Text/HTML

Projekt nr UDA-RPLD.07.01.03-10-0001/17 pn. „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS”

jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla Usług Społecznych – Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne – Miasto Łódź.  

Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania na podstawie Uchwały podjętej przez Instytucję Zarządzającą w dniu 23 października 2017 r. nr 1511/17.

Umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.07.01.03-10-0001/17-00 została podpisana w dniu 30 listopada 2017 r., pomiędzy Województwem Łódzkim i Miastem Łódź.

 

Całkowity koszt projektu: 10 567 581,00 PLN

Wartość dofinansowania: 6 730 300,00 PLN

w tym:

    dofinansowanie z UE:        5 951 890,00 PLN

    dofinansowanie z BP:           778 410,00 PLN

Wartość wkładu własnego: 3 837 281,00 PLN

Okres realizacji: 2017 – 2021

Beneficjent: Miasto Łódź

Jednostka realizująca projekt: Łódzki Ośrodek Geodezji.

Celem głównym projektu jest rozwój elektronicznych usług, optymalizacja procesów, usprawnienie obiegu informacji w obszarze polityki społecznej w mieście Łodzi oraz zapewnienie interoperacyjności systemów teleinformatycznych.

Cele szczegółowe:

  1. Usprawnienie komunikacji z mieszkańcami w obszarze polityki społecznej poprzez udostępnienie szeroko dostępnego Portalu IPS oraz innych kanałów komunikacji na temat oferty Miasta w zakresie usług społecznych,
  2. Usprawnienie działania organizacji w obszarze polityki społecznej, w tym w szczególności:
    • Zwiększenie efektywności działania jednostek
    • Usprawnienie współpracy między jednostkami odpowiedzialnymi za politykę społeczną i pomoc klientowi
    • Usprawnienie zarządzania obszarem polityki społecznej
  3. Zwiększenie jakości świadczonych usług, jak również lepsze ich dopasowanie do realnych potrzeb klientów.

W efekcie komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi i miejskie jednostki organizacyjne, które zajmują się polityką społeczną będą dysponowały całościowym, sprawnym, wspólnym systemem koordynacji zarządzania i realizacji usług i świadczeń, zintegrowanym systemem wymiany informacji oraz uspójnionym katalogiem usług poszczególnych instytucji Polityki Społecznej.

 

Kontakt

ul.Traugutta 21/23
90-113 Łódź

NIP:725 10 01 667
REGON: 470830536

telefony: kliknij tutaj

ePUAP: /LOG/skrytka
e-mail: sekretariat@log.lodz.pl

Obsługa klienta

Obsługa klienta

Mapy internetowe

Internetowe mapy Łodzi

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne
Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C