A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ź Ż

M

Władysława MACIEJEWSKIEGO - ulica osiedlowa na Zarzewie, po włączeniu do miasta w 1945 r. zachowała nazwę. ♦ Nazwa upamiętniająca: Władysław Maciejewski, (?) trener bokserski.

MACIEJKOWA, -ej - ulica na terenie Nowosolnej wytyczona i nazwana w 1990 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika maciejka 'roślina kwitnąca, ogrodowa o silnie pachnących kwiatach'. Ulica leży w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych tematycznie.

MACIEJOWICKA, -ej - ulica na Chojnach. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy miejscowej Maciejowice 'wieś w dolinie Wisły; miejsce bitwy wojsk pod wodzą T. Kościuszki z wojskami rosyjskimi w 1794 r.'.

MACIERZANKI - ulica na Radogoszczu wytyczona i nazwana w 1981 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika macierzanka 'roślina płożąca się polna o fioletowych kwiatach'. Ulica leży w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych tematycznie.

Antoniego MACKIEWICZA - południowa przecznica ul. Pojezierskiej widoczna w 1913 r. na Radogoszczu jako → Łąkowa. Od 1920 r. zyskała imię ks. Mackiewicza. ♦ Nazwa upamiętniająca: Antoni Mackiewicz, 1826-1863, ksiądz, inicjator Powstania Styczniowego na Litwie, organizator i dowódca oddziału partyzanckiego.

Stanisława MACZKA - ulica biegnąca od Pienistej w kierunku lotniska na Lublinku, wytyczona i nazwana w 1996 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Stanisław Maczek, 1892-1994, generał broni WP, honorowy obywatel Holandii.

MAĆKA Z BOGDAŃCA - ulica osiedlowa na Olechowie, wytyczona i nazwana w 1987 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od imienia bohatera Krzyżaków Henryka Sienkiewicza. Ulica położona jest na terenie osiedla im. Henryka Sienkiewicza, na którym większość ulic ma imiona bohaterów Sienkiewiczowskich.

MAGAZYNOWA, -ej - ulica poprzeczna do ul. Fabrycznej. Widoczna na planie z 1910 r. pod nazwą → Scheiblera. Ulica biegła wtedy przez tereny należące do Scheiblera i była dłuższa od obecnej. W latach 20. XX w., gdy przedsiębiorstwa Grohmana i Scheiblera połączyły się, ulicę przemianowano na Magazynową. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od rzeczownika magazyn 'pomieszczenie do przechowywania różnych materiałów; skład'; wzdłuż ulicy położone były magazyny fabryczne.

MAGDALENY - ulica w Rudzie Pabianickiej po włączeniu do Łodzi w 1945 r. zachowała swoją nazwę. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od imienia żeńskiego Magdalena.

*MAGISTRACKA, -ej - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od rzeczownika magistrat 'siedziba władz miejskich'; planowano budowę magistratu przy tej ulicy; → Kamińskiego.

MAGNESOWA, -ej - ulica na Rokiciu istniejąca pierwotnie jako Topolowa, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika magnes 'ciało będące źródłem pola magnetycznego, przyciągające przedmioty z niektórych materiałów'.

MAGNOLIOWA, -ej - ulica na Radogoszczu, wytyczona i nazwana w 2002 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika magnolia 'roślina ozdobna o dużych kwiatach'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych znaczeniowo.

MAHONIOWA, -ej - ulica na Wiskitnie, przecznica ul. Kolumny, wytyczona i nazwana w 1989 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika mahoń 'rodzaj drewna ozdobnego' lub mahonia 'krzew ozdobny'.

Aleja 1 MAJA - wytyczona na terenach rozparcelowanych przez fabrykantów Pawła i Ottona Szulców w latach 60. i 70. XIX w., stąd nazwa Pasaż → Szulca. W 1919 r. przemianowana na 1 Maja, w celu uwiecznienia dnia 1 maja 1919 r. jako święta pracy i wyzwolenia proletariatu, obchodzonego po raz pierwszy uroczyście w Niepodległej Polsce. ♦ Nazwa upamiętniająca międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 r.

Park 1 MAJA - położony wokół prywatnego Stawu przepływowego na rzece Ner, należącego do przedsiębiorcy Stefańskiego w Rudzie Pabianickiej. Gdy po II Wojnie Światowej Ruda weszła w obręb wielkiej Łodzi, w latach 1948-1951 teren wokół Stawu uporządkowano i nadano mu charakter parku. Wtedy też nadano mu nazwę 1 Maja, która jest praktycznie nie używana. W użyciu powszechnym jest nazwa Stawy → Stefańskiego. ♦ Nazwa upamiętniająca międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 r.

3 MAJA - ulica w Rudzie Pabianickiej po włączeniu do Łodzi w 1946 r. zachowała swoją nazwę. ♦ Nazwa upamiętniająca: 3 maja 'data uchwalenia przez Sejm Czteroletni Konstytucji w 1791 r.'.

Park 3 MAJA - położony na terenie dawnej Puszczy Łódzkiej w czasie I Wojny Światowej częściowo wykarczowanej. Pozostałą część zwano Laskiem Widzewskim lub Polesiem Widzewskim. Jako park teren ten uporządkowano w 1916 r. i nadano mu obecną nazwę dla uczczenia 125. rocznicy uchwalenia Konstytucji. Do użytku publicznego oddano go w 1922 r. Zachodnią część lasu zagospodarowano dopiero w latach 50. XX w. ♦ Nazwa upamiętniająca datę uchwalenia konstytucji polskiej przez Sejm Czteroletni: 3 maja 1791 r.; → park Rozrywkowy im. gen. Roberta Baden-Powella.

*Plac im. 9 MAJA - ♦ Nazwa upamiętniająca datę zakończenie II Wojny Światowej: 9 maja 1945 r.; → plac Hallera.

**Włodzimierza MAJAKOWSKIEGO - ulica na Widzewie wytyczona i nazwana w 1976 r. Zniknęła w latach 90. XX w. ♦ Nazwa upamiętniająca: Włodzimierz Majakowski, 1893-1930, rosyjski poeta i dramaturg, przedstawiciel futuryzmu.

