A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ź Ż

P

PABIANICKA, -ej - droga łącząca osadę Łódka z Pabianicami, zwana początkowo Szosą Pabianicką. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo.

PABIANKA, -i - ulica na Radogoszczu istniejąca dawniej jako Tatrzańska, z chwilą włączenia do miasta przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa ponowiona z nazwy kolonii, ku której droga zmierzała.

Zuli PACANOWSKIEJ - niewielka ulica wytyczona w latach 50. XX w. na Bałutach. ♦ Nazwa upamiętniająca: Rachela Róża Pacanowska-Krengel, pseudonim Stefa, Zula, Janka, 1904-1942, działaczka komunistyczna.

Ignacego PADEREWSKIEGO - ulica powstała w latach 60. XX w. jako część arterii komunikacyjnej Wrocław - Gdańsk. Wchłonęła ul. Kapliczną oraz część ul. Katowickiej. W 1961 r. zyskała imię → Gagarina, w 1992 r. z okazji sprowadzenia prochów Paderewskiego do kraju, nadano jej jego imię. ♦ Nazwa upamiętniająca: Ignacy Paderewski, 1860-1941, światowej sławy pianista, kompozytor, działacz polityczny; zob. też Jasień.

Aleja im. Grzegorza PALKI - ♦ Nazwa upamiętniająca: Grzegorz Palka, 1950-1996, samorządowiec, działacz opozycji w okresie PRL, prezydent Łodzi w latach 1990-1994; → Strykowska.

**PALMOWA, -ej - ulica na obrzeżach parku Julianowskiego znana od 1934 r. W latach 80. XX w. weszła w obręb parku. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika palma 'roślina jednoliścienna'; zbliżona tematycznie do nazw sąsiednich ulic pochodnych od nazw botanicznych.

PAŁACOWA, -ej - ulica na Chojnach, po włączeniu do Łodzi w 1945 r. zachowała nazwę. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika pałac 'okazały budynek mieszkalny lub będący siedzibą władz i urzędów'.

*PAŁACOWA, -ej - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od rzeczownika pałac 'okazała budowla mieszkalna'; ulica znajduje się w pobliżu ul. Dworskiej; → Obrońców Warszawy.

Plac PAMIĘCI NARODOWEJ - plac przed Muzeum Martyrologii i Walki na Radogoszczu, na którym stoi pomnik. Nazwa nadana w 1987 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od wyrażenia pamięć narodowa 'przechowywanie wiadomości wspomnień dotyczących narodu'.

Aleja PAMIĘCI OFIAR LITZMANNSTADT GETTO - fragment ul. Stalowej do ul. Finlandzkiej w kierunku północno-wschodnim nazwany w 2006 r. ♦ Nazwa pamiątkowa poświęcona ofiarom łódzkiego getta. Ulica prowadzi do stacji kolejowej Radegast, miejsca, skąd wywożono Żydów z łódzkiego getta.

PANCERNA, -ej - ulica na Radogoszczu, po włączeniu do Łodzi w 1945 r. zachowała nazwę. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika pancerny 'żołnierz wojsk pancernych lub noszący pancerz, zbroję'.

PANCERNIAKÓW - ulica na Nowym Złotnie, wytyczona i nazwana w 1989 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika pancerniak 'żołnierz wojsk pancernych'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych znaczeniowo, od nazw wojskowych.

Anastazego PANKIEWICZA - nazwa odcinka ul. Spornej od ul. Wojska Polskiego do al. Grzegorza Palki. Nazwa nadana w 2007 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Anastazy Pankiewicz, 1882-1942, bernardyn, należący do grona 108 męczenników II Wojny Światowej, którego Jan Paweł II beatyfikował w 1999 r. W latach 1932-1939 kierował budową klasztoru bernardynów i gimnazjum męskiego w Łodzi, mieszczących się przy ulicy jego imienia.

PANORAMICZNA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej wydzielona z części Deszczowej. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika panorama 'rozległy widok'.

PAŃSKA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej, po włączeniu do miasta w 1945 r. zachowała nazwę. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika pan 'gospodarz, właściciel, bogacz'.

*PAŃSKA, -ej - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo: Eliasz Pański, 1852-1920, fabrykant, właściciel działek i budynków przy ulicy, która nazwana została jego nazwiskiem; → Żeromskiego.

PAPIERNICZA, -ej - ulica na Zarzewie, początkowo bezimienna, po włączeniu do miasta została nazwana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika papiernia 'fabryka papieru'.

PAPROCIOWA, -ej - ulica na terenie dawnych wsi Wiskitno i Bronisin istniejąca jako bezimienna z chwilą włączenia do Łodzi nazwana w 1988 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika paproć 'roślina o pierzastych liściach, leśna lub doniczkowa'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych znaczeniowo.

PARADNA, -ej - ulica na Chojnach, po włączeniu do miasta w 1945 r. zachowała nazwę. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od przymiotnika paradny 'odświętny, galowy, reprezentacyjny'.

**Ogród PARADYŻ - ogród spacerowy, dziś już nie istniejący, założony w 1827 r. przez oberżystę Jana Adamskiego. Na parcelach przy ul. Piotrkowskiej 175 i 175a, sięgających ul. Wólczańskiej, wybudowano winiarnię, potem zajazd z budynkami gospodarczymi. Na zapleczu urządzono ogród w stylu angielskim. Z czasem powstał tu także teatr. Park lata świetności przeżywał w XIX w., na początku w. XX zaczął popadać w ruinę. Tuż przed I Wojną Światową teren został rozparcelowany na działki budowlane. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia o charakterze metaforycznym, utworzona od wyrazu paradyż, niem. Paradies 'raj'.

PARAFIALNA, -ej - ulica na Złotnie istniejąca pierwotnie jako Kościelna, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa z terenowym uzasadnieniem, nawiązująca znaczeniowo do poprzedniej nazwy, utworzona od rzeczownika parafia 'najmniejsza jednostka administracji kościelnej'.

Jana PARANDOWSKIEGO - ulica na terenie dawnej wsi Sąsieczno istniejąca pierwotnie jako Graniczna, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1988 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Jan Parandowski, 1895-1978, prozaik, eseista i tłumacz.

PARCELACYJNA, -ej - ulica osiedlowa na Grabieńcu. Przed włączeniem do miasta - Wigury. Przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika parcelacja 'dzielenie większych obszarów ziemi na małe działki'. Ulica leży w sąsiedztwie innych o nazwach związanych z rolnictwem.

PARKOWA, -ej - ulica biegnąca wzdłuż parku Poniatowskiego, znana od 1910 r. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo.

*Aleja PARKOWA - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; prowadziła z ul. Piotrkowskiej do parku Sienkiewicza; → aleja Schillera.

PAROWOZOWA, -ej - ulica osiedlowa na Widzewie w pobliżu stacji kolejowej Łódź Widzew. Początkowo pod nazwą Ludowa. Po włączeniu do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa z terenowym uzasadnieniem, utworzona od rzeczownika parowóz 'lokomotywa o napędzie parowym'.

**PARTEROWA, -ej - ulica na Chojnach istniejąca pierwotnie jako Marii, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. W latach 80. XX w. zniknęła pod szpitalem Centrum Zdrowia Matki Polki. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika parter 'najniższa kondygnacja nadziemna budynku'.

PARTYZANTÓW - ulica na Złotnie istniejąca pierwotnie jako Wigury, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika partyzant 'uczestnik walki zbrojnej na tyłach nieprzyjaciela'. Ulica leży w sąsiedztwie innych o nazwach związanych z wojskowością.

PARYSKA, -ej - południowa przecznica al. Piłsudskiego. Widoczna na planie z 1910 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy Paryż 'stolica Francji'; zbliżona tematycznie do nazw sąsiednich ulic pochodnych od nazw miejscowości.

PASIECZNA, -ej - ulica na Radogoszczu wytyczona i nazwana w 1981 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika pasieka 'zespół uli z pszczołami'.

PASJANSOWA, -ej - w Rudzie Pabianickiej wytyczona i nazwana w 1998 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika pasjans 'rozkładanie kart według pewnych zasad aż do uzyskania określonego układu'.

Aleja oo. PASJONISTÓW - fragment ulicy Grabieniec nazwany w 1992 r. ♦ Nazwa z terenowym uzasadnieniem, utworzona od nazwy zakonników, których kościół i klasztor znajduje się przy nazywanej ulicy. Ojcowie Pasjoniści 'zakonnicy ze Zgromadzenia Kleryków Bosych od Najświętszego Krzyża i Męki Pańskiej założonego w 1720 r. we Włoszech; w Łodzi od 1956 r.'.

PASTELOWA, -ej - ulica na osiedlu Marianów wytyczona i nazwana w 1995 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika pastel 'rodzaj farb artystycznych w postaci kredek'. Ulica leży w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych tematycznie.

PASTERSKA, -ej - ulica na Bałutach w sąsiedztwie Spacerowej, początkowo zwana → Spacerną. W latach 1906-1907 wybudowano przy niej kościół pod wezwaniem Dobrego Pasterza. W 1933 r. przemianowana na Pasterską. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo.

PATRIOTYCZNA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej istniejąca pierwotnie jako Kościuszki, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, nawiązująca tematycznie do poprzedniej nazwy, utworzona od przymiotnika patriotyczny 'mający na względzie dobro ojczyzny'.

PATROLOWA, -ej - ulica na Nowym Złotnie wytyczona i nazwana w 1986 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika patrol 'oddział żołnierzy przeznaczonych do określonych zadań'. Ulica leży w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych tematycznie.

PAWIA, -ej - ulica na Bałutach wytyczona pod koniec XIX w. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika paw 'ptak z rodziny kurowatych'.

PAWILOŃSKA, -ej - ulica na Radogoszczu, po włączeniu do miasta w 1945 r. zachowała nazwę. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika pawilon 'oddzielny budynek jakiegoś kompleksu zabudowań'.

