A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ź Ż

N

Park NA MŁYNKU - park na terenie dawnego młyna na Wiskitnie. Centralny punkt stanowi staw o przeznaczeniu rekreacyjnym, który otaczają tereny zielone. Zagospodarowany w latach 60. XX w. i w 1965 r. nazwany park → XX-lecia PRL, która to nazwa została anulowana w 1991 r. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, park znajduje się w dzielnicy Młynek.

*Park NA STOKACH - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, park znajduje się w dzielnicy Stoki; → park im. Mariusza Zaruskiego.

NA UBOCZU - ulica na Żabieńcu wytyczona i nazwana w 1995 r. ♦ Nazwa z terenowym uzasadnieniem, utworzona od wyrażenia przyimkowego.

Park NA ZDROWIU im. Józefa Piłsudskiego - największy park Łodzi o pow. 172 ha. Założony w 1923 r. jako park → Ludowy. W 1935 r. po śmierci Marszałka, zyskał jego imię, które w 1945 r. zostało zmienione na dawną nazwę park → Ludowy. Imię Piłsudskiego przywrócono w 1993 r. Potocznie nazywany parkiem Na Zdrowiu. ♦ Człon pierwszy uzasadniony terenowo: określa lokalizację parku w dzielnicy Zdrowie, człon drugi upamiętniający: Józef Piłsudski, 1867-1935, naczelnik Państwa, marszałek Polski, komendant I Brygady Legionów Polskich; współtwórca niepodległej Polski.

NAD DOBRZYNKĄ - ulica na terenie Łaskowic w pobliżu granicy z Pabianicami, biegnie nad rzeką Dobrzynką, wytyczona i nazwana w 2010 r. ♦ Nazwa z terenowym uzasadnieniem, utworzona od wyrażenia przyimkowego.

Aleja NAD JASIENIEM - aleja na Rokiciu wytyczona w latach 30. XX w. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; aleja biegnie wzdłuż rzeki Jasień; zob. też → Skargi.

Park NAD JASIENIEM - założony w 1964 r. na łąkach i polach dawnego folwarku Karola Scheiblera, położony pomiędzy ul. Śmigłego-Rydza i Tymienieckiego. W latach 60. XX w. powstało też osiedle mieszkaniowe Zbiorcza sąsiadujące z parkiem, toteż park nazywano parkiem → Przy Zbiorczej. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; przez park przepływa rzeka Jasień.

NAD KAROLEWKĄ - ulica znana od 1933 r. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; ulica biegnie wzdłuż rzeki Karolewki.

**NAD ŁÓDKĄ - uliczka między ul. Wschodnią a Nowomiejską wytyczona w dwudziestoleciu międzywojennym. W latach 60. XX w. zniknęła pod parkiem → Staromiejskim. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; ulica położona nad rzeką Łódką.

NAD NEREM - ulica w Rudzie Pabianickiej istniejąca pierwotnie jako Krzywa, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa z terenowym uzasadnieniem, utworzona od wyrażenia przyimkowego.

NAD NIEMNEM - ulica na osiedlu Wilanów początkowo bezimienna nazwana w 1994 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od tytułu powieści E. Orzeszkowej. Ulica położona na osiedlu, gdzie ulice mają nazwy zaczerpnięte z twórczości tej pisarki.

NAD SOKOŁÓWKĄ - ulica na Julianowie wytyczona i nazwana w 1995 r. Biegnie w kierunku rzeczki Sokołówki. ♦ Nazwa z terenowym uzasadnieniem, utworzona od wyrażenia przyimkowego.

NAD STAWEM - ulica na Wiskitnie w pobliżu stawu. ♦ Nazwa z terenowym uzasadnieniem, utworzona od wyrażenia przyimkowego.

*NADOLSKIEGO - ♦ Nazwa upamiętniająca: ks. Witold Nadolski od 1928 r. proboszcz par. św. Doroty w Mileszkach → Wyżynna.

