruchu robotniczego; → park Legionów.

HIPOTECZNA, -ej - północna przecznica ul. Limanowskiego znana od 1910 r. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; przy ulicy tej znajdował się urząd hipoteczny.

HIPPICZNA, -ej - ulica na Smulsku wytyczona i nazwana w 1987 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika hippika 'jazda konna, sport konny, jeździectwo'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach dotyczących sportu.

*Rynek HITTMANA - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo: Hüttman, właściciel terenów na których znajdował się rynek. Znany jest August Hűttman, starszy cechu tkaczy; → Czerwony Rynek.

HODOWLANA, -ej - ulica na terenie Kałów istniejąca pierwotnie jako Sokola, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika hodowla 'planowa opieka nad rozwojem roślin lub zwierząt'. Ulica leży w sąsiedztwie innych o nazwach związanych z rolnictwem.

Antoniny HOFMANOWEJ - ulica w Rudzie Pabianickiej po włączeniu do Łodzi w 1945 r. zachowała nazwę. ♦ Nazwa upamiętniająca: Antonina Hofmanowa, 1842-1897, aktorka teatralna.

HOKEJOWA, -ej - ulica na Retkini, początkowo bezimienna, tzw. Kościelna została nazwana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika hokej 'dyscyplina sportu zimowego'. Ulica leży w sąsiedztwie innych o nazwach związanych ze sportem.

HOLENDERSKA, -ej - ulica na osiedlu Romanów, wytyczona i nazwana w 1995 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy własnej kraju Holandia. Ulica leży w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych znaczeniowo.

HOLOWNICZA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej istniejąca pierwotnie jako Piastów, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika holownik 'niewielki statek do holowania innych statków'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych znaczeniowo.

*HOŁÓWKI - ♦ Nazwa niejasna; → Spalska.

HONOROWA, -ej - ulica na Marysinie istniejąca od lat 30. XX w. pod tą nazwą. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia o charakterze metaforycznym, utworzona od rzeczownika honor 'cześć, godność osobista, uczciwość'.

*HORODELSKA, -ej - ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy Horodło 'wieś gminna, dawniej miasteczko, w woj. lubelskim, położona nad Bugiem; miejsce zawarcia w 1413 r. unii polsko-litewskiej'; → Kielecka.

HORTENSJI - ulica na Julianowie znana od 1932 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika hortensja 'roślina ozdobna'; zbliżona tematycznie do nazw sąsiednich ulic pochodnych od nazw roślin.

HOTELOWA, -ej - mała uliczka na tyłach Grand Hotelu, między ulicami Traugutta oraz Moniuszki. Nazwana około 1960 r. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od rzeczownika hotel 'dom mieszkalny przeznaczony na krótki pobyt'.

*HOŻA, -ej - ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia o charakterze metaforycznym, utworzona od przymiotnika hoży 'krzepki, dziarski, urodziwy'; → Kurasia.

*HRABIOWSKA, -ej - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od rzeczownika hrabia 'jeden z tytułów arystokratycznych'; ulica była własnością hrabiego Krasińskiego; → Proletariacka.

*HRUBIESZOWSKA, -ej - ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy Hrubieszów 'miasto w woj. lubelskim, położone nad Huczwą, w pobliżu granicy z Ukrainą'; → Brzechwy.

HUBALA - ulica na Retkini, na osiedlu Hufcowa, wytyczona i nazwana w 1979 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Henryk Dobrzański, pseudonim Hubal, 1897-1940, major, uczestnik wojny obronnej 1939 r. Twórca i dowódca pierwszego oddziału partyzanckiego (Oddział Wydzielony WP).

HUFCOWA, -ej - ulica na Retkini, początkowo bezimienna została nazwana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika hufiec 'jednostka niektórych organizacji'.

HUSARSKA, -ej - ulica na Nowym Złotnie została wytyczona i nazwana w 1960 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika husaria 'ciężkozbrojna jazda polska w XVI - XVIII w.'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych znaczeniowo.

HUTA JAGODNICA, -y - ulica biegnąca na terenie byłej wsi Huta Jagodnica, z chwilą włączenia do Łodzi nazwana w 1988 r. ♦ Nazwa ponowiona.

**HUTNICZA, -ej - ulica na Bałutach początkowo była prywatną ulicą → Baumgolda. W 1931 r. przemianowana. W latach 80. XX w. zniknęła pod nową zabudową. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika hutnik 'pracownik huty'.

**Czesława HUTORA - ♦ Nazwa upamiętniająca: Czesław Hutor, pseudonim Czesiek, 1920-1943 uczestnik II Wojny Światowej, który z oddziałem byłych harcerzy prowadził śmiałe wypady na Niemców. Zginął zamęczony w łódzkim gestapo; → Dzieci Łodzi.

HYRNA, -ej - ulica na Stokach początkowo bez nazwy, nazwana w 1995 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od przymiotnika hyrny 'sławny, głośny'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach tematycznie nawiązujących do nazewnictwa górskiego.

Kontakt

ul.Traugutta 21/23
90-113 Łódź

NIP:725 10 01 667
REGON: 470830536

telefony: kliknij tutaj

ePUAP: /LOG/skrytka
e-mail: sekretariat@log.lodz.pl

Obsługa klienta

Obsługa klienta

Mapy internetowe

Internetowe mapy Łodzi

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne
Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C