Hilarego Pawła MAJEWSKIEGO - ulica na Teofilowie wytyczona i nazwana w 1984 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Hilary Paweł Majewski, 1838-1892, architekt miejski Łodzi.

MAJOWA, -ej - ulica na terenie Nowosolnej istniejąca pierwotnie jako Osiedlowa, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1988 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika maj 'piąty miesiąc roku'.

**MAJOWA, -ej - ulica na Bałutach nazwana w 1930 r. W latach 60. XX w. zniknęła pod miasteczkiem ruchu drogowego. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika maj 'piąty miesiąc roku'.

MAKOWA, -ej - ulica na Julianowie znana od 1932 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika mak 'roślina mająca zastosowanie w przemyśle cukierniczym i piekarskim oraz w lecznictwie'; zbliżona tematycznie do nazw sąsiednich ulic pochodnych od nazw roślin.

Kornela MAKUSZYŃSKIEGO - ulica wytyczona w 1963 r. na Dąbrowie w związku z budowanym osiedlem mieszkaniowym. ♦ Nazwa upamiętniająca: Kornel Makuszyński, 1884-1953, prozaik, poeta, felietonista, krytyk literacki, autor popularnych powieści dla dzieci i młodzieży.

MALACHITOWA, -ej - ulica na Radogoszczu, wytyczona i nazwana w 1989 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika malachit 'minerał barwy zielonej, używany głównie do wyrobu biżuterii'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych znaczeniowo.

MALARSKA, -ej - ulica na Bałutach znana od lat 30. XX w. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika malarz 'artysta zajmujący się malowaniem'.

*Franciszka Ksawerego MALATYŃSKIEGO - ♦ Nazwa upamiętniająca: Franciszek Ksawery Malatyński, 1844-1921, ksiądz, kanonik, proboszcz parafii w Żelaznej, potem kapelan cmentarza na Zarzewie; → Węgierska.

MALBORSKA, -ej - ulica na Bałutach wytyczona w końcu XIX w., nazywana od nazwiska właściciela → Grünberga. Obecną nazwę zyskała w 1932 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy Malbork 'miasto nad Nogatem w woj. pomorskim'; zbliżona tematycznie do nazw sąsiednich ulic pochodnych od nazw miejscowości.

Jacka MALCZEWSKIEGO - wschodnia przecznica ul. Rzgowskiej, znana pod tą nazwą od 1920 r. Wcześniej nazywana → Włościańską. ♦ Nazwa upamiętniająca: Jacek Malczewski, 1854-1929, malarz, jeden z głównych przedstawicieli symbolizmu przełomu XIX i XX w.

MALINOWA, -ej - ulica wytyczona na Bałutach w końcu XIX w. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika malina 'krzew owocowy'.

*Aleksandra // Ryszarda MALINOWSKIEGO - ♦ Nazwa upamiętniająca: Aleksander Malinowski, wikariusz w parafii św. Krzyża, uczestniczył w budowie kościoła na Zarzewie i na Widzewie lub ks. Ryszard Malinowski, 1871-1927, pierwszy proboszcz Przemienienia Pańskiego, społecznik, profesor Seminarium Duchownego w Łodzi; → Kunickiego.

MALOWNICZA, -ej - ulica na terenie Nowosolnej, wytyczona i nazwana w 1988 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, metaforyczna, utworzona od przymiotnika malowniczy 'efektowny pod względem malarskim'.

MALTAŃSKA, -ej - ulica na terenie Nowosolnej, wytyczona i nazwana w 1995 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy państwa Malta.

MALWOWA, -ej - ulica na Julianowie znana od 1933 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika malwa 'roślina z rodziny ślazowatych'; zbliżona tematycznie do nazw sąsiednich ulic pochodnych od nazw roślin.

MAŁA, -ej - niewielka ulica wzdłuż Placu Barlickiego między 6 Sierpnia a Zieloną obecna na planach od początku XX w. Zwana też → Mała Zielona. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od przymiotnika mały 'mający niewielkie rozmiary, nieduży', oddaje rzeczywiste rozmiary ulicy; zob. też Lecznicza, Liliowa, Ukryta.

*MAŁA SIKAWSKA, -ej, -ej - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; człon mała określa relację ulicy do już istniejącej ul. Sikawskiej; → Mianowskiego.

*MAŁA ZIELONA, -ej, -ej - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; człon mała określa jej relację do już istniejącej ul. Zielonej; → Mała.

Stanisława MAŁACHOWSKIEGO - ulica biegnąca wzdłuż parku 3 Maja. Obecna na planie w 1910 r. pod nazwą → Kopernika. W 1930 r. przemianowana na Małachowskiego. ♦ Nazwa upamiętniająca: Stanisław Małachowski, 1736-1809, polityk, marszałek Sejmu Czteroletniego.

MAŁEGO RYCERZA - ulica na Wiskitnie, początkowo bezimienna nazwana w 1994 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od wyrażenia mały rycerz odnoszącego się do postaci Michała Wołodyjowskiego z powieści H. Sienkiewicza.

Pole MAŁOGOSKIE, -a, -ego - zieleniec na Teofilowie, na którego terenie znajduje się Klub Sportowy Elta. Nazwany w 1994 r. ♦ Nazwa upamiętniająca bitwę wojsk Langiewicza z oddziałami rosyjskimi, która odbyła się pod Małogoszczą 24 II 1863 r.

MAŁOPOLSKA, -ej - zachodnia przecznica ul. Łagiewnickiej początkowo znana jako → Pawia. W 1920 r. nowa nazwa. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy Małopolska 'dzielnica historyczna Polski, położona w dorzeczu górnej i środkowej Wisły'.

MANDARYNKOWA, -ej - ulica na terenie Nowosolnej, początkowo bezimienna, nazwana w 2010 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika mandarynka 'owoc południowy'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych znaczeniowo (takich jak: Bananowa, Kokosowa, Oliwkowa).

