A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ź Ż

L

LAJKONIKA - ulica na osiedlu Pienista wytyczona i nazwana w 1977 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika lajkonik 'jeździec na drewnianym koniu przebrany za Tatara, bohater krakowskiej zabawy ludowej'.

*Alfreda LAMPEGO - ♦ Nazwa upamiętniająca: Alfred Lampe, 1900-1943, działacz komunistyczny, publicysta; → Organizacji Wolność i Niezawisłość, → Szendzielarza.

Mariana LANGIEWICZA - ulica położona w byłych granicach miasta Konstantynów pod nazwą Mokra, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1988 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Marian Langiewicz, 1827-1887, generał, przywódca w Powstaniu Styczniowym.

**Mariana LANGIEWICZA - ulica na Żubardziu nazwana w 1930 r. Zniknęła pod nową zabudową. ♦ Nazwa upamiętniająca: Marian Langiewicz, 1827-1887, generał i dyktator Powstania Styczniowego.

LASEROWA, -ej - ulica na Teofilowie, wytyczona i nazwana w 1984 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika laser 'przyrząd elektroniki kwantowej'.

LASKOWA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej istniejąca pierwotnie jako Okopowa, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika lasek 'niewielki las'.

LASKOWICKA // ŁASKOWICKA - ulica na Rokiciu Nowym biegnie od ul. Obywatelskiej w kierunku wsi Laskowice // Łaskowice. Widoczna na planie 1921 r. jeszcze bez nazwy, od 1924 r. jako Łaskowicka. Z czasem przekształcona w Laskowicką (tak już w 1937 r.). ♦ Nazwa uzasadniona terenowo.

LATAWCOWA, -ej - ulica biegnąca na terenie byłej wsi Lublinek, z chwilą włączenia do Łodzi nazwana w 1988 r., przedłużona w 2006 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika latawiec 'zabawka z listewek i papieru puszczana na sznurku w powietrze'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych znaczeniowo.

LAUROWA, -ej - ulica na Julianowie w sąsiedztwie innych o nazwach przyrodniczych, powstała w 1932 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika laur 'drzewo rosnące w strefie śródziemnomorskiej'.

LAWENDOWA, -ej - ulica na Radogoszczu. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika lawenda 'drobny krzew o niebieskawofioletowych kwiatach, silnie pachnący'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych znaczeniowo.

LAWINOWA, -ej - ulica położona na południe od ul. Pomorskiej wzdłuż torów kolei obwodowej. Istniała na terenie Antoniewa Stokowskiego bez nazwy. Nazwana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika lawina 'wielka masa śniegu, kamieni lub lodu staczająca się gwałtownie ze zboczy górskich'; nazwa związana tematycznie z nazewnictwem górskim.

LAZUROWA, -ej - ulica na Rokiciu wytyczona i nazwana w 1977 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika lazur 'kolor niebieski'.

LECHICKA, -ej - ulica na Żabieńcu, po włączeniu do Łodzi w 1945 r. zachowała nazwę. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy etnicznej Lechita 'dawna nazwa mieszkańca ziem polskich'.

LECZNICZA, -ej - wschodnia przecznica ul. Rzgowskiej. Na początku XX w. → Mała. Od 1920 r. pod nazwą → Zimna. Z chwilą wybudowania w latach 1929-1930 lecznicy przemianowana na Leczniczą. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; utworzona od rzeczownika lecznica 'zakład leczniczy; przychodnia, poradnia lekarska'.

LEGIONÓW - zaczątek tej ulicy stanowiła ulica wytyczona w 1821 r. jako → Średnia, dzieląca osadę sukienniczą na część południową i północną. Z czasem rynek osady sukienniczej (obecny plac Wolności) stał się punktem centralnym, od którego brały początek ulice. W 1863 r. zachodnia część ulicy Średniej, biegnąca dalej na zachód do Konstantynowa zyskała nazwę → Konstantynowskiej. W 1920 r. przemianowana na → 11 Listopada, zaś w 1946 r. została nazwana → Obrońców Stalingradu. W 1994 r. nadano obecną nazwę. ♦ Nazwa upamiętniająca: Legiony Polskie, formacje wojskowe z lat 1914-1917; zob. też Zielona.