PAWŁA - ulica w Rudzie Pabianickiej po włączeniu do Łodzi w 1945 r. zachowała nazwę. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od imienia męskiego Paweł.

Aleja PCK, wymowa pe-ce-ka - pasaż między Piotrkowską a Wólczańską powstały w 1969 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia: Polski Czerwony Krzyż, organizacja społeczna wyższej użyteczności powstała w 1919 r.

PEONIOWA, -ej - ulica na Widzewie wytyczona i nazwana w 1995 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od peonia 'bylina ogrodowa o dużych pachnących kwiatach'.

Feliksa PERLA - ulica na Manii powstała w 1930 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Feliks Perl, 1871-1927, działacz ruchu robotniczego, publicysta, jeden z przywódców PPS-u.

PERLICZA // PERLICZNA, -ej - ulica na Marysinie. Istnieje od lat 30. XX w. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika perlica 'ptak pochodzący z południowej i środkowej Afryki, hodowany ze względu na smaczne mięso, jaja i dla ozdoby'.

PERŁOWA, -ej - uliczka na Manii powstała w 1930 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia o charakterze metaforycznym, utworzona od rzeczownika perła 'kulisty lub nieregularny twór formujący się wokół obcego ciała na wewnętrznej powierzchni muszli lub wewnątrz perłopłatów, ceniony w jubilerstwie'.

*PETERSBURSKA, -ej - ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy Petersburg 'miasto w Rosji'; → Poznańska.

*PFEIFFERAFajfra.

PIASECZNA // PIASKOWA, -ej - zachodnia przecznica ulicy Rzgowskiej. W 1910 r. na planie jako Piaskowa, potem Piaseczna. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od rzeczownika piasek; ulica leżąca na piaszczystym gruncie.

PIASKI - ulica biegnąca przez teren dawnej wsi Retkinia Piaski jako droga bezimienna. Nazwana w 1946 r. ♦ Nazwa z terenowym uzasadnieniem, ponowiona z części nazwy wsi.

PIASKOWA, -ej - ulica na Rogach po włączeniu do Łodzi w 1945 r. zachowała nazwę. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika piasek 'luźna skała osadowa składająca się głównie z drobnych ziaren kwarcu'.

PIASKOWIEC, -wca - ulica na Żabieńcu, biegnąca przez teren dawnego folwarku Piaskowiec po włączeniu do Łodzi w 1946 r. otrzymała jego nazwę. ♦ Nazwa ponowiona. W starszych źródłach w postaci Piskowiec.

PIASTA - ulica na Polesiu znana od 1913 jako → Żabia. W 1920 r. przemianowana na → Piastowską, a od 1936 r. Piasta. ♦ Nazwa upamiętniająca: Piast 'legendarny założyciel, protoplasta polskiej dynastii Piastów, jej pierwszym historycznym władcą był Mieszko I'.

PIASTA KOŁODZIEJA - ulica na Olechowie wytyczona i nazwana w 1986 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy Piast Kołodziej 'legendarny protoplasta polskiej dynastii Piastów'.

*PIASTOWSKA, -ej - ♦ Nazwa upamiętniająca, utworzona od przymiotnika piastowski 'związany z dynastią Piastów'; → Piasta.

Park PIASTOWSKI - park położony w pobliżu osiedla Rogatka, w rejonie ulic: Wici, Aleksandrowska, Grodów Nadbużańskich. ♦ Nazwa upamiętniająca: polska dynastia Piastów.

Plac PIASTOWSKI - niewielki plac na Bałutach, dawniej o charakterze targowym, zwany → Bazarem. Przylegająca ulica nosi nazwę → Bazarowej. W 1902 r. wybudowano tu hale targowe, kosztem barona Józefa Tanfaniego, stąd nazwa plac → Tanfaniego. W okresie międzywojennym plac ten zaznaczany na planach bez nazwy. W 1961 r. otrzymał nazwę → Pionierów, a od 1994 r. placu Piastowskiego. Obecnie jest zieleńcem o pow. 1,89 ha. ♦ Nazwa upamiętniająca: polska dynastia Piastów.

Mariana PIECHALA - ulica na Wiskitnie wytyczona i nazwana w 1998 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Marian Piechal, 1905-1989, łodzianin, poeta i eseista.

PIECHOTY WYBRANIECKIEJ - ulica na Olechowie wytyczona i nazwana w 1987 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od wyrażenia piechota wybraniecka 'rodzaj oddziałów wojskowych utworzonych w 1578 r. przez króla Stefana Batorego z chłopów dóbr królewskich; z każdych 20 łanów do służby wojennej stawał jeden żołnierz-wybraniec, który miał za to być zwolniony od danin i robocizny'.

PIECHURA - ulica na Nowym Złotnie wytyczona i nazwana w 1986 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika piechur 'żołnierz piechoty'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach tematycznie związanych z wojskowością.

PIEKARSKA, -ej - ulica znajdująca się w dzielnicy Bałuty. Wytyczona w latach 70. XIX w. w wyniku parcelacji terenów wzdłuż szosy Aleksandrowskiej. Początkowo nosiła nazwę od nazwiska właściciela terenu → Borysza // Buresza. W 1932 r. zmieniono nazwę na obecną. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika piekarz 'rzemieślnik wypiekający pieczywo'.

PIENINY, -nin - ulica na Stokach, początkowo bezimienna, nazwana w 1946 r. ♦ Nazwa przeniesiona Pieniny. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach tematycznie nawiązujących do nazewnictwa górskiego.

PIENISTA, -ej - ulica na Retkini, powstała w 1946 r. Z czasem stała się główną ulicą nowego osiedla mieszkaniowego o tej samej nazwie. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od przymiotnika pienisty 'pokryty pianą, pełen piany, łatwo pieniący się'; zbliżona tematycznie do nazw sąsiednich ulic pochodnych od nazw.

*PIEPRZOWA, -ej - ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika pieprz 'owoce rośliny używane jako ostra przyprawa; → Berlińskiego.

*Bronisława PIERACKIEGO - ♦ Nazwa upamiętniająca: Bronisław Pieracki, 1895-1934, generał broni, legionista, polityk, wicepremier RP, zastrzelony przez zamachowca; → Roosevelta.

PIERWIOSNKÓW - ulica na Marysinie istniejąca od lat 30. XX w. pod nazwą → Wodna. W 1946 r. przemianowana. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika pierwiosnek 'wiosenny kwiatek'; zbliżona tematycznie do nazw sąsiednich ulic pochodnych od nazw roślin.

PIESZA, -ej - ulica biegnąca przez dawną wieś Komorniki, początkowo bezimienna, po włączeniu do miasta nazwana w 1946 r. ♦ Nazwa z terenowym uzasadnieniem, utworzona od przymiotnika pieszy 'droga, przejście dla pieszych, ludzi poruszających się piechotą'.

Jana PIETRUSIŃSKIEGO - ulica wzdłuż cmentarzy przy ul. Ogrodowej znana od 1910 r. jako → Włodzimierska. W 1951 r. przemianowana. ♦ Nazwa upamiętniająca: Jan Pietrusiński, 1864-1886, działacz robotniczy, członek I Proletariatu. Stracony na stokach Cytadeli.

PIEŚNI RYCERSKIEJ - ulica biegnąca na terenie Feliksina, początkowo jako droga bez nazwy, nazwana w 1994 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od wyrażenia pieśń rycerska. Ulica leży w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych tematycznie.

PIĘKNA - zachodnia przecznica ul. Pabianickiej widoczna na planach od 1913 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia o charakterze metaforycznym, utworzona od przymiotnika piękny 'odznaczający się pięknem kształtów, barw, dźwięków itp.'; zob. też Siemiradzkiego.

Stanisława PIĘTAKA - ulica na Teofilowie wytyczona i nazwana w 1984 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Stanisław Piętak, 1909-1964, poeta i prozaik.

PIKOWA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej wytyczona i nazwana w 1960 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika pik 'kolor w kartach'. Ulica leży w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych tematycznie.

Józefa PILARSKIEGO - niewielka ulica wzdłuż ul. Kopcińskiego po wschodniej stronie. Znana od 1933 r. jako → Brasławska. W 1977 r. przemianowana na Pilarskiego. ♦ Nazwa upamiętniająca: Józef Pilarski, 1893-1972, łodzianin, aktor teatralny. Twórca, dyrektor i aktor Teatru Popularnego w Łodzi. Następnie związany z Teatrem Nowym w Łodzi.

**PILICKA, -ej - ulica prostopadła do Źródłowej otrzymała nazwę w 1933 r. Zniknęła w latach 60. XX w. pod ogródkami działkowymi. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy Pilica 'rzeka, najdłuższy lewy dopływ Wisły'; zbliżona tematycznie do nazw sąsiednich ulic pochodnych od nazw rzek.

PILICZNA, -ej - ulica na Marysinie, po włączeniu do miasta w 1945 r. zachowała nazwę. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy rzeki Pilica.

PILOTÓW - ulica biegnąca na terenie byłej wsi Lublinek, z chwilą włączenia do Łodzi nazwana w 1988 r. ♦ Nazwa nawiązująca do pobliskiego lotniska, utworzona od rzeczownika pilot 'osoba kierująca statkiem powietrznym'.

PILSKA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej istniejąca jako bezimienna, z chwilą włączenia do Łodzi zyskała nazwę w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy miasta Piła.

PIŁKARSKA, -ej - ulica na Retkini, początkowo bezimienna została nazwana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika piłkarz 'ten, kto uprawia grę w piłkę'. Ulica leży w sąsiedztwie innych o nazwach związanych ze sportem.

