Opracowanie mapy akustycznej Łodzi

 
Projekt nr 453/2004 „Opracowanie mapy akustycznej Łodzi”
został zrealizowany w ramach Działania 1.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Infrastruktura ochrony środowiska.
 
Data podpisania Umowy o dofinansowanie: 14 marca 2007 r.
Całkowity koszt projektu: 2 997 296 zł
Dofinansowanie z EFRR: 2 247 972 zł
Data zakończenia projektu: 6 czerwca 2007 r.
Beneficjent: Miasto Łódź
Jednostka realizująca projekt: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi, Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi (Zarządzenie Nr 383/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 marca 2007 r. )
 
Cel projektu: zmniejszenie skali narażenia mieszkańców na nadmierny, ponadnormatywny poziom hałasu, przede wszystkim mający największy zasięg przestrzenny hałas emitowany przez środki transportu.
 
Produkty projektu: System informacji w zakresie wsparcia zarządzania ochroną środowiska jako zestaw akustycznych map cyfrowych, przygotowanych metodą obliczeniową oraz metodą pomiarową, zintegrowany z Systemem Informacji o Terenie dla miasta Łodzi(SIT) obrazujący zagrożenie środowiska hałasem od różnych typów źródeł hałasu, w tym: przemysłowego, drogowego i kolejowego.
 
Rezultaty projektu:
Efektem opracowanych w wersji cyfrowej strategicznych map akustycznych oraz mapy konfliktów akustycznych jest szczegółowa informacja dotycząca lokalizacji terenów w mieście, na których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne oraz liczby mieszkańców narażonych na hałas ponadnormatywny.
 
Mapa Akustyczna Łodzi charakteryzuje klimat akustyczny miasta w sposób globalny.
 
Jest to podstawa efektywnego, lokalnego monitoringu środowiska, a w szczególności:
  • bieżącego informowania mieszkańców o stanie środowiska akustycznego miasta,
  • możliwości podejmowania właściwych decyzji (np. lokalizacyjnych) w oparciu o wiedzę wynikającą z badań stanu środowiska akustycznego.

Kontakt

ul.Traugutta 21/23
90-113 Łódź

NIP:725 10 01 667
REGON: 470830536

telefony: kliknij tutaj

ePUAP: /LOG/skrytka
e-mail: sekretariat@log.lodz.pl

Obsługa klienta

Obsługa klienta

Mapy internetowe

Internetowe mapy Łodzi

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne
Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C