Park im. LEGIONÓW - park składa się z dwóch rozdzielonych ul. Bednarską części, niegdyś osobnych parków: im. Władysława → Hibnera i → ZUS. Wspólna nazwa została nadana w 1994 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Legiony Polskie, formacje wojskowe z lat 1914-1917.

LEGNICKA // LIGNICKA, -ej - ulica na Nowym Złotnie, istniejąca pierwotnie jako Piłsudskiego, po włączeniu do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy miejscowej Legnica 'miasto na Nizinie Śląskiej nad Kaczawą'.

**LEKARSKA, -ej - wschodnia przecznica Zgierskiej widoczna na planie z 1910 r. jako → Proszana // Groszanka. W 1932 r. przemianowana. W latach 80. XX w. zniknęła pod nową zabudową. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika lekarz 'doktor, osoba zajmująca się leczeniem ludzi'.

Joachima LELEWELA - wschodnia przecznica ul. Rzgowskiej, znana od 1910 r. pod nazwą → Wąska. W 1920 r. przemianowana na Lelewela. ♦ Nazwa upamiętniająca: Joachim Lelewel, 1786-1861, historyk, numizmatyk, polityk, ideolog demokracji polskiej.

LEMIESZOWA, -ej - ulica na Żabieńcu istniejąca pierwotnie jako Zagajnikowa, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika lemiesz 'w pługach i maszynach ziemnych ostrze krojące ziemię'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach tematycznie nawiązujących do rolnictwa.

Teofila LENARTOWICZA - niewielka uliczka wzdłuż ul. Dąbrowskiego. Znana od 1930 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Teofil Aleksander Lenartowicz, 1822-1893, poeta romantyczny, rzeźbiarz.

*(Plac) Rynek LEONARDA - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo: Ernst Leonhardt, 1849-1917, łódzki fabrykant i założyciel fabryki wyrobów wełnianych, przybyły do Łodzi w 1877 r. z Saksonii, właściciel terenu, na którym znajdował się plac; → plac Niepodległości.

Michała LERMONTOWA - ulica na Widzewie wytyczona i nazwana w 1976 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Michał Lermontow, 1814-1841, najwybitniejszy obok Puszkina twórca rosyjskiego romantyzmu.

LESZCZOWA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej istniejąca pierwotnie jako Szkolna, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika leszcz 'ryba słodkowodna'.

LESZCZYNOWA, -ej - ulica na Julianowie istniejąca od 1932 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia; utworzona od rzeczownika leszczyna 'gatunek drzewa'; zbliżona tematycznie do nazw sąsiednich ulic pochodnych od nazw roślin.

Stanisławy LESZCZYŃSKIEJ - ulica na Górnej w sąsiedztwie Szpitala Matki Polki wytyczona i nazwana w 1986 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Stanisława Leszczyńska, 1896-1974, łodzianka, położna w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau.

**LESZKA - zachodnia przecznica Strykowskiej. Zniknęła na przełomie lat 70. i 80. XX w. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od imienia męskiego Leszek.

LESZKA BIAŁEGO - ulica na Olechowie wytyczona i nazwana w 1986 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Leszek Biały, ok. 1186-1227, książę sandomierski i krakowski.

*LESZNO - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; nazywana była także Leśną, ponieważ w XIX w. od strony zachodniej dochodziły do niej lasy. Postać Leszno może być wynikiem przekształcenia ś w sz. Niewykluczone jest, iż zmiana brzmienia nazwy nawiązuje do nazwy warszawskiej ulicy; → Żeligowskiego.

Bolesława LEŚMIANA - ulica wytyczona w 1963 r. na Dąbrowie w związku z budowanym osiedlem mieszkaniowym. ♦ Nazwa upamiętniająca: Bolesław Leśmian, 1877-1937, poeta, eseista, wybitny prozaik XX w.