Aleja im. Józefa PIŁSUDSKIEGO - obecnie część głównej arterii miasta na osi wschód-zachód, odchodząca na wschód od ulicy Piotrkowskiej biegnąca do torów kolejowych. Istnieje na planie już w 1842 r. pod nazwą → Główna i prowadziła od ul. Piotrkowskiej do obecnego placu Zwycięstwa. Dalsza jej część, prowadząca w kierunku wschodnim, nazywała się → Rokicińską Szosą. Dawna ul. Główna została w 1945 r. przemianowana na → Stalina, po czym w 1956 r. przywrócono dawną nazwę (Główna), następnie w 1979 r. przemianowano na al. → Mickiewicza, a w 1990 r. na al. Piłsudskiego. Wschodni odcinek ulicy, zaczynający się przy placu Zwycięstwa nazywany był od 1848 r. → Rokicińską, a od 1945 → Armii Czerwonej. W 1990 r. przemianowano ją na Piłsudskiego. Nazwa ul. Rokicińskiej przysługuje obecnie przedłużeniu tej ulicy w kierunku wschodnim za torami kolejowymi. ♦ Nazwa upamiętniająca: Józef Piłsudski, 1867-1935, naczelnik Państwa, marszałek Polski, komendant I Brygady Legionów Polskich; współtwórca niepodległej Polski.

*PIŃSKA, -ej - ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy Pińsk 'miasto w Białorusi przy ujściu Piny do Prypeci'; → Borowiak.

PIOŁUNOWA, -ej - ulica na Radogoszczu. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika piołun 'wieloletnia roślina używana do wyrobu likierów, wódek, wermutów oraz w lecznictwie'. Ulica leży w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych tematycznie.

*Plac PIONIERÓW - ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika pionier 'członek masowej dziecięcej organizacji komunistycznej w ZSRR, mającej na celu socjalistyczne wychowanie dzieci'; → plac Piastowski.

PIONIERSKA, -ej - ulica na terenie dawnej kolonii Cyganka istniejąca bez nazwy, z chwilą włączenia do Łodzi została nazwana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika pionier 'ten, kto toruje nowe drogi w jakiejś dziedzinie; krzewiciel postępu, kultury'.

PIOTRKOWSKA, -ej - główna ulica miasta. Pierwotny gościniec piotrkowski zaznaczony pod nazwą traktu na planie z 1821 r., w 1823 r. nazwany już ul. Piotrkowską. Początkowo zaczynała się od dawnej osady Łodzia (obecnego Starego Miasta). Z czasem skrócona bierze początek na placu Wolności. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od nazwy Piotrków Trybunalski 'miasto w woj. łódzkim'.

Marii PIOTROWICZOWEJ - zachodnia przecznica ul. Zgierskiej, początkowo św. Kazimierza. W 1929 r. przemianowana. ♦ Nazwa upamiętniająca: Maria Piotrowiczowa, 1839-1863, córka właściciela folwarku w osadzie Radogoszcz, z bronią w ręku zginęła w bitwie pod Dobrą 24 II 1863 r.

*PIOTROWSKA, -ej - ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od imienia męskiego Piotr; → Niemcewicza.

Grzegorza PIRAMOWICZA - niewielka północna przecznica ul. Narutowicza. Mieściła się przy niej cerkiew prawosławna pw. św. Olgi. Stąd ulica zwana była św. → Olgi lub Olgińska - otwarta jako → Olgiński Pasaż w 1897 r. W 1919 r. przemianowana. ♦ Nazwa upamiętniająca: Grzegorz Piramowicz, 1735-1801, ksiądz, pedagog, pisarz, działacz oświatowy.

PIRYTOWA, -ej - ulica na Rogach wytyczona i nazwana w 1961 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika piryt 'siarczek żelaza, twardy, kruchy o mosiężno żółtej barwie i metalicznym połysku'. Ulica leży w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych tematycznie.

PISANKOWA, -ej - ulica na Nowym Złotnie wytyczona i nazwana w 1986 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika pisanka 'jajko zdobione na Wielkanoc'. Ulica leży w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych tematycznie.

PISARSKA, -ej - ulica na Sikawie po włączeniu do miasta w 1945 r. zachowała nazwę. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika pisarz 'literat, autor'.

PISTACJOWA, -ej - ulica na terenie Kochanówka, wytyczona i nazwana w 2005 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika pistacja 'drzewo lub krzew o owocach z jadalną pestką'.

PIWNA, -ej - północna przecznica ul. Drewnowskiej powstała w końcu XIX w. jako → Nowo-Drewnowska. Od 1910 r. widnieje na planach pod nową nazwą. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika piwo 'pienisty napój o małej zawartości alkoholu'; zob. też Łączna.

**PIWNICZNA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej istniejąca pierwotnie jako Wawelska, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. Zniknęła w latach 80. XX w. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika piwnica 'podziemne pomieszczenie do przechowywania zapasów'.

Jana PIWNIKA - ulica na Zarzewie wytyczona w latach 80. XX w. pod nowo powstające osiedle mieszkaniowe. Nazwana w 1990 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Jan Piwnik, pseudonim Ponury, 1912-1944, major Wojska Polskiego, cichociemny, legendarny dowódca partyzantki AK w Górach Świętokrzyskich i na Nowogródczyźnie.

PIWOWARSKA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej istniejąca pierwotnie jako Nowobrowarna, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa nawiązująca znaczeniowo do poprzedniej nazwy, utworzona od rzeczownika piwowar 'pracownik lub właściciel browaru'.

*PKWN-u, wymowa Pe-ka-wu-enu - ♦ Nazwa upamiętniająca: Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, tymczasowy naczelny organ władzy wykonawczej powołany w 1944 r. na ziemiach polskich, wyzwolonych spod okupacji hitlerowskiej; → Dowborczyków.

PLACOWA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej istniejąca pierwotnie jako Strzelców, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika plac 'niezabudowany teren w mieście'.

*PLACOWA, -ej - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od rzeczownika plac; motywowana położeniem ulicy obok pustego placu, przy którym później stanął szpital, a z czasem kościół katedralny; → Skorupki.

PLANETARNA, -ej - ulica na osiedlu Marianów, wytyczona i nazwana w 1995 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika planeta 'ciało niebieskie świecące odbitym światłem'.

PLANTOWA, -ej - ulica na Żabieńcu, po włączeniu do miasta zachowała nazwę. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika planty 'publiczne zieleńce zakładane wokół ośrodków staromiejskich po kasacie fortyfikacyjnych wałów, fos czy rzek'.

PLASTYCZNA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej istniejąca pierwotnie jako Tatrzańska, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika plastyk 'artysta w dziedzinie sztuk plastycznych, malarstwa, rzeźbiarstwa, grafiki itp.'.

Emilii PLATER - ulica na Dołach znana w 1913 r. jako → Nowootkryta (!). W 1931 r. otrzymała imię E. Plater. ♦ Nazwa upamiętniająca: Emilia Plater, 1806-1831, uczestniczka Powstania Listopadowego; stała się tematem twórczości literackiej i malarskiej.

PLATYNOWA, -ej - ulica na terenie Marysina, pierwotnie jako Reymonta, po włączeniu do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika platyna 'metal szlachetny'. Ulica leży w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych tematycznie.

PLAŻOWA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej, w pobliżu Stawów Stefańskiego, pierwotnie jako Strzelców, po włączeniu do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa z terenowym uzasadnieniem, utworzona od rzeczownika plaża 'piaszczysty teren nad brzegiem zbiornika wodnego'. Ulica prowadzi na plażę nad stawem.

PLENEROWA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej wytyczona i nazwana w 1984 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika plener 'przestrzeń pod gołym niebem jako miejsce pracy malarzy filmowców'.

**PLESZEWSKA, -ej - ulica na Żubardziu powstała w latach 30. XX w. Zniknęła pod nową zabudową w latach 70. XX w. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy Pleszew 'miasto w woj. wielkopolskim, położone nad Nerem'.

Franciszka PLOCKA - ulica na osiedlu Pienista istniejąca przez pewien czas jako bezimienna, nazwana w 2007 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Franciszek Plocek, 1894-1980, retkiński działacz społeczny, poseł, senator.

PLONOWA, -ej - ulica na osiedlu Mikołajew, początkowo bezimienna. Po włączeniu do miasta nazwana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika plon 'zbiór z uprawy, żniwo'. Ulica leży w sąsiedztwie innych o nazwach związanych z rolnictwem.

PŁASKA, -ej - ulica na Chojnach w pobliżu stacji kolejowej Łódź Chojny, początkowo jako Orkana, po włączeniu do miasta przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od przymiotnika płaski 'pozbawiony wyniosłości i wgłębień'.

PŁATOWCOWA, -ej - ulica na Złotnie istniejąca pierwotnie jako Wysoka, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika płatowiec 'samolot'. Ulica leży w sąsiedztwie innych o nazwach związanych z wojskowością.

PŁOCKA, -ej - przecznica ul. Zarzewskiej znana pod tą nazwą od 1910 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy Płock 'miasto położone nad Wisłą, w woj. mazowieckim'; zbliżona tematycznie do nazw sąsiednich ulic pochodnych od nazw miejscowości.

PŁOMIENNA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej istniejąca pierwotnie jako Limanowskiego, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika płomień 'ogień'.

PŁUGOWA, -ej - ulica na Żabieńcu istniejąca pierwotnie jako Ogrodowa, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika pług 'narzędzie rolnicze do orania ziemi'. Ulica leży w sąsiedztwie innych o nazwach związanych z rolnictwem.

PŁYNNA, -ej - ulica na Chojnach istniejąca pierwotnie jako Gdyńska, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, metaforyczna, utworzona od przymiotnika płynny 'ciekły, mający postać płynu'.

PŁYTKA, -ej - ulica na Chojnach, z chwilą włączenia do Łodzi w 1945 r. zachowała nazwę. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, metaforyczna, utworzona od przymiotnika płytki 'niegłęboki'.

PŁYWACKA, -ej - ulica na Retkini wytyczona i nazwana w 1985 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, metaforyczna, utworzona od rzeczownika pływak 'ten, kto uprawia sport pływacki'. Ulica leży w sąsiedztwie innych o nazwach związanych ze sportem.

POCZTOWA, -ej - wschodnia przecznica ul. Zgierskiej pojawia się w 1921. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; znajdował się przy niej budynek poczty; zob. też Włókiennicza.