NADWODNA, -ej - ulica na Chojnach biegnąca wzdłuż rzeki Olechówki. Wytyczona i nazwana w 1950 r. ♦ Nazwa z terenowym uzasadnieniem, utworzona od wyrażenia przyimkowego nad wodą.

NAFTOWA, -ej - niewielka ulica wytyczona w 1929 r., wschodnia przecznica al. Włókniarzy. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika nafta 'produkt destylacji ropy naftowej'.

NAGIETKOWA, -ej - ulica na Radogoszczu. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika nagietek 'roślina ozdobna'.

Marii NALEPIŃSKIEJ - ulica na Olechowie wytyczona i nazwana w 1986 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Maria Nalepińska, 1887-1973, łodzianka, nauczycielka, krajoznawca, regionalista łódzki, działaczka PTTK.

Zofii NAŁKOWSKIEJ - ulica wytyczona w 1963 r. na Dąbrowie w związku z budowanym osiedlem mieszkaniowym. ♦ Nazwa upamiętniająca: Zofia Nałkowska, 1884-1954, pisarka okresu dwudziestolecia międzywojennego.

NAMIOTOWA, -ej - ulica na terenie dawnej kolonii Cyganka, istniejąca pierwotnie jako Harcerska, po włączeniu do miasta przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika namiot 'przenośne, nieprzemakalne pomieszczenie'. Ulica leży w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych tematycznie.

Bolesława NAMYSŁOWSKIEGO - ulica w Rudzie Pabianickiej, po włączeniu do miasta zachowała swoją nazwę. ♦ Nazwa upamiętniająca: Bolesław Namysłowski, 1882-1929, profesor, botanik, związany z Uniwersytetem Poznańskim.

*Aleksandra NAPIÓRKOWSKIEGO - ♦ Nazwa upamiętniająca: Aleksander Napiórkowski, 1890-1920, działacz niepodległościowy, czynny członek łódzkiego PPS-u, redaktor Łodzianina. Poległ w szarży ułańskiej pod Ciechanowem. Nazwa dodatkowo motywowana faktem, że patron mieszkał przy tej ulicy; → Stanisława Przybyszewskiego.

NAPOLEOŃSKA, -ej - ulica na Złotnie, po włączeniu do miasta zachowała swą nazwę. ♦ Nazwa upamiętniająca: Napoleon I Bonaparte, 1769-1821, cesarz Francuzów.

NARCIARSKA, -ej - ulica na Retkini znana od 1932 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika narciarz 'człowiek jeżdżący na nartach'; zbliżona tematycznie do nazw sąsiednich ulic pochodnych od nazw sportowych.

NARCYZOWA, -ej - ulica na Marysinie widoczna w 1937 r. jako → Narodowa. W 1946 r. przemianowana. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika narcyz 'roślina ozdobna'; zbliżona tematycznie do nazw sąsiednich ulic pochodnych od nazw roślin.

NAREWSKA, -ej - ulica na Rokiciu, istniejąca pierwotnie jako Szopena, po włączeniu do miasta przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy rzeki Narew.

NARODOWA, -ej - południowa przecznica ul. Limanowskiego na Żabieńcu znana od 1930 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika naród 'trwała wspólnota ludzi utworzona historycznie'; zob. też Narcyzowa.

Adama NARUSZEWICZA - ulica na Dąbrowie istniejąca od 1933 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Adam Naruszewicz, 1733-1796, historyk, poeta, redaktor Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych.

Gabriela NARUTOWICZA - wschodnia przecznica ul. Piotrkowskiej, istniejąca od 1830 r. pod nazwą → Dzielnej, bo dzieliła dwie odrębne osady: sukienniczą (Nowe Miasto) i lniarsko-bawełnianą (Łódka). Nazwa zatwierdzona w 1863 r. Po 1872 r. przedłużona na wschód od ul. Kilińskiego (wówczas Widzewskiej). Obecną nazwę zyskała po śmierci pierwszego prezydenta odrodzonej Polski w 1924 r. (w niektórych źródłach podany jest 1930 r.). ♦ Nazwa upamiętniająca: Gabriel Narutowicz, 1865-1922, pierwszy prezydent RP, inżynier konstruktor. Zastrzelony w Warszawie przez nacjonalistę E. Niewiadomskiego.