LEŚNA, -ej - niewielka ulica w Rudzie Pabianickiej wytyczona i nazwana w 1970 r. ♦ Nazwa być może terenowo uzasadniona, utworzona od rzeczownika las 'zwarte zbiorowisko drzew'.

**LEŚNA, -ej - północna przecznica Drewnowskiej znana od 1913 r. Zniknęła pod nową zabudową w latach 80. XX w. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; prowadziła do lasu; zob. też Wysockiego.

**LETNIA, -ej - ulica odchodząca od ul. Limanowskiego w kierunku północnym początkowo nazywana Nowo-Aleksandrowska, od 1931 r. → Stara. W 1970 r. znacznie przedłużona otrzymała nazwę Letnia. W 1977 r. zniknęła pod rondem → Korfantego. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia o charakterze metaforycznym; utworzona od rzeczownika lato 'najcieplejsza pora roku'; zob. też al. Włókniarzy.

LETNISKOWA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej istniejąca pierwotnie jako Letnia, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, być może nawiązująca znaczeniowo do poprzedniej nazwy, utworzona od rzeczownika letnisko 'miejscowość wypoczynkowa'.

LEWA, -ej - południowa przecznica ul. Liściastej na wprost ul. Prawej, po włączeniu do Łodzi w 1945 r. zachowała nazwę. ♦ Nazwa z terenowym uzasadnieniem, wskazuje kierunek w stosunku do głównej ulicy.

**LEWA, -ej - niewielka uliczka na Zdrowiu prostopadła do Konstantynowskiej powstała w 1913 r. Równoległa do niej nosiła nazwę Prawa. Znikła w latach 30. XX w. pod obecną ul. → Wilsona. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; określała położenie ulicy względem innych ulic.

**LEWA KELMA - mała uliczka równoległa do Kelma widoczna na planach od 1913 r. Zniknęła po 1945 r. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; określa położenie uliczki w stosunku do sąsiedniej ul. Kelma.

**LEWANTYŃSKA, -ej - ulica na Zarzewie, istniejąca pierwotnie jako Wschodnia, po włączeniu do Łodzi przemianowana w 1946 r. Zniknęła w latach 80. XX w. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia.

LEWAROWA, -ej - ulica na Widzewie wzdłuż kolei obwodowej. Nazwana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika lewar 'dźwignia do podnoszenia ciężarów'; zbliżona tematycznie do nazw sąsiednich ulic.

LEŻAKOWA, -ej - ulica na Górnej wytyczona i nazwana w 1984 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika leżak 'rodzaj składanego fotela'.

LĘBORSKA, -ej - ulica na terenie Nowosolnej, wytyczona i nazwana w 2001 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy miejscowej Lębork 'miasto powiatowe'.

Karola LIBELTA - niewielka ulica na Dołach utworzona w 1936 r. i nazwana imieniem Wincentego → Dobieckiego. W 1951 r. przemianowana na Libelta. ♦ Nazwa upamiętniająca: Karol Libelt, 1807-1875, filozof, działacz społeczno-polityczny i narodowy, publicysta.

LIBIJSKA, -ej - ulica na Starym Rokiciu wytyczona i nazwana w 1961 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy kraju Libia.

LICZYRZEPY - ulica na terenie dawnej wsi Sąsieczno istniejąca pierwotnie jako Dobra, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1988 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy własnej Liczyrzepa 'postać fantastyczna, bohater śląskich baśni ludowych; duch Karkonoszy'.

**LIDSKA, -ej - niewielka uliczka między Północną i Nowo-Południową. Powstała w 1932 r. Zniknęła w latach 60. XX w. pod nową zabudową. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy Lida 'miasto w zachodniej części Białorusi'.

*Karola LIEBKNECHTA - ♦ Nazwa upamiętniająca: Karol Liebknecht, 1871-1919, działacz niemieckiego i międzynarodowego ruchu robotniczego, współzałożyciel Komunistycznej Partii Niemiec; → Skury-Skoczyńskiego.