MANEWROWA, -ej - ulica na Nowym Złotnie, wytyczona i nazwana w 1989 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika manewry 'terenowe ćwiczenia wojskowe prowadzone w czasie pokoju w warunkach zbliżonych do bojowych'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych znaczeniowo, od historycznych nazw wojskowych.

MANIA, -ni - niewielka uliczka na Manii. Od 1931 r. jako → Słoneczna. W 1946 r. zyskała obecną nazwę. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, znajduje się na terenie dawnej osady Mania.

Toli MANKIEWICZÓWNY - ulica na Widzewie wytyczona i nazwana w 1994 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Tola Mankiewiczówna, właściwie: Teodora Raabe z domu Oleksy, 1900-1985, aktorka, piosenkarka, śpiewaczka operowa.

MARATOŃSKA, -ej - ulica biegnąca wzdłuż torów kolejowych w kierunku Retkini. Nazwa nadana w 1932 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika maraton 'najdłuższy bieg lekkoatletyczny, mający dystans ponad 42 km'; zbliżona tematycznie do nazw sąsiednich ulic pochodnych od nazw dyscyplin sportowych.

*8 MARCA - ♦ Nazwa upamiętniająca Międzynarodowy Dzień Kobiet; → Tymienieckiego.

*Juliana MARCHLEWSKIEGO - ♦ Nazwa upamiętniająca: Julian Marchlewski, 1866-1925, działacz socjalistyczny i komunistyczny, publicysta, współzałożyciel SDKPiL; → aleja Wyszyńskiego.

MARCINA - niewielka ulica na Bałutach. Początkowo znana jako → Morejna. W 1920 r. przemianowana. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od imienia męskiego Marcin.

Floriana MARCINIAKA - ulica na Teofilowie wytyczona i nazwana w 1994 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Florian Marciniak, 1915-1944, harcmistrz, wybitny instruktor harcerski, pierwszy naczelnik Szarych Szeregów. Zginął w obozie koncentracyjnym w Gross-Rosen.

Karola MARCZAKA - ulica na Olechowie wytyczona i nazwana w 1986 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Karol Marczak, 1902-1977, pionier polskiego filmu oświatowego, reżyser i operator filmów naukowych, pedagog.

Kazimiery i Jana MARCZYŃSKICH - ulica na terenie Łagiewnik Małych początkowa bezimienna nazwana w 1994 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Jan Marczyński, 1896-1941, pedagog, działacz związkowy, działający także w Łodzi; Kazimiera Marczyńska, 1895-1959, nauczycielka, łódzka działaczka społeczna.

MARGARETEK - ulica na terenie Nowosolnej istniejąca pierwotnie jako Lecznicza, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1988 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika margaretka 'właściwie: margerytka odmiana złocienia, kwiat ozdobny'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych znaczeniowo.

*MARIAŃSKA, -ej - ♦ Nazwa niejasna; możliwe jest łączenie tej nazwy z mariawitami, licznie zamieszkującymi północne okolice Łodzi, w kierunku których ulica zmierza; → Strykowska.

MARII - ulica w Rudzie Pabianickiej po włączeniu do Łodzi w 1945 r. zachowała swoją nazwę. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od imienia żeńskiego Maria.

MARKIETANKI - ulica na Teofilowie wytyczona i nazwana w 1986 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika markietanka 'wędrowna handlarka towarzysząca wojsku'.

MARMUROWA, -ej - ulica na Sikawie, początkowo bez nazwy, po włączeniu do Łodzi w 1946 r. zyskała nazwę. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika marmur 'skała wapienna dająca się polerować, używana w budownictwie i rzeźbiarstwie'.

*MARSOWA, -ej - ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy Mars 'rzymski bóg wojny'; zbliżona tematycznie do nazw sąsiednich ulic pochodnych od nazw mitologicznych; → Chłopickiego.

*MARSZAŁKOWSKA, -ej - ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika marszałek 'wysoki urzędnik dworski lub państwowy'; → Szenwalda.

MARSZOWA, -ej - ulica na Nowym Złotnie wytyczona i nazwana w 1986 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika marsz 'regularny ruch zorganizowanych grup wojska'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach znaczeniowo związanych z wojskowością.

*MARTY - ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od imienia żeńskiego Marta; → Borowiak.

Heleny MARUSARZÓWNY - ulica na Retkini wytyczona i nazwana w 1974 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Helena Marusarzówna, 1918-1941, narciarka alpejska, 10-krotna mistrzyni Polski. Łączniczka w Ruchu Oporu; kurier tatrzański. Rozstrzelana przez Niemców. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach znaczeniowo związanych ze sportem.

MARYNARSKA, -ej - północna przecznica ul. Wojska Polskiego widoczna na planach z 1910 r. jako → Kielma. W 1932 r. zyskała nową nazwę. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika marynarz 'członek załogi statku lub okrętu'.

MARYNARZY POLSKICH - ulica na terenie Nowosolnej wytyczona i nazwana w 2001 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od wyrażenia marynarze polscy 'członkowie załogi jednostki pływającej'.

MARYSIŃSKA, -ej - obecna na planie z 1910 r. droga do folwarku Marysin. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo.

MARZANNY - ulica na Żabieńcu, istniejąca pierwotnie jako Różana, po włączeniu do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika marzanna 'słowiańska bogini symbolizująca zimę i śmierć; figura słomiana - symbol zimy - obnoszona po wsi podczas uroczystości wiosennych'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach znaczeniowo zbliżonych.

**MASARSKA, -ej - ulica na Bałutach powstała w końcu XIX w. jako prywatna → Fajfra. Przemianowana w 1933 r. W 1951 r. zniknęła pod przedłużoną na północ ul. Zachodnią. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika masarz 'specjalista od wyrobu wędlin'.

Lone i Lucjana MASŁOCHÓW - ulica na osiedlu Romanów, wytyczona i nazwana w 1996 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Lone (z domu Mogensem) Masłocha, 1921-1945 i Lucjan Masłocha, 1912-1945, członkowie ruchu oporu w Danii, rozstrzelani w kilka dni po ślubie.