NARWIK, -u - ulica w Rudzie Pabianickiej istniejąca pierwotnie jako Matejki, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy miejscowej Narwik 'miasto w północnej Norwegii; w czasie II Wojny Światowej miejsce walk polskiej Brygady Strzelców Podhalańskich z wojskami niemieckimi'.

NASIENNA, -ej - ulica na terenie Kałów istniejąca pierwotnie jako Radzymińska, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika nasienie 'nasiono, materiał do siewu'. Ulica leży w sąsiedztwie innych o nazwach związanych z rolnictwem.

NASTROJOWA, -ej - ulica na Radogoszczu wytyczona i nazwana w 1984 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od przymiotnika nastrojowy 'wywołujący określony, zwykle przyjemny nastrój'.

NASTURCJOWA, -ej - ulica na terenie Nowosolnej istniejąca pierwotnie jako Narcyzowa, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1988 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika nasturcja 'roślina o pachnących żółtych, pomarańczowych lub szkarłatnych kwiatach z ostrogą'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach znaczeniowo zbliżonych.

NASYPOWA, -ej - ulica na Dołach wytyczona po II Wojnie Światowej. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od rzeczownika nasyp 'wał usypany z ziemi w celu podniesienia terenu w danym miejscu; usypisko, wzgórek'; ulica biegnie wzdłuż nasypu kolejowego.

NATALII - ulica na Chojnach, po włączeniu do miasta zachowała nazwę. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od imienia żeńskiego Natalia.

*NAWROT, -u - ulica istniejąca od 1827 r. Biegła niegdyś od ul. Pańskiej (dziś Żeromskiego) do lasów łaznowskich (dziś park 3 Maja). Jej odcinek na zachód od Piotrkowskiej w 1859 r. przemianowano na → Rozwadowską. Wschodnia przecznica Piotrkowskiej zachowała swą nazwę wywodzącą się od funkcji komunikacyjnej, jaką pełniła - była drogą powrotną z lasów łaznowskich. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od czasownika nawracać 'wrócić, zawrócić'.

NEFRYTOWA, -ej - ulica na Radogoszczu wytyczona i nazwana w 1989 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika nefryt 'cenny minerał koloru zielonego używany do wyrobu przedmiotów ozdobnych'.

NEKTAROWA, -ej - ulica na Nowym Złotnie wytyczona i nazwana w 2011 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika nektar 'słodki sok wydzielany przez kwiaty, wabiący owady'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach znaczeniowo zbliżonych.

Marcelego NENCKIEGO - ulica na terenie Nowosolnej wytyczona i nazwana w 1991 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Marceli Wilhelm Nencki, 1847-1901, profesor, lekarz, chemik, fizjolog, współtwórca nowoczesnej biochemii.

NENUFAROWA, -ej - ulica na Radogoszczu wytyczona i nazwana w 1984 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika nenufar 'roślina wodna'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach znaczeniowo zbliżonych.

NEONOWA, -ej - ulica na Widzewie. Powstała w 1962 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika neon 'rurki szklane w kształcie ozdobnych liter lub rysunków świecące różnobarwnie'.

NERY, Ner - ulica biegnąca przez teren byłej wsi Nery. ♦ Nazwa ponowiona.

Igora NEWERLEGO - ulica równoległa do Rokicińskiej wytyczona i nazwana w 1988 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Igor Newerly właściwie: Igor Abramow-Newerly, 1903-1987, pisarz, autor licznych powieści dla młodzieży.