LILIOWA, -ej - niewielka uliczka na Marysinie powstała w latach 30. XX w. jako → Mała. W 1946 r. przemianowana. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika lilia 'ozdobna roślina cebulkowa o dużych kwiatach'; zbliżona tematycznie do nazw sąsiednich ulic pochodnych od nazw roślin.

Bolesława LIMANOWSKIEGO - ulica (pierwotnie szosa) → Aleksandrowska, bo prowadziła do Aleksandrowa. Istnieje na planach od 1821 r. W grudniu 1928 r. początkowy jej odcinek do torów kolei obwodowej zyskał nazwę B. Limanowskiego. Część drogi za torami w kierunku Aleksandrowa nie leżała wówczas w granicach miasta i nosiła imię → Pierackiego. Z chwilą włączenia terenów za torami do granic miasta, dalszy ciąg ul. Limanowskiego nosi nazwę Aleksandrowska. ♦ Nazwa upamiętniająca: Bolesław Limanowski, 1835-1935, historyk, socjolog, działacz socjalistyczny.

LIMBOWA, -ej - ulica na Stokach istniejąca pierwotnie jako 3 Maja, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika limba 'sosna wysokogórska'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach tematycznie nawiązujących do nazewnictwa górskiego.

Williama LINDLEYA, wymowa: Lindleja - południowa przecznica ul. Narutowicza. Niewielka uliczka wytyczona w 1930 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: William Lindley, 1808-1900, brytyjski inżynier. Projektował i budował wraz ze swymi synami linie kolejowe, sieci kanalizacyjne i wodociągowe dla około 30 miast europejskich, w tym dla Łodzi.

LINIOWA, -ej - ulica na Złotnie istniejąca pierwotnie jako Mościckiego, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika linia 'jednowymiarowy twór geometryczny'. Ulica leży w sąsiedztwie innych o nazwach związanych z wojskowością.

Skwer im. Stefana LINKEGO - niewielki zieleniec u zbiegu ul. Żeromskiego i Więckowskiego. Nazwa nadana w 1995 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Stefan Linke, 1898-1918, gimnazjalista, peowiak. Zginął 11 listopada w akcji rozbrajania Niemców na ulicach Łodzi.

*22 LIPCA - ♦ Nazwa upamiętniająca: 22 lipca 1944 r., datę ogłoszenia Manifestu PKWN; → 6 Sierpnia.

**LIPCOWA, -ej - ulica na Teofilowie, po włączeniu do Łodzi w 1945 r. zachowała nazwę. Zniknęła w latach 60. XX w. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika lipiec 'siódmy miesiąc roku'.

LIPIEC REYMONTOWSKICH - ulica na Teofilowie, początkowo droga bez nazwy, nazwana w 1994 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy miejscowej Lipce Reymontowskie. Ulica położona jest na osiedlu im. Władysława Reymonta.

LIPOWA, -ej - ulica wytyczona na Polesiu w 2. poł. XIX w. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika lipa 'gatunek drzewa'.

LIRYCZNA, -ej - ulica na osiedlu Marianów, wytyczona i nazwana w 1995 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika liryka 'jeden z trzech rodzajów literackich obok epiki i dramatu'.

*Leopolda LISA-KULI - ♦ Nazwa upamiętniająca: Leopold Lis-Kula; → Sawickiej.

**LISIA, -ej - uliczka na Widzewie wytyczona w 1936 r. w sąsiedztwie ulic o podobnych nazwach. Zniknęła w latach 80. XX w. pod nowym osiedlem. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika lis 'zwierzę z rodziny psowatych'; zbliżona tematycznie do nazw sąsiednich ulic pochodnych od nazw zwierząt.

**LISKOWSKA, -ej - ulica na terenie Kałów istniejąca pierwotnie jako Lwowska, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. W 1951 r. zniknęła. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy miejscowej Lisków 'wieś w woj. Wielkopolskim'.

*LISSNERA - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo: Józef Lissner, zm. 1912 r., starszy Zgromadzenia Majstrów Tkackich, właściciel terenów, przez które ulica przebiegała; → Karpacka.