MASZTOWA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej istniejąca pierwotnie jako Prusa, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika maszt 'wysoki słup drewniany lub metalowy służący do rozpinania żagli'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach znaczeniowo związanych z żeglugą.

MASZYNOWA, -ej - ulica na Stokach, początkowo bezimienna, po włączeniu do miasta zyskała nazwę. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika maszyna 'urządzenie uruchamiane mechanicznie'.

Jana MATEJKI - północna przecznica ul. Narutowicza widoczna na planach od 1913 jako → Prywatna. W 1929 r. oficjalnie zyskała imię Matejki, choć ta nazwa używana była już wcześniej, o czym świadczy plan z 1910 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Jan Matejko, 1838-1893, malarz, najwybitniejszy przedstawiciel polskiego malarstwa historycznego.

Park im. Jana MATEJKI - niewielki park w pobliżu Biblioteki UŁ, jest jedynym w Łodzi ogrodem w stylu francuskim. Założony w 1924 r. jako prywatny ogród wokół planowanego pałacu senatora Aleksandra Heimana-Jareckiego. Zamiar budowy pałacu nie został zrealizowany. W 1938 r. ogród odkupił Magistrat Łódzki i odtąd stał się parkiem publicznym. Korzystali z niego chorzy z sąsiadującego z nim szpitala, stąd nazwa park → Przyszpitalny. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; park się znajduje się przy ul. Matejki.

Aleja MATEK POLSKICH - ulica obok szpitala Matki Polki na Górnej, wytyczona i nazwana w 1986 r. ♦ Nazwa z terenowym uzasadnieniem, utworzona od nazwy szpitala.

MATEUSZA - ulica na Dołach, po włączeniu do miasta w 1945 r. zachowała swoją nazwę. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od imienia męskiego Mateusz.

MATOWA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej istniejąca pierwotnie jako Boczna, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika mat 'niższy stopień podoficerski w marynarce wojennej'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach znaczeniowo związanych z żeglugą.

*MAURERA - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo: Lorenc, Wawrzyniec Maurer, właściciele działek, przez które ulica przebiegała; → św. Antoniego Padewskiego.

*Pasaż MAYERA // MEYERA, wymowa: Majera // Mejera - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo: Ludwik Meyer, 1841-1903, fabrykant łódzki. Właściciel i twórca ulicy; → Moniuszki.

MAZOWIECKA, -ej - ulica na Stokach znana na początku XX w. jako → Wagnera // Wegnera. Od 1920 r. nowa nazwa. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy Mazowsze 'dzielnica historyczna Polski w dorzeczu środkowej Wisły, dolnej Narwi i dolnego Bugu'.

MAZURSKA, -ej - wschodnia przecznica ul. Rzgowskiej na początku XX w. zwana → Orlą. Od 1920 r. nowa nazwa. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy Mazury 'region geograficzno-historyczny, obejmujący Pojezierze Mazurskie'.

MĄCZNA, -ej - ulica osiedlowa na Grabieńcu. Przed włączeniem do miasta - Młynarska. Przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa nawiązująca znaczeniowo do poprzedniej, utworzona od rzeczownika mąka 'miałki proszek z drobno zmielonych ziaren niektórych zbóż'. Ulica leży w sąsiedztwie innych o nazwach związanych z rolnictwem.

MECHANICZNA, -ej - ulica na Zarzewie, istniejąca pierwotnie jako Prądzyńskiego, po włączeniu do Łodzi w 1946 r. przemianowana. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika mechanika 'nauka o budowie maszyn i mechanizmów'.

Bernarda Wojciecha MENCLA - ulica na Teofilowie wytyczona i nazwana w 1984 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Bernard Wojciech Mencel, 1923-1944, poeta, kapral podchorąży, powstaniec warszawski.

**Dymitra MENDELEJEWA - ulica na Retkini wytyczona i nazwana w 1979 r. Znika w latach 90. XX w. pod nową zabudową. ♦ Nazwa upamiętniająca: Dymitr Mendelejew, 1834-1907, rosyjski chemik, autor okresowego układu pierwiastków.

METALOWA, -ej - ulica na terenie Marysina istniejąca pierwotnie jako Żelazna, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, nawiązująca znaczeniowo do poprzedniej nazwy, utworzona od rzeczownika metal 'substancja o charakterystycznym połysku i dobrym przewodnictwie cieplnym i elektrycznym'.

MEWY - ulica w Rudzie Pabianickiej istniejąca pierwotnie jako Poniatowskiego, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika mewa 'ptak nadmorski'.

MGLISTA, -ej - ulica na Helenówku, nazwana w 1995 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika mgła 'zgęszczona para wodna unosząca się nad ziemią'.

Józefa MIANOWSKIEGO - uliczka na Dołach powstała w 1932 r. z fragmentu → Małej-Sikawskiej i → Sikawskiej. ♦ Nazwa upamiętniająca: Józef Mianowski, 1804-1879, lekarz, społecznik; jego nazwiskiem nazwano kasę pomocy dla osób pracujących naukowo.

Karola MIARKI - ulica na Marysinie wytyczona w 1932 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Karol Miarka, 1825-1882, działacz społeczny na Górnym Śląsku, nauczyciel, pisarz i publicysta.

MICHAŁA - ulica na Chojnach, po włączeniu w 1945 r. do Łodzi zachowała nazwę. Początkowo św. Michała. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od imienia męskiego Michał.

Jerzego MICHAŁOWICZA - ulica na Zdrowiu powstała w latach 30. XX w. jako → Orlicz-Dreszera. Przemianowana w 1945 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Jerzy Michałowicz, 1903-1936, lekarz, piłkarz, działacz sportu robotniczego w Polsce; społecznik.

MICHAŁOWSKA, -ej - ulica na Rokiciu, wytyczona i nazwana w 1995 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia.

**Piotra MICHAŁOWSKIEGO - ulica na Dąbrowie w sąsiedztwie ogrodnictwa Michałowskich. Nazwana w 1933 r. Zniknęła w latach 70. XX w. pod nową zabudową. ♦ Nazwa upamiętniająca: Piotr Michałowski, 1800-1855, malarz, wybitny przedstawiciel romantyzmu, batalista, portrecista.