PODBIAŁOWA, -ej - ulica na Radogoszczu. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika podbiał 'bylina stosowana w medycynie jako środek wykrztuśny'. Ulica leży w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych znaczeniowo.

Longinusa PODBIPIĘTY - ulica osiedlowa na Olechowie, wytyczona i nazwana w 1987 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od imienia i nazwiska bohatera Trylogii Henryka Sienkiewicza. Ulica położona jest na terenie osiedla im. Henryka Sienkiewicza, na którym większość ulic ma imiona bohaterów Sienkiewiczowskich.

Aleja Joasi PODBORSKIEJ - ulica na Teofilowie wytyczona i nazwana w 1994 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od imienia i nazwiska bohaterki powieści S. Żeromskiego Ludzie bezdomni. Ulica leży na osiedlu im. S. Żeromskiego, gdzie większość ulic ma nazwy zaczerpnięte z twórczości pisarza.

*PODCEGIELNIANA, -ej - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od wyrażenia przyimkowego pod cegielnią; ulica wywodziła swą nazwę od wzniesionej po jej południowej stronie w 1821 lub 1822 r. cegielni rządowej; → Jaracza.

PODCHORĄŻYCH - ulica na Złotnie istniejąca pierwotnie jako Rydza - Śmigłego, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika podchorąży 'tytuł wojskowy słuchacza szkoły oficerskiej, w dawnym wojsku zastępca chorążego'. Ulica leży w sąsiedztwie innych o nazwach związanych z wojskowością.

**PODDĘBICKA, -ej - ulica na Żubardziu, w sąsiedztwie Uniejowskiej wytyczona i nazwana w 1964 r. Zniknęła w latach 70. XX w. pod nową zabudową. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy miejscowości Poddębice.

PODGÓRNA, -ej - niewielka uliczka, przecznica ul. Dąbrowskiego. Na planach od 1921 r. pod tą nazwą. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od wyrażenia przyimkowego pod górą; nazwa związana z ukształtowaniem terenu.

PODGÓRZE, -a - ulica na Stokach nazwana w 1953 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od wyrażenia przyimkowego pod górą. Ulica leży w sąsiedztwie innych o nazwach związanych z nazewnictwem górskim.

PODHALAŃSKA, -ej - ulica wzdłuż torów kolei obwodowej na Dąbrowie istnieje od 1932 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy Podhale 'rozległa kotlina leżąca między Beskidami Zachodnimi a Tatrami, w górnym dorzeczu Dunajca'.

PODJAZDOWA, -ej - ulica na Złotnie po włączeniu do Łodzi nazwana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika podjazd 'podjechanie oddziału wojskowego do obozu nieprzyjaciela dla wykonania zadań bojowych'. Ulica leży w sąsiedztwie innych o nazwach związanych z wojskowością.

PODLASKA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej istniejąca pierwotnie jako Poleska, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, być może nawiązująca znaczeniowo i brzmieniowo do poprzedniej nazwy, utworzona od nazwy geograficznej Podlasie 'historyczna dzielnica Polski, po obu stronach środkowego Bugu'.

PODLEŚNA, -ej - ulica na Helenówku biegnąca pod lasem, po włączeniu do miasta zachowała nazwę. ♦ Nazwa z terenowym uzasadnieniem, utworzona od wyrażenia przyimkowego pod lasem.

*PODLEŚNA, -ej - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od wyrażenia przyimkowego pod lasem; ulica prowadziła do lasów miejskich; → Skłodowskiej-Curie.

PODMIEJSKA, -ej - ulica biegnąca od Czerwonego Rynku na północ na początku XX w. pod nazwą → Dolna. W 1920 r. nazwa zmieniona na obecną. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od przymiotnika podmiejski 'znajdujący się w pobliżu miasta'; w stosunku do centrum przedmieścia Chojny.

PODMOKŁA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej istniejąca pierwotnie jako Nowokrótka, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa być może terenowo uzasadniona, utworzona od przymiotnika podmokły 'nasiąknięty wodą od spodu, położony na wilgotnym gruncie'.

**PODOLSKA, -ej - południowa przecznica Przybyszewskiego powstała w 1932 r. W latach 70. XX w. weszła w skład ul. Grota-Roweckiego. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy Podole 'kraina historyczna nad środkowym Dniestrem oraz górnym i środkowym Bohem'.

Park PODOLSKI - założony w latach 70. XX w. w obrębie osiedla Jarosława Dąbrowskiego. Obecną nazwę otrzymał w 1994 r., dawniej w latach 1978-1991 nosił im. → ZMS-u. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; w sąsiedztwie znajdowała się ulica o tej samej nazwie.

*PODRÓŻNICZA, -ej - ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia o charakterze metaforycznym, utworzona od rzeczownika podróżnik 'człowiek mający zwyczaj podróżowania'; → Króla.

PODRZECZNA, -ej - uliczka odchodząca od Starego Rynku na zachód. Wymieniana w aktach i na planie w 1821 r. Nazwa urzędowa zatwierdzona w 1863 r. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od wyrażenia przyimkowego pod rzeką; ulica położona była w pobliżu przepływającej rzeki Łódki.

**PODWALE, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej, po włączeniu do Łodzi w 1945 r. zachowała nazwę. Zniknęła w latach 90. XX w. pod nową organizacją przestrzeni. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika podwale 'miejsce pod wałem obronnym miasta'.

**PODWÓRZOWA, -ej - ulica na Bałutach w sąsiedztwie Limanowskiego powstała na przełomie XIX i XX w. jako → Ciemna. Przemianowana w 1929 r. W latach 60. XX w. zniknęła pod nową zabudową. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od rzeczownika podwórze 'ogrodzony plac przy budynku mieszkalnym; dziedziniec'.

*PODZAGAJNA // PODZAGAJNIKOWA, -ejZagajnikowa.

POETYCKA, -ej - ulica na Wiskitnie wytyczona i nazwana w 1998 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika poeta 'autor utworów wierszowanych'.

POGODNA, -ej - ulica na Julianowie nazwana w 1931 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia o charakterze metaforycznym, utworzona od przymiotnika pogodny 'odznaczający się piękną pogodą; słoneczny, bezchmurny'.

Stefana POGONOWSKIEGO - ulica na Polesiu widoczna na planie z 1913 r. jako → Zakątna. W 1936 r. zyskała imię Pogonowskiego. W 1945 r. przywrócono dawną nazwę. W 1990 r. znów zmieniono na Pogonowskiego. ♦ Nazwa upamiętniająca: Stefan Pogonowski, 1896-1920, łodzianin, porucznik, dowódca I Batalionu 28 Pułku Strzelców Kaniowskich. Poległ pod Warszawą w 1920 r.

POGORZEL, -i - ulica na terenie Chocianowic, pierwotnie bezimienna, nazwana w 1946 r. Ulica biegnie wokół cmentarza. ♦ Nazwa być może uzasadniona terenowo, utworzona od rzeczownika pogorzel 'zgliszcze, miejsce, gdzie był pożar'.

POGRANICZNA, -ej - ulica na Widzewie równoległa do Kresowej, w 1921 r. nazywana → Graniczną. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od rzeczownika pogranicze 'obszar w pobliżu granicy dzielącej pewne przestrzenie'; zob. też Czechosłowacka.

POJEZIERSKA, -ej - zachodnia przecznica ul. Zgierskiej obecna na planie z 1921 r. jako → Häuslera. W 1932 r. zyskała obecną nazwę. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy Pojezierze 'obszar polodowcowy, najczęściej pagórkowaty, na którym występuje wiele jezior; w Polsce rozróżnia się pojezierze: Pomorskie, Mazurskie, Wielkopolskie'; zbliżona tematycznie do nazw sąsiednich ulic pochodnych od nazw regionów.

POKŁADOWA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej istniejąca pierwotnie jako Ogrodowa, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika pokład 'stały pomost poziomy między burtami statku'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach znaczeniowo związanych z żeglugą.

POKOJOWA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej istniejąca pierwotnie jako św. Jerzego, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika pokój 'spokój, czas bez wojny'.

Plac POKOJU - niewielki plac u zbiegu kilku promieniście odchodzących ulic m. in. Wierzbowej, Rewolucji 1905 r., Uniwersyteckiej. Powstał w 1951 r. Wtedy też zyskał nazwę. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia o charakterze metaforycznym, utworzona od rzeczownika pokój 'sytuacja bez wojny'.

Wincentego POLA - ulica na Żabieńcu znana od 1931 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Wincenty Pol, 1807-1872, poeta, geograf.

POLARNA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej istniejąca pierwotnie jako Polna, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od przymiotnika polarny 'biegunowy, właściwy okolicom bieguna'.

POLESIE, -a - ulica w Rudzie Pabianickiej, po włączeniu do Łodzi w 1945 r. zachowała nazwę. ♦ Nazwa być może z terenowym uzasadnieniem, utworzona od nazwy topograficznej polesie 'miejsce, gdzie był dawniej las'. Ulica położona jest w pobliżu terenów zielonych.

POLICYJNA, -ej - ulica na Chojnach istniejąca pod tą nazwą do 1946 r., kiedy została zmieniona na Milicyjną. W 1994 r. przywrócona dawna nazwa. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika policja 'organ państwowy w krajach kapitalistycznych powołany do ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego'.

Aleje POLITECHNIKI - przedłużenie ul. Żeromskiego w kierunku południowym początkowo nazywane → Nowo-Pańska, w 1960 r. przedłużona została dalej na południe i zyskała nazwę motywowaną zabudowaniami Politechniki Łódzkiej. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od rzeczownika politechnika 'wyższa uczelnia techniczna'.

POLNA, -ej - północna przecznica ul. Limanowskiego wytyczona w końcu XIX w. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od rzeczownika pole; ulica leżała wśród pól; zob. też Bratysławska, Klonowa, Waryńskiego.

*POLSKA, -ej - ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od przymiotnika polski 'należący do Polski lub do Polaków'; → Białostocka.

