A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ź Ż

U

UJAZD, -u - ulica we wsi Chojny istniejąca jako Złota, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy miejscowej Ujazd.

Kornela UJEJSKIEGO - ulica na Dąbrowie istniejąca od 1933 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Kornel Ujejski, 1823-1897, poeta, publicysta, działacz polityczny.

UJŚCIE, -a, - ulica w Rudzie Pabianickiej istniejąca jako Rejtana, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika ujście 'otwór, wylot; miejsce, gdzie rzeka wpada do morza, jeziora lub do innej rzeki'. Ulica leży w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych znaczeniowo.

UKRYTA, -ej - wschodnia przecznica Tuszyńskiej powstała w latach 30. XX w. jako → Mała. W 1946 r. przemianowana. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od przymiotnika ukryty 'niewidoczny, nie dający się zauważyć'; ulica w odróżnieniu od sąsiednich równoległych nie dochodzi do Rzgowskiej, czyli jest od strony głównej arterii dzielnicy ukryta.

UŁAŃSKA, -ej - ulica na Nowym Złotnie wytyczona i nazwana w 1986 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika ułan 'żołnierz lekkiej kawalerii uzbrojonej w lance i szable istniejącej od XVIII w. do II Wojny Światowej'. Ulica leży w sąsiedztwie innych o nazwach związanych z wojskowością.

**UŁAŃSKA, -ej - ulica na Julianowie nazwana w 1930 r. W latach 60. XX w. zniknęła pod nową zabudową. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika ułan 'żołnierz lekkiej kawalerii utworzonej w XVIII w. i istniejącej do II Wojny Światowej'.

Władysława UMIŃSKIEGO - ulica wytyczona w 1962 r. na Dąbrowie w związku z budowanym osiedlem mieszkaniowym. ♦ Nazwa upamiętniająca: Władysław Umiński, 1865-1954, pisarz tworzący fantastykę naukową; autor książek dla dzieci i młodzieży.

UNICKA, -ej - niewielka uliczka w sąsiedztwie parku Legionów. Istnieje od 1930 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika unita 'grekokatolik'.

UNIEJOWSKA, -ej - ulica na Żubardziu wytyczona w 1964 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy Uniejów 'miasto nad Wartą w woj. wielkopolskim'.

Aleja UNII LUBELSKIEJ - ulica widoczna w 1921 r., biegnąca po zachodniej stronie torów kolei kaliskiej od ul. Karolewskiej do ul. Konstantynowskiej. W 1929 r. przedłużona w kierunku północnym jako dojazd do osiedla im. Montwiłła-Mireckiego. W 1994 r. dotychczasowa nazwa al. Unii została rozszerzona na al. Unii Lubelskiej. ♦ Nazwa upamiętniająca: Unia Lubelska 'porozumienie Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego na sejmie w Lublinie w 1569 r.'.

UNIWERSYTECKA, -ej - ulica wytyczona w latach 40. XIX w. Stanowiła wówczas wschodnią granicę Nowego Miasta. Na początku XX w. nazwana → Trębacką. W 1946 r. przemianowana na Uniwersytecką. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od rzeczownika uniwersytet; przy ulicy znajdują się budynki zajmowane przez Uniwersytet Łódzki.

UPOMINKOWA, -ej - ulica na Nowym Złotnie wytyczona i nazwana w 1986 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika upominek 'podarunek, prezent'.

UPRAWNA, -ej - ulica na Żabieńcu, istniejąca jako Batorego, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od przymiotnika uprawny 'nadający się do uprawy'. Ulica leży w sąsiedztwie innych o nazwach związanych z rolnictwem.

URANOWA, -ej - ulica na terenie Marysina istniejąca jako Mostowa, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika uran 'promieniotwórczy pierwiastek chemiczny, stosowany jako paliwo jądrowe'. Ulica leży w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych znaczeniowo.

URLOPOWA, -ej - ulica na Bałutach wytyczona i nazwana w 1995 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika urlop 'przysługująca pracownikowi przerwa w pracy'.

UROCZA, -ej - ulica na Radogoszczu, wytyczona i nazwana w 1984 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, metaforyczna, utworzona od przymiotnika uroczy 'pełen uroku, wdzięku'. Ulica leży w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych znaczeniowo.

UROCZYSKO, -a - ulica w Rudzie Pabianickiej istniejąca jako Zielona, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa być może terenowo uzasadniona, utworzona od rzeczownika uroczysko 'część terenu (zwykle lasu) oddzielona od innych części naturalnymi granicami, także miejsce odludne, pustkowie'.

Aleja URODY ŻYCIA - ulica na Teofilowie, wytyczona i nazwana w 1994 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od tytułu powieści S. Żeromskiego. Ulica leżu na terenie osiedla im. S. Żeromskiego, na którym większość ulic ma nazwy zaczerpnięte z twórczości pisarza.

**UROK, -u - ulica między Więckowskiego a 1 Maja powstała w 1930 r. W latach 60. XX w. zniknęła pod nową organizacją przestrzeni. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia o charakterze metaforycznym, utworzona od rzeczownika urok 'to, co wywiera przyjemne, estetyczne wrażenie; piękno'.

URZĘDNICZA, -ej - północna przecznica ul. Limanowskiego wytyczona w latach 70. XIX w. jako prywatna ulica → Rajtera. Przemianowana w 1932 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika urzędnik 'osoba pracująca w jakimś urzędzie, sprawująca jakiś urząd, pełniąca funkcje z zakresu administracji'; zbliżona tematycznie do nazw sąsiednich ulic pochodnych od nazw zawodów.

USŁUGOWA, -ej - ulica na terenie Andrzejowa nazwana w 1988 lub 1989 roku. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika usługi 'działalność gospodarcza mająca na celu zaspokajanie bezpośrednich potrzeb ludności'.

USTRONNA, -ej - ulica na Chojnach, po włączeniu do miasta w 1945 r. zachowała swą nazwę. ♦ Nazwa być może terenowo uzasadniona, utworzona od przymiotnika ustronny 'odludny, zaciszny, odosobniony'.

Aleja UŚMIECHU - ulica na Radogoszczu, wytyczona i nazwana w 1985 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika uśmiech 'mimika wyrażająca radość, zadowolenie'. Ulica leży w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych znaczeniowo.

UZDROWISKOWA, -ej - ulica na terenie Łagiewnik wytyczona i nazwana w 1955 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika uzdrowisko 'miejscowość stanowiąca ośrodek leczniczy ze względu na szczególne warunki klimatyczne'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych znaczeniowo.

Kontakt

ul.Traugutta 21/23
90-113 Łódź

NIP:725 10 01 667
REGON: 470830536

telefony: kliknij tutaj

ePUAP: /LOG/skrytka
e-mail: sekretariat@log.lodz.pl

Obsługa klienta

Obsługa klienta

Mapy internetowe

Internetowe mapy Łodzi

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne
Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C