Tadeusza MICIŃSKIEGO - ulica na Teofilowie, wytyczona i nazwana w 1984 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Tadeusz Miciński, 1873-1918, łodzianin, pisarz i poeta okresu Młodej Polski.

*Adama MICKIEWICZA - ♦ Nazwa upamiętniająca: Adam Mickiewicz, 1798-1855, poeta, twórca polskiego romantyzmu; → Betonowa, Cyganka, Jodowa, Odyńca, Ogińskiego, Żyzna.

Aleja im. Adama MICKIEWICZA - ulica wytyczona w 1827 r. jako przecznica ul. Piotrkowskiej prowadząca na zachód do ul. Łąkowej. Obecnie przedłużona do torów kolejowych. Stanowi główną arterię miasta na osi wschód-zachód. Początkowo, jak i druga strona tej przecznicy na wschód od Piotrkowskiej, nazywana była → Główną. W 1845 r. przemianowana na → św. Anny, w latach 30. XX w. zyskała imię biskupa Władysława → Bandurskiego. W 1951 r. zmieniła nazwę na al. Adama Mickiewicza. ♦ Nazwa upamiętniająca: Adam Mickiewicz, 1798-1855, poeta, twórca polskiego romantyzmu.

Park im. Adama MICKIEWICZA - oficjalna nazwa parku znanego pod nazwą park → Julianowski. Założony w 1890 r. na terenie dawnego folwarku na Marysinie zakupionym przez Juliusza Heinzla i odtąd zwanego Julianowem. Park otaczał powstały tam pałac Heinzlów i był starannie urządzany jednocześnie z budową rezydencji. W 1937 r. odkupiony przez miasto stał się parkiem miejskim. Oficjalną nazwę Adama Mickiewicza zyskał w 1950 r., choć nie jest ona w powszechnym użyciu. ♦ Nazwa upamiętniająca: Adam Mickiewicz, 1798-1855, poeta, twórca polskiego romantyzmu.

MIECHOWSKA, -ej - ulica na Widzewie znana od 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy Miechów 'miasto nad Miechówką w woj. małopolskim'.

MIECZNIKÓW - ulica na Nowym Złotnie, wytyczona i nazwana w 1989 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika miecznik 'urzędnik dworski noszący miecz przed panującym lub rzemieślnik wyrabiający broń białą'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych znaczeniowo, od historycznych nazw wojskowych.

MIEDZIANA, -ej - ulica wytyczona w 1841 r. podczas tworzenia Nowej Dzielnicy. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia o charakterze metaforycznym; utworzona od rzeczownika miedź 'metal ciężki, pierwiastek chemiczny'; zbliżona tematycznie do nazw sąsiednich ulic pochodnych od nazw metali.

MIEJSKA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej, po włączeniu do Łodzi w 1945 r. zachowała nazwę. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika miasto 'skupisko ludności wyróżniające się głównie nierolniczymi funkcjami'.

Romualda MIELCZARSKIEGO - ulica między Cmentarną i Gdańską znana od 1863 r. pod nazwą → Szkolna. Nazwa być może motywowana zlokalizowaną przy niej szkołą fabryczną Poznańskiego. W 1928 r. otrzymała obecną nazwę. ♦ Nazwa upamiętniająca: Romuald Mielczarski, 1871-1926, działacz spółdzielczy, prezes Związku Spółdzielni Spożywców.

MIELIZNY - ulica w Rudzie Pabianickiej istniejąca pierwotnie jako Pierackiego, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika mielizna 'płytkie miejsce w morzu, rzece itp.'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach znaczeniowo związanych z żeglugą.

MIERNICZA, -ej - ulica na terenie Andrzejowa istniejąca pierwotnie jako Przetwórcza, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1988 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika mierniczy 'osoba zajmująca się mierzeniem terenu i sporządzaniem planów'.

**MIERNICZA, -ej - ulica na Bałutach w pobliżu Limanowskiego obecna od początku XX w. W latach 60. XX w. zlikwidowana na skutek regulacji ulic na tym terenie. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od przymiotnika mierniczy 'dotyczący miernictwa, pomiarów'.

MIERZEJOWA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej istniejąca pierwotnie jako Cmentarna, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika mierzeja 'wąski pas lądu naniesiony przez fale morskie odcinający całkowicie lub częściowo zatokę od morza'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach znaczeniowo związanych z żeglugą.

Zdzisława MIERZYŃSKIEGO - ulica w Rudzie Pabianickiej, istniejąca pierwotnie jako Mościckiego, po włączeniu do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Zdzisław Mierzyński, 1861-1937, lekarz łódzki, w okresie I Wojny Światowej był członkiem i pierwszym prezesem Zarządu Ligi Państwowości Polskiej - oddział w Łodzi. Był przewodniczącym Stowarzyszenia Wolnomyślicieli Polskich w okresie międzywojennym.

MIESZCZAŃSKA, -ej - ulica na Chojnach istniejąca pierwotnie jako al. Wolności, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika mieszczanin 'mieszkaniec miasta'.

MIESZKA I - ulica osiedlowa na Olechowie wytyczona i nazwana w 1991 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Mieszko I, ok. 935-992, twórca i pierwszy historyczny władca państwa polskiego z dynastii Piastów.

MIESZKALNA, -ej - ulica na Chojnach istniejąca pierwotnie jako Miła, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od przymiotnika mieszkalny 'nadający się do zamieszkania'.

MIĘDZYRZECZE, -a - ulica w Rudzie Pabianickiej istniejąca pierwotnie jako gen. Sowińskiego, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika międzyrzecze 'obszar położony między dwiema rzekami'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach znaczeniowo związanych z żeglugą.

MIĘTOWA, -ej - ulica na Marysinie istniejąca od lat 30. XX w. pod nazwą → Ministra Sławka. W 1945 r. przemianowana. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika mięta 'roślina dostarczająca aromatycznego olejku'; zbliżona tematycznie do nazw sąsiednich ulic pochodnych od nazw roślin.