NICIARNIANA, -ej - ulica prostopadła do al. Piłsudskiego, wytyczona w końcu XIX w. biegła przez tereny będące własnością Juliusza Kunitzera, stąd początkowa nazwa → Kunitzera. Z czasem nazwa ta pozostała przy południowej części ulicy, a jej część na północ od Piłsudskiego nazwano Niciarnianą. Od 1932 r. ulica na całej długości nazywa się Niciarniana. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; przy ulicy znajduje się powstała w 1897 r. fabryka nici, zwana potem Fabryką Nici Ariadna, potocznie Niciarką.

NIECAŁA, -ej - ulica na terenie Andrzejowa. ♦ Nazwa być może uzasadniona terenowo, utworzona od przymiotnika niecały 'niepełny m. in. w przestrzeni'.

**NIECAŁA, -ej - mała uliczka na Marysinie powstała na początku XX w. Zniknęła w latach 60. XX w. pod nową zabudową. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od przymiotnika niecały 'niepełny, niecałkowity'.

Mieczysława NIEDZIAŁKOWSKIEGO - ulica w Rudzie Pabianickiej istniejąca pierwotnie jako Daszyńskiego, po włączeniu do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Mieczysław Niedziałkowski, 1893-1940, działacz i teoretyk PPS, publicysta.

NIEDŹWIEDZIA, -ej - ulica na Widzewie znana od 1936 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika niedźwiedź 'ssak drapieżny'; zbliżona tematycznie do nazw sąsiednich ulic pochodnych od nazw zoologicznych.

Juliana Ursyna NIEMCEWICZA - niewielka ulica po zachodniej stronie Rzgowskiej w sąsiedztwie Czerwonego Rynku widoczna na planie z 1921 r. pod nazwą → Piotrowska. Przemianowana w 1930 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Julian Ursyn Niemcewicz, 1757-1841, dramaturg, powieściopisarz, poeta.

**Juliana Ursyna NIEMCEWICZA - ulica pod tą nazwą widoczna jest na planie z 1910 r. jako równoległa do Przędzalnianej. W późniejszych źródłach brak. ♦ Nazwa upamiętniająca: Julian Ursyn Niemcewicz, 1757-1841, dramaturg, powieściopisarz, poeta.

Skwer im. Leona NIEMCZYKA - fragment parku Źródliska przylegający do ul. Towarowej w sąsiedztwie Muzeum Kinematografii. Nazwa nadana w 2009 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Leon Niemczyk, 1923-2006, łodzianin, aktor filmowy.

Czesława NIEMENA - ulica na terenie Mikołajewa, wytyczona i nazwana w 2004 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Czesław Niemen właściwie: Czesław Wydrzycki, 1939-2004, piosenkarz, kompozytor, multiinstrumentalista, autor wielu piosenek.

**NIEMEŃSKA, -ej - ulica w sąsiedztwie Źródłowej. Od 1933 r. Niemeńska. W latach 60. XX w. zniknęła pod ogródkami działkowymi. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy Niemen 'rzeka na wschodzie Europy, mająca swe źródła na południe od Mińska'.

Andrzeja NIEMOJEWSKIEGO - ulica na Marysinie istniejąca od 1933 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Andrzej Niemojewski, 1864-1921, poeta, prozaik, dramaturg i publicysta okresu Młodej Polski.

Plac NIEPODLEGŁOŚCI - początkowo na tym terenie było kilka placów należących do przemysłowca Ernsta Leonhardta, stąd w przeszłości miał on nazwę Rynek → Leonarda. Część parcel została zabudowana, a na wolnych postawiono długie rzędy drewnianych kramów. W 1904 r. przeniosło się tu targowisko z Górnego Rynku. W 1946 r. zyskał obecną nazwę plac ze skwerem i krańcówką tramwajów podmiejskich, zaś przyległe targowisko przejęło nazwę Górny Rynek. Obecnie obszar o pow. 3,83 ha o funkcji religijnej i komunikacyjnej. ♦ Nazwa upamiętniająca odzyskanie przez miasto wolności w 1945 r.

NIEPOŁOMICKA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej istniejąca pierwotnie jako Jagiellońska, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy miejscowej Niepołomice.