POLSKICH KOLEI PAŃSTWOWYCH - ulica na Olechowie w sąsiedztwie stacji kolejowej Łódź Olechów, wytyczona i nazwana w 1994 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Polskie Koleje Państwowe.

POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ // POW-u, wymowa pe-o-wu - ulica łącząca Dworzec Fabryczny z ul. Jaracza. Biegnie częściowo wzdłuż parku miejskiego, częściowo wzdłuż posesji z ogrodami wokół budynków, stąd pierwotna nazwa znana już w 1891 r. → Skwerowa. W 1934 r. przemianowana na POW, zaś od 1945 r. zyskała imię → Armii Ludowej. Dawną nazwę przywrócono w 1990 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Polska Organizacja Wojskowa 'tajna organizacja niepodległościowa z czasów I Wojny Światowej'; zob. też Zaliwskiego.

**POŁANIECKA, -ej - ulica pierwotnie istniejąca na terenie dawnej wsi Kały pod tą samą nazwą. Zniknęła pod nową zabudową osiedlową w latach 80. XX w. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy miejscowej Połaniec.

POŁONINY - ulica na Sikawie istniejąca pierwotnie jako Rydza - Śmigłego, po włączeniu do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika połonina 'regionalna nazwa hali w Karpatach Wschodnich'.

POŁUDNIOWA, -ej - ulica na Nowym Józefowie, wzdłuż granicy z miastem Konstantynów. ♦ Nazwa z terenowym uzasadnieniem, ulica biegnie w kierunku południa, utworzona od rzeczownika południe 'kierunek świata'.

*POŁUDNIOWA, -ej - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; ulica wyznaczała południową granicę osady sukienniczej; → Rewolucji 1905 r., → Próchnika.

POMARAŃCZOWA, -ej - ulica na terenie Nowosolnej istniejąca pierwotnie jako Zagajnikowa, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1988 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika pomarańcza 'owoc południowy'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych znaczeniowo.

POMIDOROWA, -ej - ulica na terenie Nowosolnej, wytyczona i nazwana w 2003 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika pomidor 'warzywo'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych znaczeniowo.

POMORSKA, -ej - ulica odchodząca od placu Wolności w kierunku wschodnim. Wytyczona w 1821 r. jako → Średnia, przecinająca prostopadle trakt piotrkowski i dzieląca osadę sukienniczą na dwie części (północ i południe). Początkowo sięgała od ul. Zachodniej do Wschodniej. Z czasem przedłużana w obu kierunkach utworzyła dwie ulice odchodzące od placu Wolności. Część wschodnia w 1920 r. zyskała nazwę Pomorska na pamiątkę zaślubin z morzem. W 1946 r. przemianowana na M. → Nowotki. W 1990 r. przywrócono starą nazwę. W 1988 r. przedłużona aż do Nowosolnej stała się najdłuższą ulicą Łodzi. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy Pomorze 'nazwa nadmorskich ziem polskich'.

*POMORSKA, -ej - ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy geograficznej Pomorze; → Morska.

Józefa PONIATOWSKIEGO - ulica na Złotnie, po włączeniu do miasta w 1945 r zachowała nazwę. ♦ Nazwa upamiętniająca: Józef Poniatowski, 1763-1813, książę, generał, marszałek Francji, organizator i wódz naczelny armii Księstwa Warszawskiego, wódz armii polskiej w kampaniach napoleońskich.

Park im. Józefa PONIATOWSKIEGO - rozległy (ok. 50 ha) park krajobrazowy będący połączeniem parku angielskiego i francuskiego, założony w 1903 r. na miejscu dawnego lasu miejskiego pomiędzy ul. Pańską (obecnie ul. Żeromskiego) a torami kolei kaliskiej. Wcześniej zwany → Złote Wesele, a następnie ogrodem → Przy Pańskiej. Imię księcia Józefa Poniatowskiego nosi od 1917 r. Przez lata systematycznie zmniejszany przez okoliczne arterie komunikacyjne i budowle zachował swą centralną część. ♦ Nazwa upamiętniająca: Józef Poniatowski, 1763-1813, książę, generał, marszałek Francji, organizator i wódz naczelny armii Księstwa Warszawskiego, wódz armii polskiej w kampaniach napoleońskich.

PONTONOWA, -ej - ulica na Nowym Złotnie, wytyczona i nazwana w 1989 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika ponton 'rodzaj łodzi używany w wojsku'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych znaczeniowo, od historycznych nazw wojskowych.

PONURA, -ej - ulica na Górnej, po włączeniu do miasta zachowała nazwę. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, metaforyczna, utworzona od przymiotnika ponury 'posępny, przygnębiający'.

POPIELA - północna przecznica ul. Lutomierskiej początkowo → Biała, przemianowana w 1929 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Popiel 'legendarny książę gnieźnieński'; zbliżona tematycznie do nazw sąsiednich ulic pochodnych od nazw historycznych.

POPIELARNIA, -i - ulica na terenie dawnej wsi Mileszki.

Jerzego POPIEŁUSZKI - ulica wytyczona przy okazji budowy osiedla mieszkaniowego na Retkini w latach 70. XX w. W 1976 r. nazwana Salvadore'a → Allende, a w 1990 r. przemianowana na Popiełuszki. ♦ Nazwa upamiętniająca: Jerzy Popiełuszko, 1947-1984, ksiądz, kapelan warszawskich środowisk pracowniczych NSZZ Solidarność, zamordowany przez funkcjonariuszy SB, błogosławiony Kościoła katolickiego.

POPIOŁY, -ów - ulica w Rudzie Pabianickiej istniejąca pierwotnie jako Żeromskiego, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, nawiązująca znaczeniowo do poprzedniej nazwy, utworzona od tytułu powieści S. Żeromskiego Popioły.

Stanisława POPOWSKIEGO - niewielka ulica na Widzewie, wytyczona w latach 70. XX w. w sąsiedztwie dziecięcego Szpitala im. J. Korczaka. ♦ Nazwa upamiętniająca: Stanisław Popowski, 1894-1953, pediatra, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Dzieci w Uniwersytecie Łódzkim.

POPRZECZNA, -ej - niewielka uliczka biegnąca w poprzek równoległych do siebie przecznic ul. Rzgowskiej. Widoczna na planach od 1910 r. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od przymiotnika poprzeczny 'idący w poprzek, prostopadły do danego kierunku'; nazwa związana z usytuowaniem ulicy w stosunku do sąsiednich; zob. też Zygmuntowska.

POPULARNA, -ej - ulica na Dołach wytyczona po II Wojnie Światowej. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia o charakterze metaforycznym, utworzona od przymiotnika popularny 'przystępny, łatwy; powszechnie znany, używany'.

PORANNA, -ej - niewielka ulica na Dołach. Powstała w latach 30. XX w. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia o charakterze metaforycznym, utworzona od przymiotnika poranny 'dotyczący rana; dziejący się rano lub przed południem'.

Janiny PORAZIŃSKIEJ - ulica na terenie Andrzejowa istniejąca pierwotnie jako S. Batorego, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1988 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Janina Porazińska, 1888-1971, pisarka, autorka książek dla dzieci. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych znaczeniowo.

PORFIROWA, -ej - ulica na Rogach, wytyczona i nazwana w 1987 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika porfir 'magmowa skała wylewna lub żyłowa składająca się ze zbitej lub drobnoziarnistej masy skalnej, w której tkwią duże kryształy'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych znaczeniowo.

PORONIŃSKA, -ej - ulica na Stokach istniejąca pierwotnie jako Ogrodowa, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy miejscowej Poronin 'wieś na Podhalu, nad Białym Dunajcem'. Ulica leży w sąsiedztwie innych o nazwach związanych z nazewnictwem górskim.

**POROWA, -ej - ulica na terenie Kałów istniejąca pierwotnie jako Mościckiego, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. Zniknęła w latach 70. XX w. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika por 'roślina warzywna'. Ulica leży w sąsiedztwie innych o nazwach związanych z rolnictwem.

PORTOWA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej, po włączeniu do miasta w 1945 r. zachowała nazwę. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika port 'przybrzeżny obszar wodny przystosowany do postoju i obsługi statków'. Ulica leży w sąsiedztwie innych o nazwach związanych z żeglugą.

PORZECZKOWA, -ej - ulica na Marysinie wytyczona w latach 30. XX w. jako → Czarnieckiego. W 1946 r. przemianowana. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika porzeczka 'krzew owocowy'; zbliżona tematycznie do nazw sąsiednich ulic pochodnych od nazw krzewów.

POSELSKA, -ej - ulica na Młynku po włączeniu do miasta w 1945 r. zachowała nazwę. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika poseł 'przedstawiciel ludności wybrany do sejmu'.

POSTĘPOWA, -ej - ulica na Chojnach, po włączeniu do miasta w 1945 r. zachowała nazwę. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika postęp 'stopniowy rozwój, doskonalenie się'.

POSUCHA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej istniejąca pierwotnie jako Podrzeczna, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika posucha 'długotrwały brak deszczu i upały'.

POTOKOWA, -ej - ulica na Stokach. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika potok 'strumień górski'. Ulica leży w sąsiedztwie innych o nazwach związanych z nazewnictwem górskim.

POTULNA, -ej - ulica na Chojnach istniejąca pierwotnie jako Kościelna, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, metaforyczna, utworzona od przymiotnika potulny 'łagodny, zgodny, pokorny'.

Jerzego POTZA, wym. Poca - ulica w Śródmieściu, w sąsiedztwie Hali Sportowej, wytyczona i nazwana w 2008 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Jerzy Potz, 1953-2000, łodzianin, hokeista Łódzkiego Klubu Sportowego, czterokrotny olimpijczyk, trener.

POW-uPolskiej Organizacji Wojskowej.

POWIATOWA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej po włączeniu do miasta w 1945 r. zachowała nazwę. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika powiat 'jednostka podziału administracyjnego kraju'.

POWOJOWA, -ej - ulica na Marysinie wytyczona w 1987 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika powój 'gatunek rośliny zielnej'; zbliżona tematycznie do nazw sąsiednich ulic pochodnych od nazw roślin.