11 LISTOPADA, -ej - ulica będąca obwodnicą osiedla Radogoszcz Zachód, wytyczona i nazwana w 2002 r. ♦ Nazwa upamiętniająca dzień 11 listopada 1918 r. odzyskanie niepodległości w wyniku zakończenia I Wojny Światowej.

*11 LISTOPADA - ♦ Nazwa upamiętniająca: 11 listopada 1918 r., data odzyskania przez Polskę niepodległości po okresie zaborów; Narodowe Święto Niepodległości; → Legionów.

LISTOPADOWA, -ej - ulica na Sikawie, po włączeniu do Łodzi w 1945 r. zachowała nazwę. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika listopad 'jedenasty miesiąc roku'.

LIŚCIASTA, -ej - ulica na Żabieńcu istniejąca pierwotnie jako Krakowska, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od przymiotnika liściasty 'mający liście'. Ulica z czasem stała się główną osią osiedla mieszkaniowego, któremu dała nazwę.

*LITERACKA, -ej - ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika literat 'autor utworów literackich, pisarz'; ulica prowadzi do osiedla, na którym ulice mają nazwy od nazwisk pisarzy; → Broniewskiego.

LITEWSKA, -ej - niewielka uliczka na Julianowie widoczna na planie od 1921 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy Litwa 'państwo w Europie wschodniej, nad Morzem Bałtyckim, sąsiadujące z Polską'.

LNIANA, -ej - ulica osiedlowa na Grabieńcu. Przed włączeniem do miasta - Krótka. Przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika len 'roślina oleista'. Ulica leży w sąsiedztwie innych o nazwach związanych z rolnictwem.

LODOWA, -ej - ulica na Zarzewie, po włączeniu do Łodzi w 1945 r. zachowała nazwę. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika lód 'woda w stanie stałym'.

Eugeniusza LOKAJSKIEGO - ulica na Retkini wytyczona i nazwana w 1974 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Eugeniusz Lokajski, 1908-1944, lekkoatleta, olimpijczyk z Berlina; fotografik, autor zdjęć dokumentalnych Powstania Warszawskiego.

LOKATORSKA, -ej - wschodnia przecznica ul. Rzgowskiej widoczna na planie z 1910 r. jako ulica → Kőniga. W 1929 r. przemianowana na Lokatorską. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; przy ulicy mieściła się świetlica powstałego w 1915 r. Towarzystwa Lokator. Jego celem była ochrona interesów ludzi zmuszonych do wynajmowania mieszkań.

LONTOWA, -ej - ulica na terenie Brusa, początkowo bezimienna, po włączeniu do Łodzi w 1946 r. zyskała nazwę. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika lont 'przewód służący do inicjowania wybuchu na odległość'.

Zygmunta LORENTZA, wymowa: Lorenca - ulica wytyczona na Kozinach pod nową zabudowę, nazwana w 1958 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Zygmunt Lorentz, 1894-1943, historyk, działacz kulturalny, badacz historii Łodzi.

LOTNA, -ej - ulica na Chojnach, po włączeniu do Łodzi w 1945 r. zachowała nazwę. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika lot 'przebywanie przestrzeni w powietrzu, latanie'.

LOTNICZA, -ej - ulica w sąsiedztwie lotniska na Lublinku, po włączeniu do Łodzi w 1945 r. zachowała nazwę. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczowników lotnik, lotnictwo.

*LOTNICZA, -ej - ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika lotnik 'człowiek prowadzący samolot'; → Snycerska.

Rondo LOTNIKÓW LWOWSKICH - powstało w latach 70. XX w. w dzielnicy Górna na przedłużeniu al. Politechniki. Dochodzą do niego ulice Pabianicka, Paderewskiego i R. Tagore. W 1962 r. z okazji wizyty radzieckiego kosmonauty w Łodzi nazwane rondem → Titowa. Przemianowane w 1991 r. w 52. rocznicę walk obronnych Armii Łódź. ♦ Nazwa utrwalająca pamięć bohaterskich lotników z 6. Lwowskiego Pułku Lotniczego, którzy bronili łódzkiego nieba w 1939 r.