NIESZAWSKA, -ej - niewielka uliczka na wschód od ul. Tatrzańskiej, wytyczona w latach 30. XX w. pod nazwą → Kowelska. W 1951 r. przemianowana na Nieszawską. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy Nieszawa 'miasto na lewym brzegu Wisły, w woj. kujawsko-pomorskim'.

Krystyny NIEWIAROWSKIEJ - ulica na Olechowie wytyczona i nazwana w 1986 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Krystyna Niewiarowska, 1918-1981, nauczycielka, działaczka oświatowa związana z Łodzią.

NIEZAPOMINAJKI // NIEZAPOMINAJEK - ulica na Radogoszczu, istniejąca pierwotnie jako Sosnowa, po włączeniu do miasta przemianowana w 1946 r. na Niezapominajki. Następnie zmieniona na Niezapominajek. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika niezapominajka 'roślina wiosenna o niebieskich kwiatkach'.

NISKA, -ej - ulica na Widzewie. Znana od 1910 r. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od przymiotnika niski 'położony stosunkowo niewysoko'; określa warunki fizjograficzne terenu.

NIWELACYJNA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej istniejąca pierwotnie jako Tylna, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika niwelacja 'równanie terenu do jednego poziomu'.

NIZINNA, -ej - ulica na Rokiciu, istniejąca pierwotnie jako Mościckiego, po włączeniu do miasta przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika nizina 'okolica nisko położona'.

NIŻSZA, -ej - ulica na Dąbrowie widoczna na planie w 1937 r. W 1977 r. znaczna część tej ulicy stała się dużą arterią pod nazwą → Promińskiego. Południowy odcinek ulicy zachował nazwę. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od przymiotnika niski w stopniu wyższym; określa położenie ulicy w stosunku do równoległej zwanej Wyższą.

NORMANDZKA, -ej - ulica na Teofilowie, na osiedlu Rogatka, wytyczona i nazwana w 1997 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy geograficznej Normandia 'kraina historyczna w północno - zachodniej Francji'.

Cypriana NORWIDA - niewielka uliczka na Retkini powstała w 1930 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Cyprian Kamil Norwid, 1821-1883, poeta, dramatopisarz, artysta plastyk.

**Zygmunta NOSKOWSKIEGO - ulica na Polesiu nazwana w latach 30. XX w. W latach 70. XX w. zniknęła pod nową zabudową. ♦ Nazwa upamiętniająca: Zygmunt Noskowski, 1846-1908, kompozytor, dyrygent i pedagog.

NOTECKA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej istniejąca pierwotnie jako Słoneczna, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy rzeki Noteć.

NOWA, -ej - ulica wytyczona w 1841 r. podczas tworzenia Nowej Dzielnicy. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od przymiotnika nowy 'świeżo założony, niedawno zrobiony'; zob. też → Gdańska.

*NOWAKA - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo: Nowak, mieszczanin, parcelant, na gruntach, których był właścicielem, wytyczona została nowa ulica, nazwana jego nazwiskiem; → Ciesielska.

NOWE GÓRKI, -ych, -rek - ulica biegnąca na terenie dawnej wsi Nowe Górki. Po włączeniu do miasta w 1946 r. zyskała nazwę wsi. ♦ Nazwa ponowiona.

*NOWO-CEGIELNIANA, -ej - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; nowa ulica stanowiła przedłużenie już istniejącej ul. Cegielnianej; → Więckowskiego.

*NOWO-DŁUGA, -ej - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; nowa ulica znajdowała się w pobliżu już istniejącej ul. Długiej; → Kochanowskiego.

*NOWO-DREWNOWSKA, -ej - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; nowa ulica znajdowała się w pobliżu już istniejącej ul. Drewnowskiej; → Piwna.

*NOWO-DWORSKA, -ej - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; nowa ulica znajdowała się w pobliżu już istniejącej ul. Dworskiej; → Organizacji Wolność i Niezawisłość.

*NOWO-FRANCISZKAŃSKA, -ej - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; nowa ulica znajdowała się w pobliżu już istniejącej ul. Franciszkańskiej; → Skury-Skoczyńskiego.