POWOLNA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej istniejąca pierwotnie jako Węglowa, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, metaforyczna, utworzona od przymiotnika powolny 'niespieszny, opieszały'.

**POWSTAŃCÓW - ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika powstaniec 'ten, kto bierze udział w powstaniu'; → Powstańców Śląskich.

Rondo POWSTAŃCÓW 1863 r. - skrzyżowanie ulic Julianowskiej, Inflanckiej i Łagiewnickiej. Nazwa nadana w 1994 r. ♦ Nazwa upamiętniająca powstańców walczących w Powstaniu Styczniowym. W 1863 r. walki toczyły się w okolicach Łodzi, w Dobrej, zatem nazwa ma także motywację lokalną.

POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH - ulica na Sikawie włączona do miasta w 1945 r. pod nazwą Powstańców. W 1961 przemianowana. ♦ Nazwa upamiętniająca uczestników Powstań Śląskich (w latach 1919-1921 trzykrotne wystąpienie zbrojne polskiej ludności Górnego Śląska w celu przyłączenia tych ziem do odrodzonego państwa polskiego).

POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH - odcinek ulicy Wrześnieńskiej od Lutomierskiej do al. Włókniarzy przemianowany w 1978 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Powstanie Wielkopolskie, 1918-1919, zbrojne wystąpienie polskich mieszkańców Wielkopolski przeciw Niemcom o powrót do Polski ziem zaboru pruskiego.

POWSZECHNA, -ej - ulica na Chojnach istniejąca pierwotnie jako Harcerska, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od przymiotnika powszechny 'ogólny, masowy, dla wszystkich'.

POWTÓRNA, -ej - ulica na Chojnach istniejąca pierwotnie jako Świeża, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od przymiotnika powtórny 'ponowny, drugi z kolei'.

POZIOMA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej istniejąca pierwotnie jako Wierzbowa, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od przymiotnika poziomy 'prostopadły do pionu'.

POZIOMKOWA, -ej - ulica na Radogoszczu istniejąca pierwotnie jako Miła, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika poziomka 'owoc leśny'. Ulica leży w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych znaczeniowo.

POZNAŃSKA, -ej - wschodnia przecznica ul. Kilińskiego. Na początku XX w. znana jako → Kielecka (tak na planie z 1910 r.), wkrótce przemianowana na → Petersburską (już w 1913 r.). W 1930 r. zyskała obecną nazwę. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy Poznań 'główne miasto Wielkopolski'; zbliżona tematycznie do nazw sąsiednich ulic pochodnych od nazw miejscowości.

Plac POZNAŃSKIEGO CZERWCA - centralny plac Teofilowa. Nazwa nadana wv1994 r. ♦ Nazwa upamiętnia wydarzenia związane z buntem robotników 28 czerwca 1956 r. w Poznaniu.

PÓŁNOCNA, -ej - ulica wytyczona w 1821 r., biegnąca od Wschodniej do Zachodniej. Wyznaczała północną granicę Nowego Miasta (osady sukienników). W dawnych aktach zwana → Graniczną, bo dzieliła grunta miasta i kapituły włocławskiej. Miano Północnej spotyka się od 1841 r. Obecnie biegnie od ul. Nowomiejskiej na wschód do ul. Źródłowej. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, wyznaczała północną granicę osady sukienniczej.

PRASKA, -ej - ulica wytyczona w latach 20. XIX w. jako przecznica ul. Zarzewskiej. Na początku XX w. zyskała nazwę → Warszawska. W 1946 r. przemianowana. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy Praga 'stolica Czech; także dzielnica Warszawy'; zbliżona tematycznie do nazw sąsiednich ulic pochodnych od nazw miejscowości.

Ksawerego PRAUSSA, wymowa Prałsa - ulica na Manii powstała w 1930 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Ksawery Prauss, 1874-1925, polityk związany z PPS, minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego.

PRAWA, -ej - dawniej północna przecznica ul. Liściastej na wprost ul. Lewej. W latach 60. XX w. pod nową zabudową zniknęła jej część przylegająca do Liściastej, dalej biegnie do al. Włókniarzy. ♦ Nazwa z terenowym uzasadnieniem, utworzona od przymiotnika prawy 'kierunek przeciwległy do lewego'.

**PRAWA, -ej - niewielka uliczka na Zdrowiu prostopadła do Konstantynowskiej powstała w 1913 r. Równoległa do niej nosiła nazwę → Lewa. Znikła w latach 30. pod obecną ul. → Wilsona. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, określała położenie ulicy względem innych ulic.

Ignacego PRĄDZYŃSKIEGO - ulica w Rudzie Pabianickiej istniejąca pierwotnie jako Wierzbowa, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Ignacy Prądzyński, 1792-1850, generał, uczestnik kampanii napoleońskich i Powstania Listopadowego, autor projektu budowy Kanału Augustowskiego.

*Ignacego PRĄDZYŃSKIEGO - ♦ Nazwa upamiętniająca: Ignacy Prądzyński, 1792-1850, generał, uczestnik Powstania Listopadowego; → Głogowska.

PREZYDENTA - ulica na Sikawie, po włączeniu do miasta w 1945 r. zachowała nazwę. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika prezydent 'głowa państwa'.

**PRĘTOWA, -ej - ulica na terenie Kałów istniejąca pierwotnie jako Nowa, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. Zniknęła w latach 70. XX w. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika pręt 'dawna miara długości'. Ulica leży w sąsiedztwie innych o nazwach związanych z rolnictwem.

*Park XX-Lecia PRL - ♦ Nazwa upamiętniająca 20-lecie PRL-u; → park Na Młynku.

PROCHOWA, -ej - ulica na Brusie, północna przecznica Konstantynowskiej istniejąca początkowo bez nazwy, została nazwana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika proch 'materiał wybuchowy'.

PRODUKCYJNA, -ej - północna przecznica ul. Wojska Polskiego znana od 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia o charakterze metaforycznym, utworzona od rzeczownika produkcja 'wytwarzanie przedmiotów'.

PROFESORSKA, -ej - zachodnia przecznica ul. Zgierskiej znana od 1910 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika profesor 'samodzielny pracownik naukowy; nauczyciel szkoły średniej'; zbliżona tematycznie do nazw sąsiednich ulic pochodnych od nazw zawodów i tytułów.

PROFILOWA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej istniejąca pierwotnie jako Żytnia, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika profil 'kontur, zarys, kształt czego'.

PROJEKTOWANA, -ej - ♦ Nazwa z terenowym uzasadnieniem, nazwa odzwierciedla stan prac nad organizacją ulicy. Utworzona od rzeczownika projekt 'zamierzony plan działania; pomysł, zamiar'.

PROLETARIACKA, -ej - niewielka uliczka na Polesiu powstała na początku XX w. jako prywatna ulica hrabiego → Krasińskiego, głównego akcjonariusza pobliskiej rzeźni i nazwana jego imieniem. Od 1913 r. jako → Hrabiowska. W 1946 r. przemianowana na Proletariacką. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika proletariat 'klasa robotnicza'.

*PROMENADA - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od rzeczownika promenada, fr. promenade 'miejsce przeznaczone na spacer, aleja'; nazwa oddaje charakter ulicy; → aleja Kościuszki.

*Park PROMIENISTYCH - ♦ Nazwa upamiętniająca: Promieniści, łódzki oddział młodzieżowy Gwardii Ludowej. Nazwa nadana w 1963 r. w 20. rocznicę walk z hitlerowskim okupantem; → park im. Szarych Szeregów.

PROMIENNA, -ej - ulica na terenie Marysina po włączeniu do miasta w 1945 r. zachowała nazwę. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od przymiotnika promienny 'lśniący, błyszczący, promieniejący'.

*Jana PROMIŃSKIEGO - ♦ Nazwa upamiętniająca: Jan Promiński, 1859-1923, łódzki robotnik, członek SDKPiL, organizator obchodów pierwszomajowych i strajków, bohater filmu biograficznego, nakręconego w 1977 r.; → aleja Rydza-Śmigłego.

PROMOWA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej istniejąca pierwotnie jako Wiejska, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika prom 'płaskodenny statek do przewożenia ludzi i towarów'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach znaczeniowo związanych z żeglugą.

*PROMYKA - ♦ Nazwa być może upamiętniająca: Kazimierz Promyk, właściwie: Konrad Prószyński, 1851-1908, twórca elementarza obrazkowego, założyciel, redaktor i wydawca Gazety Świątecznej; → Wapienna.

PROSTA, -ej - ulica na Chojnach w sąsiedztwie ul. Krętej. Znana od 1930 r. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od przymiotnika prosty 'równy, nieskręcający w bok'; nazwa określa kształt ulicy; zob. też Gwardzistów, Morelowa.

*PROSZANA // GROSZANKA - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo: Proszan, parcelant, na gruntach, których był właścicielem, wytyczona została nowa ulica, nazwana jego nazwiskiem; → Lekarska.

PROŚNIEŃSKA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej istniejąca pierwotnie jako Targowa, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy rzeki Prosna.

Franciszka PROŻKA - północna przecznica ul. Limanowskiego powstała w 1930 r. jako → Bema. W 1946 r. zmieniła nazwę na → Głuchą Wieś, by w 1963 r. przyjąć imię obecnego patrona. ♦ Nazwa upamiętniająca: Franciszek Prożek, 1921-1943, współtwórca organizacji Promienistych założonej 1 IX 1941 r., potem zastępca komendanta organizacji.

Adama PRÓCHNIKA - fragment ulicy wytyczonej w 1821 r. jako południowa granica Nowego Miasta (osady sukienników), stąd ówczesna nazwa → Południowa. W 1863 r. część ulicy od Piotrkowskiej na zachód nazwana → Zawadzką, a w 1946 r. Próchnika. ♦ Nazwa upamiętniająca: Adam Próchnik, 1892-1942, działacz socjalistyczny i oświatowy, historyk.