MIGDAŁOWA, -ej - ulica na Radogoszczu wytyczona i nazwana w 1984 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika migdał 'jadalne nasienie migdałowca'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych znaczeniowo.

Św. MIKOŁAJA - ulica na osiedlu Komorniki, wytyczona i nazwana w 1996 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: św. Mikołaj, zm. ok. 342 r. biskup Miry w Azji Mniejszej, znany z dobroczynności i opieki nad biednymi, patron kupców, żeglarzy, więźniów, studentów i młodych panien.

*MIKOŁAJEWSKA, -ej - ♦ Nazwa nadana dla uhonorowania cara Mikołaja II; → Sienkiewicza.

*MIKOŁAJEWSKA, -ej - ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od imienia Mikołaj; → Bułgarska.

*MIKOŁAJEWSKI OGRÓD MIEJSKI - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, ogród mieścił się przy ul. Mikołajewskiej; → park Sienkiewicza.

*Park MIKOŁAJEWSKI - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; park mieścił się przy ul. Mikołajewskiej; → park Sienkiewicza.

MIKOWA, -ej - ulica na osiedlu Różki wytyczona i nazwana w 2004 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika mika 'pospolity minerał skałotwórczy; tworzy kryształy dające się dzielić na cienkie elastyczne blaszki'.

MILESZKI, -ek - ulica na terenie Mileszek istniejąca pierwotnie jako Wiączyńska, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1988 r. ♦ Nazwa ponowiona z nazwy wsi.

*MILICYJNA, -ej - ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika milicja 'odpowiednik policji w państwie socjalistycznym'; → Policyjna.

MILIONOWA, -ej - ulica równoległa do Przybyszewskiego biegnąca wzdłuż południowej granicy zabudowań fabrycznych Scheiblera, przynoszących milionowe zyski. Być może stąd nazwa. Powstała w II. poł. XIX w. W 1994 r. nazwę wschodniej części ulicy przemianowano na Jana → Kalety. W 1997 r. przywrócono dawną nazwę. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od wyrazu milion 'liczebnik oznaczający tysiąc tysięcy'.

*MILSCHA - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo: Teodor Milsch, właściciel fabryk i gruntów mieszczących się przy tej ulicy; → Kopernika.

MIŁA, -ej - zachodnia przecznica ul. Rzgowskiej. Widoczna na planie z 1910 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia o charakterze metaforycznym, utworzona od przymiotnika miły 'sprawiający przyjemność; ujmujący, sympatyczny, przyjemny; drogi, bliski'.

MIŁOSNA, -ej - ulica na Rokiciu wytyczona i nazwana w 1995 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika miłość 'uczucie'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach znaczeniowo zbliżonych.

MIMOZY - ulica na Marysinie znana w 1937 r. jako → Słowackiego. W 1946 r. przemianowana. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika mimoza 'gatunek drzewa lub krzewu'; zbliżona tematycznie do nazw sąsiednich ulic pochodnych od nazw roślin.

MINERALNA, -ej - ulica na terenie Marysina, istniejąca pierwotnie pod nazwą Kolejowa, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika minerał 'pierwiastek lub związek chemiczny występujący w przyrodzie zwykle w postaci krystalicznej'.

MINERSKA, -ej - ulica na Zdrowiu powstała w latach 20. XX w. jako → Spokojna. W 1946 r. przemianowana. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika miner 'specjalista, zwykle wojskowy, wyszkolony w zakresie minerstwa'.

MINIATUROWA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej wytyczona i nazwana w 1997 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od przymiotnika miniaturowy 'bardzo mały'.

*MINISTRA SŁAWKA - ♦ Nazwa upamiętniająca: Walery Sławek, 1879-1939, polityk, jeden z przywódców obozu sanacji, pułkownik; bliski współpracownik J. Piłsudskiego, marszałek sejmu, premier; → Miętowa.

MIŃSKA, -ej - niewielka ulica na Polesiu, północna przecznica Wróblewskiego znana od początku XX w. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy Mińsk 'stolica Białorusi'.

MIODOWA, -ej - ulica na terenie Arturówka, po włączeniu do Łodzi w 1945 r. zachowała nazwę. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika miód 'produkt wytwarzany przez pszczoły'.

*MIODOWA, -ej - ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika miód 'produkt z nektaru kwiatowego lub spadzi wytwarzany głównie przez pszczoły'; → Graficzna.

MIRABELKI - ulica na osiedlu Radogoszcz Wschód wytyczona i nazwana w 2003 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika mirabelka 'gatunek śliwy'.

MIRTOWA, -ej - ulica na terenie Nowosolnej, istniejąca pierwotnie pod nazwą Cicha, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1988 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika mirt 'krzew o zimotrwałych wonnych liściach'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach znaczeniowo zbliżonych.

*Skwer MŁODOŚCI - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo o charakterze metaforycznym; park położony jest w sąsiedztwie szkół, znajduje się w nim także pomnik młodej dziewczyny; → skwer Dubaniewicza.

**MŁOTOWA, -ej - ulica na Retkini, początkowo bezimienna, została nazwana w 1946 r. Zniknęła w latach 70. XX w. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika młot 'metalowa kula z drucianą linką i uchwytem używana do rzutów w jednej z konkurencji lekkoatletycznych'. Ulica leży w sąsiedztwie innych o nazwach związanych ze sportem.

MŁYNARSKA, -ej - północna przecznica ul. Wojska Polskiego. Znana pod tą nazwą od 1910 r. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od rzeczownika młynarz 'rzemieślnik zajmujący się młynarstwem, pracujący w młynie; właściciel młyna zbożowego, wodnego', w pobliżu ulicy istniał młyn.

MŁYNEK, -nka - ulica biegnąca przez osadę Młynek początkowo bez nazwy, po włączeniu do miasta zyskała nazwę wsi w 1946 r. ♦ Nazwa ponowiona.

MOCARNA, -ej - ulica na terenie dawnej kolonii Cyganka istniejąca pierwotnie jako Żeromskiego, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika mocarz 'człowiek o wielkiej sile fizycznej lub duchowej; człowiek potężny, mający władzę, rządzący'.