*NOWO-KĄTNA, -ej - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; nowa ulica stanowiła przedłużenie już istniejącej ul. Kątnej; → Wróblewskiego.

*NOWO-KOLEJOWA, -ej - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; nowa ulica znajdowała się w pobliżu torów kolejowych; wobec istnienia już ul. Kolejowej nazwana została Nowo-Kolejową; → Sępia.

*NOWO-KRÓTKA, -ej - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; nowa ulica nazwana tak wobec istnienia już ul. Krótkiej; → Krośnieńska.

*NOWO-LIMANOWSKIEGO - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; nowa ulica znajdowała się w pobliżu już istniejącej ul. Limanowskiego; → Letnia.

*NOWO-LIPOWA, -ej - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; nowa ulica znajdowała się w pobliżu już istniejącej ul. Lipowej; → Flatta.

*NOWO-LUTOMIERSKA, -ej - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; nowa ulica znajdowała się w pobliżu już istniejącej ul. Lutomierskiej; → Czarnkowska.

*NOWO-ŁAGIEWNICKA, -ej - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; nowa ulica znajdowała się w pobliżu już istniejącej ul. Łagiewnickiej; → Obrońców Westerplatte.

*NOWO-MARYSIŃSKA, -ej - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; nowa ulica znajdowała się w pobliżu już istniejącej ul. Marysińskiej; → Staszica.

*NOWO-MIŁA, -ej - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; nowa ulica znajdowała się w pobliżu już istniejącej ul. Miłej; → Zapolskiej.

*NOWO-MŁYNARSKA, -ej - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; nowa ulica znajdowała się w pobliżu już istniejącej ul. Młynarskiej; → Mostowskiego.

*NOWO-OBYWATELSKA, -ej - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; nowa ulica stanowiła przedłużenie już istniejącej ul. Obywatelskiej.

*NOWO-OGRODOWA, -ej - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; nowa ulica znajdowała się w pobliżu już istniejącej ul. Ogrodowej; → Cieszkowskiego.

*NOWO-PABIANICKA, -ej - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; nowa ulica znajdowała się w pobliżu już istniejącej ul. Pabianickiej; → Sanocka.

*NOWO-PAŃSKA, -ej - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; nowa ulica stanowiła przedłużenie już istniejącej ul. Pańskiej; → Aleje Politechniki.

*NOWO-PODGÓRNA, -ej - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; nowa ulica znajdowała się w pobliżu już istniejącej ul. Podgórnej; → Siemiradzkiego.

*NOWO-POŁUDNIOWA, -ej - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; nowa ulica stanowiła przedłużenie już istniejącej ul. Południowej; → Banacha.

*NOWO-RADWAŃSKA, -ej - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; nowa ulica znajdowała się w pobliżu już istniejącej ul. Radwańskiej; → Rembielińskiego.

*NOWO-SENATORSKA, -ej - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; nowa ulica była przedłużeniem już istniejącej ul. Senatorskiej; → Senatorska.

*NOWO-SIKAWSKA, -ej - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; nowa ulica znajdowała się w pobliżu już istniejącej ul. Sikawskiej; → Starosikawska, → Sucharskiego.

*NOWO-SPACEROWA, -ej - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; nowa ulica była przedłużeniem już istniejącej ul. Spacerowej; → Kościuszki.

*NOWO-TARGOWA, -ej - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; nowa ulica była przedłużeniem już istniejącej ul. Targowej; → Sterlinga.

*NOWO-TOWAROWA, -ej - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; nowa ulica znajdowała się w pobliżu już istniejącej ul. Towarowej; → Włókniarzy.

*NOWO-ZARZEWSKA, -ej - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; nowa ulica znajdowała się w pobliżu już istniejącej ul. Zarzewskiej; → Zarzewska.

**NOWO-ZGIERSKA, -ej - istnieje od pocz. XX w. jako równoległa do Zgierskiej. W 1933 r. weszła w skład → Zgierskiej. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; nowa ulica znajdowała się w pobliżu już istniejącej ul. Zgierskiej.