PRÓŻNA, -ej - ulica na Marysinie wytyczona w 1931 r. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od przymiotnika próżny 'niezamieszkały'.

Bolesława PRUSA - północna przecznica Limanowskiego wytyczona w końcu XIX w. jako prywatna ulica. Od nazwiska właściciela i parcelanta Pfeiffera zwana → Fajfra. W 1920 r. przemianowana na Prusa. ♦ Nazwa upamiętniająca: Bolesław Prus, właściwie: Aleksander Głowacki, 1847-1912, pisarz, publicysta, związany z pozytywizmem warszawskim, współtwórca polskiego realizmu.

PRYMULKOWA, -ej - ulica na terenie Nowosolnej, nazwana w 1990 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika prymulka 'pierwiosnek'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach tematycznie zbliżonych.

PRYNCYPALNA, -ej - ulica na Chojnach, po włączeniu do miasta w 1945 r. zachowała nazwę. ♦ Nazwa z terenowym uzasadnieniem, centralnie położona w dawnej wsi Chojny, utworzona od przymiotnika pryncypalny 'główny, najważniejszy'.

*PRYNCYPALNA, -ej - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od przymiotnika pryncypalny 'najważniejszy, główny'; → Odolanowska.

*PRYWATNA, -ej - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od przymiotnika prywatny 'znajdujący się w obrębie czyjeś własności'; ulica nie była powszechnie dostępna do użytku; → Matejki.

PRZECHODNIA, -ej - ulica na Polesiu poprzeczna do Różanej wytyczona na prywatnych terenach → Wiznera. Początkowo oznaczana jego imieniem, od 1929 r. Przechodnia. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; stanowiła dogodne przejście między ulicą Nowo-Pańską a Rejtana.

PRZEDBORSKA, -ej - ulica na terenie Kowalszczyzny wytyczona i nazwana w 2004 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy miejscowości w pobliżu Piotrkowa Trybunalskiego Przedbórz.

PRZEDNIA, -ej - ulica na Chojnach istniejąca pierwotnie jako Zagajnikowa, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od przymiotnika przedni 'położony z przodu, od frontu', lub 'znakomity, dobry'.

PRZEDSZKOLNA, -ej - ulica na terenie Andrzejowa.

PRZEDŚWIT, -u - ulica na Chojnach istniejąca pierwotnie jako Rysia, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika przedświt 'chwila przed świtem, jasność przed wschodem słońca'.

PRZEDWIOŚNIE, -a - ulica na Radogoszczu, wschodnia przecznica Zgierskiej, istniejąca pierwotnie jako Piłsudskiego, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od tytułu powieści S. Żeromskiego Przedwiośnie.

*PRZEJAZD, -u - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od rzeczownika przejazd 'miejsce, gdzie można przejechać jakąś trasę'; ulica stanowiła podstawową trasę przejazdu z kolonii prządków do osady tkaczy i Nowego Miasta; → Struga, → Tuwima.

*PRZEJAZD - ♦ Nazwa być może terenowo uzasadniona, utworzona od rzeczownika przejazd 'miejsce, gdzie można w poprzek jakąś trasę'; → Przejściowa.

PRZEJŚCIOWA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej pod nazwą Przejazd. Po włączeniu do Łodzi zachowała nazwę. W 1951 r. przemianowana. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, nawiązująca znaczeniowo do poprzedniej nazwy, utworzona od rzeczownika przejście 'przesmyk, ścieżka, droga'.

PRZELOTNA, -ej - ulica na Marysinie wytyczona w 1931 r. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od przymiotnika przelotny 'taki, przez który można przejechać, otwarty z obydwu stron, przechodzący przez coś na wylot; przelotowy'; ulica była przelotowa dla ul. Marysińskiej i Próżnej.

PRZEŁAJOWA, -ej - ulica na Retkini wytyczona i nazwana w 1974 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika przełaj 'bieg odbywający się w terenie, z pokonywaniem przeszkód naturalnych'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach tematycznie dotyczących sportu.

PRZEŁĘCZ, -y - ulica na Stokach początkowo bez nazwy, nazwana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika przełęcz 'obniżenie grani między dwoma szczytami pasma górskiego'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach tematycznie nawiązujących do nazewnictwa górskiego.

PRZEŁOMOWA, -ej - ulica na Chojnach istniejąca pierwotnie jako Wiejska, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika przełom 'dolina rzeki wąska o stromych zboczach, przecinająca grzbiet górski lub inną wyniosłość terenu'.

**PRZEMYSKA, -ej - wschodnia przecznica ul. Niciarnianej znana od 1936 r. pod nazwą → Tarnopolska. W 1951 r. przemianowana. W latach 70. XX w. zniknęła pod nową zabudową. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy Przemyśl 'miasto nad Sanem w woj. podkarpackim, w pobliżu granicy z Ukrainą'.

PRZEMYSŁOWA, -ej - północna przecznica ul. Wojska Polskiego widoczna na planach w 1913 r. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od rzeczownika przemysł 'produkcja materialna'; wiąże się z rozwojem gospodarczym miasta.

PRZEPIÓRCZA, -ej - ulica na terenie Łagiewnik, pierwotnie bezimienna, nazwana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika przepiórka 'ptak łowny'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach znaczeniowo zbliżonych.

Kazimierza PRZERWY-TETMAJERA - ulica na Dąbrowie w sąsiedztwie ronda Broniewskiego istniejąca od 1933 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, 1865-1940, poeta młodopolski, prozaik, dramatopisarz, piewca Podhala i góralszczyzny.

**PRZESKOK, -u - niewielka uliczka zamykająca dwie równoległe uliczki na Widzewie. Znana od 1931 r. W latach 60. XX w. zniknęła pod nową zabudową. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od rzeczownika przeskok 'skok przez coś, przeskoczenie czego'.

PRZESMYK, -u - ulica na Chojnach Zatorzu wytyczona i nazwana w 1979 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika przesmyk 'wąskie, ciasne przejście'.

PRZESTRZENNA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej istniejąca pierwotnie jako Batorego, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od przymiotnika przestrzenny 'mający trzy wymiary'.

**PRZETWÓRCZA, -ej - ulica na Widzewie istniejąca pierwotnie jako Wspólna, po włączeniu do Łodzi przemianowana w 1946 r. Zniknęła w latach 90. XX w. ♦ Nazwa być może uzasadniona terenowo, utworzona od rzeczownika przetwórnia 'zakład przemysłowy zajmujący się przetwórstwem'.

PRZEWODNIA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej istniejąca pierwotnie jako Łąkowa, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od przymiotnika przewodni 'główny, zasadniczy, prowadzący do celu'.

PRZEWOZOWA, -ej - ulica na Olechowie, wytyczona i nazwana w 1987 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika przewóz 'przewiezienie kogoś lub czegoś z jednego miejsca na drugie'.

PRZĘDZALNIANA, -ej - ulica równoległa do ul. Kilińskiego. Początkowo prowadziła z osady Ślązaki do przędzalni Wendischa na Księżym Młynie. Na planie zagospodarowania tego terenu widnieje jako Ogrodowa, bo biegła wzdłuż Ogrodu Angielskiego. W 1847 r. na planie jeszcze bez nazwy, 1853 r. już jako Przędzalniana. Nazwa urzędowa zatwierdzona w 1863 r. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; zob. też Tymienieckiego.

PRZODOWNIKÓW PRACY - ulica na Bałutach wytyczona pod nową zabudowę w 1955 r. ♦ Nazwa utrwalająca pamięć robotników wyróżniających się osiągnięciami w pracy w pierwszych latach PRL.

*PRZY ALEKSANDROWSKA, -ej - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; ulica położona w sąsiedztwie ul. → Aleksandrowskiej; → Hetmańska.

*Park PRZY ul. BRÓJECKIEJ - obszar zieleni o powierzchni 1,1 ha między ulicami Kolumny a Brójecką, będący pozostałością parku przydworskiego założonego w początku XX w. W okresie powojennym całość założenia została rozparcelowana i oddana do użytku Państwowemu Gospodarstwu Rolnemu. Obecnie w dawnym dworku mieści się przedszkole. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; park położony w sąsiedztwie ul. Brójeckiej.

**PRZY DREWNOWSKA, -ej - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; ulica położona w sąsiedztwie ul. → Drewnowskiej; → Rawicka.

*PRZY DWORSKA, -ej - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; ulica położona w sąsiedztwie ul. → Dworskiej; → Szendzielarza.

*Ogród PRZY ul. DZIELNEJ - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; ogród położony w sąsiedztwie ul. → Dzielnej; → park im. Stanisława Staszica.

*Park Miejski PRZY ul. DZIELNEJ - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; park mieścił się przy ul. Dzielnej; miejski 'należący do miasta, tu: będący pod zarządem władz miasta'; → park im. Stanisława Staszica.

*PRZY FAJFRA - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; ulica położona w sąsiedztwie ul. → Fajfra; → Orawska.

*PRZY GŁOWACKIEGO - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; ulica położona w sąsiedztwie ul. → Głowackiego; → Sojczyńskiego.

Park PRZY ul. HIPOTECZNEJ - nie ma własnej nazwy. Składa się z dwu części przedzielonych szeroką aleją (ul. Ułańską). Utworzony w latach 70. XX w. po zniwelowaniu dawnej cegielni przy ul. Hipotecznej. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; park znajduje się w sąsiedztwie ul. → Hipotecznej.

*PRZY KIELMA - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; ulica znajduje się w sąsiedztwie ul. → Kielma; → Kurasia,  → Tokarzewskiego.

Park PRZY ul. KONNEJ - obszar zieleni o pow. ok. 45 ha położony między ulicami: Konną, Wyścigową, Ksawerowską i Długą, który powstał na miejscu istniejącego tam od początku XX w. (1902 r.) do II Wojny Światowej toru wyścigów konnych. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; park znajduje się w sąsiedztwie ul. Konnej.

Park PRZY ul. LECZNICZEJ - niewielki (ok. 2 ha) teren wokół powstałej w latach 30. XX w. Ubezpieczalni Społecznej. Park utworzono tu w 1947 r. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; park znajduje się przy ul. → Leczniczej.