Maurycego MOCHNACKIEGO - wschodnia przecznica ul. Rzgowskiej. Od początku XX w. znana jako Pasaż → Engla. W 1929 r. zyskała obecną nazwę. ♦ Nazwa upamiętniająca: Maurycy Mochnacki, 1803-1834, publicysta, krytyk literacki i muzyczny, działacz polityczny.

MOCNA, -ej - ulica na Chojnach Zatorze, istniejąca pierwotnie jako Mościckiego, po włączeniu do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, metaforyczna, utworzona od przymiotnika mocny 'silny'.

MOCZAROWA, -ej - ulica na Radogoszczu, wytyczona i nazwana w 1961 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, metaforyczna, utworzona od rzeczownika moczar 'teren podmokły, mokradło'.

MODRA, -ej - ulica na Bałutach wytyczona pod koniec XIX w. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia o charakterze metaforycznym, utworzona od przymiotnika modry 'ciemnoniebieski'.

Heleny MODRZEJEWSKIEJ - ulica na terenie Andrzejowa istniejąca pierwotnie jako Zofii Nałkowskiej z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1988 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Helena Modrzejewska, 1840-1909, wybitna aktorka. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych znaczeniowo.

MODRZEWIOWA, -ej - ulica na Julianowie istniejąca od 1932 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika modrzew 'gatunek drzewa iglastego'; zbliżona tematycznie do nazw sąsiednich ulic pochodnych od nazw drzew.

Andrzeja Frycza MODRZEWSKIEGO - ulica na Kuraku, znana pod tą nazwą od 1930 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Andrzej Frycz Modrzewski, 1503-1572, najwybitniejszy pisarz polityczny doby staropolskiej.

MOKRA, -ej - ulica na Żubardziu powstała w 1913 r. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od przymiotnika mokry 'wilgotny; przesiąknięty wodą'; ulica położona w pobliżu dawnej przeprawy przez rzekę Bałutkę.

Jana MOLLA - ulica na Złotnie wytyczona i nazwana w 1998 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Jan Witold Moll, 1912-1990, profesor, wybitny kardiochirurg. Od 1958 związany ze Szpitalem Klinicznym im. Sterlinga oraz z Akademią Medyczną w Łodzi.

Stanisława MONIUSZKI - wschodnia przecznica ul. Piotrkowskiej wytyczona w latach 70. XIX wieku, zagospodarowana przez Ludwika Meyera, właściciela kilkunastu placów przy tej uliczce. Stąd nazwa Pasaż → Meyera i prywatny charakter ulicy. Oddana do publicznego użytku w 1905 r. W 1919 r. w setną rocznicę urodzin Wielkiego Pieśniarza Polskiego nazwę zmieniono na obecną. ♦ Nazwa upamiętniająca: Stanisław Moniuszko, 1819-1872, kompozytor, twórca polskiej opery narodowej; zob. też Tulipanowa.

Park im. Stanisława MONIUSZKI - drugi po Źródliskach park miejski założony w 1874 r. po wybudowaniu Dworca Fabrycznego znany jako park → Kolejowy. Z uwagi na sąsiedztwo cerkwi pod wezwaniem św. Aleksandra Newskiego nazywany bywał parkiem → Aleksandrowskim lub → Cerkiewnym. W 1963 r. w parku stanęło popiersie Stanisława Moniuszki, twórcy słynnej Prząśniczki, która jest hymnem Łodzi. Wtedy też zyskał obecną nazwę. ♦ Nazwa upamiętniająca: Stanisław Moniuszko, 1819-1872, kompozytor, twórca polskiej opery narodowej.

**MORAWSKA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej, po włączeniu do Łodzi w 1945 r. zachowała nazwę. Zniknęła po 2000 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy geograficznej Morawy 'kraina historyczna w Czechach'.

Gustawa MORCINKA - ulica na Dąbrowie wytyczona w 1969 r. na nowo powstającym osiedlu mieszkaniowym. ♦ Nazwa upamiętniająca: Gustaw Morcinek, 1891-1963, pisarz i działacz społeczny związany ze Śląskiem; twórca powieści o tematyce górniczej.

*MOREJNA - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo: Morejn, właściciel gruntów, na których wytyczono ulicę; → Marcina.

MORELOWA, -ej - ulica na Marysinie znana w 1937 r. jako → Prosta. W 1946 r. przemianowana. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika morela 'drzewo owocowe'; zbliżona tematycznie do nazw sąsiednich ulic pochodnych od nazw drzew.

MORENOWA, -ej - ulica na Wiskitnie wytyczona i nazwana w 1997 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika morena 'materiał skalny naniesiony i osadzany przez lodowiec, pozostały po jego stopieniu'.

MORGOWA, -ej - ulica na terenie Kałów istniejąca pierwotnie jako Bałtycka, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika morga 'miara powierzchni ziemi'. Ulica leży w sąsiedztwie innych o nazwach związanych z rolnictwem.

MORSKA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej włączona do Łodzi w 1945 r. jako Pomorska. W 1991 r. w związku z przywróceniem dawnej nazwy Pomorska ulicy Nowotki przemianowana na Morską. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, nawiązująca do poprzedniej nazwy, utworzona od rzeczownika morze 'wielki obszar wodny, część oceanu'.

*MORSKA, -ej - ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika morze 'część oceanu lub wielki zamknięty obszar wodny' lub być może nadana ze względu na znajdującą się w pobliżu ul. Pomorską; → Tamka.

MORSKIE OKO, -ego, -a - ulica na Stokach istniejąca pierwotnie jako Rycerska, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa przeniesiona: Morskie Oko 'największe jezioro tatrzańskie w górnej części Doliny Rybiego Potoku w Tatrach Wysokich'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach tematycznie nawiązujących do nazewnictwa górskiego.

MORWOWA, -ej - ulica na Julianowie powstała w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika morwa 'gatunek drzewa lub krzewu'; zbliżona tematycznie do nazw sąsiednich ulic pochodnych od nazw roślin.

