Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi

Projekt nr UDA-RPLD.07.01.01-10-0002/16-00 pn. „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi”

jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych – Działanie VII.1 Technologie informacyjno – komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.1 Technologie informacyjno – komunikacyjne – ZIT.  

Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania na podstawie Uchwały Nr 1768/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28.12.2016 r.

Umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.07.01.01-10-0002/16-00 została podpisana w dniu 29 grudnia 2016r., pomiędzy Województwem Łódzkim i Miastem Łódź.

 

Całkowity koszt projektu: 11 507 498,82 PLN

Wartość dofinansowania: 6 864 411,70 PLN

Wartość wkładu własnego: 4 643 087,12 PLN

Okres realizacji: 2016 – 2023

Beneficjent: Miasto Łódź

Jednostka realizująca projekt: Łódzki Ośrodek Geodezji przy udziale miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi oraz Biura ds. Rewitalizacji Urzędu Miasta Łodzi.

Celem głównym projektu jest zwiększenie stopnia stosowania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) w działalności gospodarczej i społecznej na terenie miasta Łodzi.

Cele szczegółowe:

  • Udostępnienie przestrzennej informacji publicznej do ponownego wykorzystania,
  • Wdrożenie nowych usług elektronicznych dla przedsiębiorców i instytucji publicznych,
  • Uruchomienie elektronicznego systemu monitorowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łodzi.

W rezultacie projekt przyczyni się do zwiększenia poziomu integracji i koordynacji polityk publicznych dostarczając narzędzi informatycznych pozwalających na monitorowanie i analizę wskaźników realizacji projektów i działań prowadzonych w obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi.

 

Kontakt

ul.Traugutta 21/23
90-113 Łódź

NIP:725 10 01 667
REGON: 470830536

telefony: kliknij tutaj

ePUAP: /LOG/skrytka
e-mail: sekretariat@log.lodz.pl

Obsługa klienta

Obsługa klienta

Mapy internetowe

Internetowe mapy Łodzi

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne
Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C