*PRZY NOWAKA - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; ulica znajduje się przy ul. → Nowaka; → Kominiarska.

*Ogród PRZY ul. PAŃSKIEJ - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; ogród znajduje się przy ul. → Pańskiej; → park im. Poniatowskiego.

Park PRZY ul. PIĘKNEJ - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; park położony był przy ul. → Pięknej; → park im. Tadeusza Rejtana.

*PRZY RAJTERA - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; ulica znajduje się w sąsiedztwie ul. → Rajtera; → Karwińska.

*PRZY SREBRZYŃSKA - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; ulica znajduje się w sąsiedztwie ul. → Srebrzyńskiej; → Dróżka.

*Park PRZY ul. WORCELLA - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; park położony jest przy ul. → Worcella; → park im. bpa Michała Klepacza.

*Park PRZY ul. ZBIORCZEJ - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; park zlokalizowany jest przy ul. → Zbiorczej; → park Nad Jasieniem.

Walerego PRZYBOROWSKIEGO - wschodnia przecznica ul. Kilińskiego po południowej stronie. Istnieje od 1933 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Walery Przyborowski, 1845-1913, pisarz, dziennikarz, historyk, uczestnik Powstania Styczniowego.

Juliana PRZYBOSIA - ulica na Teofilowie wytyczona i nazwana w 1984 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Julian Przyboś, 1901-1970, wybitny poeta awangardy krakowskiej, eseista, krytyk.

Stanisława PRZYBYSZEWSKIEGO - ulica wytyczona w 1825 r. przy zakładaniu osady Łódka. Była starą wiejską drogą łączącą wieś Wólka z Zarzewem. Po regulacji biegła z Rynku Górnego (centralnego placu osady Łódka) do wsi Zarzew, stąd zwana → Zarzewską. W 1920 r. otrzymała imię Aleksandra → Napiórkowskiego, który do wybuchu I Wojny Światowej mieszkał przy tej ulicy wraz z żoną. W 1952 r. przemianowana na Stefana Przybyszewskiego, a w 1990 r. na Stanisława Przybyszewskiego. ♦ Nazwa upamiętniająca: Stanisław Przybyszewski, 1868-1927, pisarz, krytyk literacki okresu Młodej Polski; zob. też Zapały.

*Stefana PRZYBYSZEWSKIEGO - ♦ Nazwa upamiętniająca: Stefan Przybyszewski, pseudonim Józef, Władek, 1903-1943, major, działacz ruchu radykalnie lewicowego; → Stanisława Przybyszewskiego.

PRZYGODNA, -ej - ulica na Chojnach istniejąca pierwotnie jako Łowicka, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od przymiotnika przygodny 'przypadkowy, nieprzewidziany'.

PRZYGRANICZNA, -ej - ulica na Polesiu biegnąca wzdłuż granicy z Konstantynowem. ♦ Nazwa z terenowym uzasadnieniem, utworzona od wyrażenia przyimkowego przy granicy.

*PRZYGRANICZNA, -ej - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, ulica położona przy granicy z Antoniewem Stokowskim; → Czechosłowacka.

PRZYJACIELSKA, -ej - ulica na Młynku, po włączeniu do Łodzi w 1945 r. zachowała nazwę. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika przyjaciel 'człowiek pozostający z kimś w przyjaźni, w serdecznych stosunkach'.

*Aleja PRZYJAŹNI - ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika przyjaźń 'bliskie, serdeczne stosunki z kimś'; → Wujaka.

PRZYJEMNA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej istniejąca pierwotnie jako Jakuba, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, metaforyczna, utworzona od przymiotnika przyjemny 'sprawiający dodatnie wrażenie, budzący zadowolenie'.

PRZYKLASZTORZE, -a - ulica na terenie Łagiewnik, w pobliżu klasztoru, wytyczona i nazwana w 1985 r. ♦ Nazwa z terenowym uzasadnieniem, utworzona od wyrażenia przyimkowego przy klasztorze.

PRZYLESIE, -a - ulica na terenie Andrzejowa, w pobliżu lasu. ♦ Nazwa z terenowym uzasadnieniem, utworzona od wyrażenia przyimkowego przy lesie.

PRZYRODNICZA, -ej - ulica na Julianowie powstała w 1932 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika przyroda 'ziemia, woda i powietrze wraz z żyjącymi na nich i w nich roślinami i zwierzętami; natura'; zbliżona tematycznie do nazw sąsiednich ulic pochodnych od nazw przyrodniczych.

PRZYRZECZNA, -ej - ulica na Chojnach biegnąca nad rzeką Olechówką, po włączeniu do miasta w 1945 r. zachowała swoją nazwę. ♦ Nazwa z terenowym uzasadnieniem, utworzona od wyrażenia przyimkowego przy rzece.

PRZYSTAŃ, -i - ulica w Rudzie Pabianickiej istniejąca pierwotnie jako Wiśniowa, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika przystań 'mały port przystosowany do postoju niewielkich statków i łodzi'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach znaczeniowo związanych z żeglugą.

PRZYSZKOLE, -a - ulica na Rokiciu obecna na planie z 1921 r. jako → Złota. Przemianowana w 1929 r. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; mieściła się przy niej szkoła powszechna.

*Park PRZYSZPITALNY, -u, -ego - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; park znajduje się na tyłach szpitala im. Barlickiego; → park im. Jana Matejki.

Aleja PRZYTULNA, -ej - ulica na Radogoszczu wytyczona i nazwana w 1985 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od przymiotnika przytulny 'mający cechy komfortu, wygody, estetyki'.

PSTRĄGOWA, -ej - ulica na Radogoszczu wytyczona i nazwana w 1984 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika pstrąg 'ryba słodkowodna żyjąca w rzekach i potokach górskich'.

Wincentego PSTROWSKIEGO - południowa przecznica Brzezińskiej istniejąca pierwotnie jako Radzymińska. W 1951 r. przemianowana. ♦ Nazwa upamiętniająca: Wincenty Pstrowski, 1904-1948, górnik, rębacz dołowy. W PRL uznany za wzór przodownika pracy.

PSZCZELNA, -ej - ulica na terenie Łagiewnik istniejąca pierwotnie jako Reymonta, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika pszczoła 'owad hodowany dla miodu'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach tematycznie zbliżonych.

PSZCZYŃSKA, -ej - ulica na Stokach istniejąca pierwotnie jako Poprzeczna, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy miejscowej Pszczyna 'miasto w woj. śląskim'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach tematycznie nawiązujących do nazewnictwa górskiego.

PSZENNA, -ej - ulica na Manii widoczna już w 1921 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika pszenica 'jeden z rodzajów zbóż'; zbliżona tematycznie do nazw sąsiednich ulic pochodnych od nazw roślin; zob. też Odolanowska.

PTASIA, -ej - mała uliczka na Polesiu znana od 1921 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika ptak 'zwierzę kręgowe z gromady o tej samej nazwie'; zbliżona tematycznie do nazw sąsiednich ulic pochodnych od nazw zoologicznych.

Włodzimierza PUCHALSKIEGO - ulica na Olechowie wytyczona i nazwana w 1986 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Włodzimierz Puchalski, 1908-1979, przyrodnik, fotografik, twórca filmów przyrodniczych.

PUCKA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej, po włączeniu do miasta w 1945 r. zachowała swoją nazwę. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy miejscowej Puck 'miasto nad Zatoką Pucką'.

*PUCKA, -ej - ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy Puck 'miasto w woj. pomorskim, nad Zatoką Pucką'; → Kominiarska.

Kazimierza PUŁASKIEGO - południowa przecznica ul. Limanowskiego znana od 1930 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Kazimierz Pułaski, 1745-1779, generał, dowódca i marszałek Konfederacji Barskiej, bohater wojny o niepodległość USA.

28. PUŁKU STRZELCÓW KANIOWSKICH - ulica na Polesiu widoczna na planie miasta już w 1840 r. pod nazwą → Luizy, a następnie → Ludwiki. W 1921 r., w 3. rocznicę rozbrojenia Niemców w Łodzi oraz utworzenia pułku, nazwana imieniem 28. Pułku Strzelców Kaniowskich. W 1946 r. przemianowana na Strzelców Kaniowskich. Od 1952 r. zyskała imię Czesława → Hutora. W 1990 r. przywrócono obecną nazwę. ♦ Nazwa upamiętniająca: 28. Pułk Strzelców Kaniowskich 'jednostka wojskowa stacjonująca w Łodzi, uczestnicząca w wojnie we wrześniu 1939 r.'.

PURPUROWA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej istniejąca pierwotnie jako Mazurska, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika purpura 'kolor ciemnoczerwony z odcieniem fioletu'.

PUSTA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej, po włączeniu do miasta w 1945 r. zachowała swoją nazwę. ♦ Nazwa być może terenowo uzasadniona, utworzona od przymiotnika pusty 'przez nikogo nie zajęty; nie zaludniony, bezludny'.

*PUSTA, -ej - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od przymiotnika pusty 'nie zaludniony, bezludny'; ulica nie była zabudowana; → Wigury.

PUSTYNNA, -ej - ulica na Rokiciu istniejąca pierwotnie jako Graniczna, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika pustynia 'duży obszar pozbawiony roślinności wskutek braku wody'. Wokół znajdują się ulice o nazwach tematycznie związanych z pustynią.

Aleksandra PUSZKINA - ulica na Widzewie wytyczona i nazwana w 1976 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Aleksander Puszkin, 1799-1837, rosyjski poeta, prozaik i dramaturg, klasyk literatury rosyjskiej.

Kontakt

ul.Traugutta 21/23
90-113 Łódź

NIP:725 10 01 667
REGON: 470830536

telefony: kliknij tutaj

ePUAP: /LOG/skrytka
e-mail: sekretariat@log.lodz.pl

Obsługa klienta

Obsługa klienta

Mapy internetowe

Internetowe mapy Łodzi

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne
Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C