MOSIĘŻNA, -ej - ulica na terenie Marysina pierwotnie istniejąca jako Miedziana, po włączeniu do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, nawiązująca do poprzedniej nazwy, utworzona od rzeczownika mosiądz 'stop miedzi z cynkiem'.

MOSKULE - ulica na terenie byłej wsi Moskule, początkowo bez nazwy, po włączeniu do Łodzi nazwana w 1988 r. ♦ Nazwa ponowiona z nazwy wsi.

MOSKULIKI - ulica na terenie byłej wsi Moskuliki, nazwana w 1946 r. ♦ Nazwa ponowiona z nazwy wsi.

**MOSKULSKA, -ej - mała uliczka na Dołach powstała w latach 20. XX w. W latach 60. XX w. zniknęła pod osiedlem mieszkaniowym. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od nazwy osady Moskule.

*MOSTOWA, -ej - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od rzeczownika most 'budowla służąca do przeprowadzenia drogi komunikacyjnej nad przeszkodą, najczęściej wodną'; → Zelwerowicza.

Tadeusza MOSTOWSKIEGO - ulica na Dołach powstała w 1913 r. jako → Nowo-Młynarska. Na planie z 1921 r. widoczne jest jej przedłużenie w kierunku północnym pod nazwą → Otylii. W 1932 r. Nowo-Młynarska została przemianowana na Mostowskiego. W 1946 r. nazwa ta objęła również odcinek znany dotąd jako Otylii. ♦ Nazwa upamiętniająca: Tadeusz Mostowski, 1766-1842, literat, publicysta, polityk, wydawca.

MOTOROWA, -ej - ulica na Zarzewie, istniejąca pierwotnie jako Widzewska, po włączeniu do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika motor 'silnik'.

MOTYLOWA, -ej - ulica na Radogoszczu wytyczona i nazwana w 1981 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika motyl 'dorosły owad z rodziny łuskoskrzydłych'.

MOZAIKOWA, -ej - ulica na Wiskitnie, wytyczona i nazwana w 2004 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika mozaika 'technika dekoracyjna polegająca na układaniu wzorów z drobnych kawałków kolorowego kamienia, szkła lub ceramiki'.

**MROCZNA, -ej - południowa przecznica ul. Limanowskiego. Znana od początku XX w. jako → Ciemna. W 1929 r. przemianowana. W latach 60. XX w. ginie pod nową zabudową. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od przymiotnika mroczny 'pogrążony w mroku, ciemny'.

MROŹNA, -ej - ulica na Chojnach istniejąca pierwotnie jako Piłsudskiego, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika mróz 'chłód, temperatura poniżej zera'.

MRÓWCZA, -ej - ulica na terenie Łagiewnik, istniejąca pierwotnie jako Ludowa, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika mrówka 'rodzaj owada'.

Jana MULINOWICZA - ulica na Chojnach istniejąca pierwotnie jako Nowobałtycka, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Jan Mulinowicz, bohater legendy, chojeński sierota usynowiony przez bogate małżeństwo z Krakowa, następnie odnowiciel kościoła pw. św. Wojciecha.

MUNDUROWA, -ej - ulica na Złotnie istniejąca pierwotnie jako Wspólna, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika mundur 'przepisowy ubiór wojska'. Ulica leży w sąsiedztwie innych o nazwach związanych z wojskowością.

MUNICYPALNA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej istniejąca pierwotnie jako Magistracka, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, nawiązująca znaczeniowo do poprzedniej nazwy, utworzona od przymiotnika municypalny 'mający związek z zarządem miejskim; miejski'.

MURARSKA, -ej - wschodnia przecznica ul. Zgierskiej, wytyczona w latach 70. XIX w., widoczna na planie z 1910 r. jako → Brajera. Przemianowana w 1932 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika murarz 'robotnik zajmujący się murowaniem'.

MURAWY - ulica w Rudzie Pabianickiej włączona do miasta pod tą nazwą w 1945 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika murawa 'zielona trawa, trawnik'.

Włodzimierza MUSIAŁA - ulica na Chojnach Zatorzu, wytyczona i nazwana w 1990 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Włodzimierz Musiał, 1907-1976, profesor, kardiolog, związany ze Szpitalem im. Sterlinga i Akademią Medyczną w Łodzi.

MUSZKIETERÓW - ulica na Nowym Złotnie, wytyczona i nazwana w 1989 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika muszkieter 'żołnierz uzbrojony w muszkiet, żołnierz oddziałów specjalnych francuskiej gwardii królewskiej z XVII-XVIII w.'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych znaczeniowo, od historycznych nazw wojskowych.

MUSZLOWA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej istniejąca pierwotnie jako Piwna, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika muszla 'skorupa małża lub ślimaka'.

MUSZTROWA, -ej - ulica na Nowym Złotnie, wytyczona i nazwana w 1986 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika musztra 'ćwiczenie wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach znaczeniowo związanych z wojskowością.

Jana MUSZYŃSKIEGO - północna przecznica ul. Narutowicza. Powstała w 1971 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Jan Muszyński, 1884-1957, organizator i propagator ziołolecznictwa w Polsce. Organizator Wydziału Farmaceutycznego UŁ oraz współorganizator Ogrodu Botanicznego.

MYLNA, -ej - ulica na Chojnach, po włączeniu do Łodzi w 1945 r. zachowała nazwę. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, metaforyczna, utworzona od przymiotnika mylny 'błędny, niezgodny z rzeczywistością'.

MYSŁOWICKA, -ej - ulica na terenie Kowalszczyzny wytyczona i nazwana w 2005 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy miejscowej Mysłowice.

MYŚLIWSKA, -ej - niewielka ulica na Kuraku. Pod tą nazwą znana od 1921 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika myśliwy 'łowca, ten, kto poluje na zwierzynę'.

Kontakt

ul.Traugutta 21/23
90-113 Łódź

NIP:725 10 01 667
REGON: 470830536

telefony: kliknij tutaj

ePUAP: /LOG/skrytka
e-mail: sekretariat@log.lodz.pl

Obsługa klienta

Obsługa klienta

Mapy internetowe

Internetowe mapy Łodzi

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne
Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C