*NOWO-ZIELONA, -ej - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; nowa ulica znajdowała się w pobliżu już istniejącej ul. Zielonej; → Krawiecka.

NOWOGRODZKA, -ej - ulica w sąsiedztwie stacji kolejowej Łódź-Niciarniana. Znana od 1910 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy Nowogródek 'miasto na Litwie, w jego pobliżu urodził się Adam Mickiewicz'.

NOWOMIEJSKA, -ej - ulica istniała w okresie Łodzi rolniczej jako początkowy fragment traktu wiodącego do Piotrkowa Trybunalskiego. Z chwilą utworzenia w 1823 r. Nowego Miasta łączyła Stare Miasto z Nowym, stąd nazwa. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo.

*NOWOOTKRYTA, -ej - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od przymiotnika nowoodkryty 'niedawno, świeżo otwarty'; → Plater.

*NOWOOTWARTA, -ej - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od przymiotnika nowootwarty 'niedawno, świeżo utworzony'; → Harcerska.

NOWOPOLSKA, -ej - ulica na Dołach znana już w 1913 r. ♦ Nazwa nieuzasadniona terenowo, utworzona od przymiotnika nowopolski 'taki, który zastąpił dawną Polskę'.

*NOWOPROJEKTOWANA, -ej - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od przymiotnika nowoprojektowany 'niedawno, świeżo założony'; → Antoniewska.

Rynek NOWOSOLNA - centralny plac Nowosolnej o funkcji tradycyjnie handlowej. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo.

**NOWOTARSKA, -ej - niewielka ulica na wschód od Pabianickiej. Istniała od 1936 r. Zniknęła w latach 60. XX w. pod zabudową Szpitala im. Kopernika. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy Nowy Targ 'miasto na Podhalu, w woj. małopolskim, położone w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej, w widłach Białego i Czarnego Dunajca'.

*Marcelego NOWOTKI - ♦ Nazwa upamiętniająca: Marceli Nowotko, 1893-1942, działacz ruchu robotniczego, członek KPP; → Pomorska.

NOWOŻEŃCÓW - ulica na osiedlu Marianów wytyczona i nazwana w 2004 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika nowożeńcy 'młode małżeństwo, młoda para'.

NOWY JÓZEFÓW, -ego, -a - ulica biegnąca przez teren dawnej wsi Nowy Józefów, nazwana w 1988 r. ♦ Nazwa ponowiona.

*NOWY RYNEK - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo historycznie; charakteryzuje obiekt jako miejsce targowe i  jest elementem nazwy własnej. Przymiotnik nowy miał odróżniać obiekt od już istniejącego → Starego Rynku; → plac Wolności.

NOWY ŚWIAT - ulica na Widzewie w sąsiedztwie kolei obwodowej. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo o charakterze metaforycznym, utworzona od wyrażenia nowy świat 'nowoczesny, współczesny, dotychczas nie znany świat'; ulica położona była na obrzeżach terenów zabudowanych; zob. też Okopowa.

NURKOWA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej istniejąca pierwotnie jako Garbarska, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika nurek 'człowiek opuszczający się na dno zbiornika wodnego'.

Eugeniusza NURTA-KASZYŃSKIEGO - ulica na Zarzewie wytyczona w latach 80. XX w. pod nowo powstające osiedle mieszkaniowe. Nazwana w 1990 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Eugeniusz Nurt-Kaszyński, 1909-1976, łodzianin, oficer Wojska Polskiego, cichociemny, dowódca oddziałów AK.

Kontakt

ul.Traugutta 21/23
90-113 Łódź

NIP:725 10 01 667
REGON: 470830536

telefony: kliknij tutaj

ePUAP: /LOG/skrytka
e-mail: sekretariat@log.lodz.pl

Obsługa klienta

Obsługa klienta

Mapy internetowe

Internetowe mapy Łodzi

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne
Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C