LUBELSKA, -ej - niewielka ulica na terenie dawnej osady prządków lnu zwanej Szlezyng, wytyczona w latach 20. XIX w. Nazwana na początku XX w. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy Lublin 'miasto, siedziba województwa lubelskiego'; zbliżona tematycznie do nazw sąsiednich ulic pochodnych od nazw miejscowości.

LUBLINEK, -nka - ulica biegnąca na terenie byłej wsi Lublinek, z chwilą włączenia do Łodzi nazwana w 1988 r. ♦ Nazwa ponowiona.

Las LUBLINEK, -u, -nka - drugi co do wielkości las komunalny w Łodzi o pow. 90 ha. Położony w płd.-zach. części miasta, w pobliżu dawnej wsi, a obecnie osiedla Lublinek. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, równoważna z nazwą osiedla, na którym się znajduje.

LUBUSKA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej istniejąca pierwotnie jako Niska, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy geograficznej Ziemia Lubuska.

LUDOWA, -ej - ulica w dokumentach wymieniana w 1913 r., lecz nie znana jest jej lokalizacja, bowiem nie ma jej na planach z tamtego okresu. Obecnie niewielka ulica na Teofilowie. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika lud 'pracujące warstwy społeczeństwa, przede wszystkim robotnicy i chłopi'.

*Park LUDOWY - ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika lud 'pracujące warstwy społeczeństwa, przede wszystkim robotnicy i chłopi'; → park im. Józefa Piłsudskiego.

**LUDWIKA - południowa przecznica ul. Pomorskiej z 1913 r. Po 1986 r. zniknęła pod nową zabudową. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od imienia męskiego Ludwik.

**LUDWIKI - ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od imienia żeńskiego Ludwika; → 28. Pułku Strzelców Kaniowskich.

**LUIZY - ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od imienia żeńskiego Luiza; → 28. Pułku Strzelców Kaniowskich.

**Róży LUKSEMBURG - ♦ Nazwa upamiętniająca: Róża Luksemburg, 1879-1919, polska działaczka żydowskiego pochodzenia, ideolog polskiego i niemieckiego ruchu robotniczego; → Kurasia.

LUKSEMBURSKA, -ej - ulica na Teofilowie wytyczona i nazwana w 1999 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy kraju Luksemburg.

Patrice'a LUMUMBY, wymowa: Patrika Lumumby - nazwa nadana w niedługim okresie po zamordowaniu Lumumby północnej przecznicy ul. Pomorskiej. ♦ Nazwa upamiętniająca: Patrice Lumumba, 1925-1961, pierwszy premier Demokratycznej Republiki Konga, zamordowany w 1961 r.; zob. też Bystrzycka.

10 LUTEGO - mała uliczka odchodząca od Brzeźnej, wytyczona w okresie dwudziestolecia międzywojennego. ♦ Nazwa upamiętniająca datę zdobycia morza przez gen. J. Hallera w 1920 r.

LUTOMIERSKA, -ej - ulica widoczna na planach już w 1842 r. Nazwa zatwierdzona w 1863 r. Stanowi fragment dawnej drogi handlowej z Wielkopolski, która przez przeprawę na Nerze w Chropach biegła w kierunku południowo-wschodnim do Rąbienia. Ulica ta nigdy nie prowadziła do Lutomierska, choć w jego kierunku biegnie. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od nazwy Lutomiersk 'podłódzka miejscowość'.

LUŹNA, -ej - ulica na Chojnach istniejąca pierwotnie jako Fabryczna, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, metaforyczna, utworzona od przymiotnika luźny 'przestronny, nieciasny'.

*LWOWSKA, -ej - ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy Lwów 'miasto na Ukrainie, dawniej należące do Polski'; → Skury-Skoczyńskiego.

Kontakt

ul.Traugutta 21/23
90-113 Łódź

NIP:725 10 01 667
REGON: 470830536

telefony: kliknij tutaj

ePUAP: /LOG/skrytka
e-mail: sekretariat@log.lodz.pl

Obsługa klienta

Obsługa klienta

Mapy internetowe

Internetowe mapy Łodzi

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne
Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C