System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi - faza V

 
Projekt nr 522/04 "System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi - faza V"
został zrealizowany w ramach Działania 1.5 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.
 
Data podpisania Umowy o dofinansowanie: 29 sierpnia 2005 r.
Całkowity koszt projektu: 19 969 799 zł
Dofinansowanie z EFRR: 8 789 656 zł
Data zakończenia projektu: 29 czerwca 2007 r.
Beneficjent: Miasto Łódź
Jednostka realizująca projekt: Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi (Zarządzenie Nr 3233/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 września 2005 r. )
 
Cel projektu: poprawa konkurencyjności stolicy województwa łódzkiego oraz wsparcie jej rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii w tworzeniu nowej i rozbudowę istniejącej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego miasta Łodzi.
 
Produkty projektu:
·         zainstalowane i skonfigurowane 4 serwery
·         wdrożone systemy:
o       ochrony antywirusowej
o       archiwizacji i backupu danych
·         wdrożona platforma GIS oraz portal GIS umożliwiający kontakt on-line obywatela z Urzędem
 
Rezultaty projektu:
·         16,5% obszaru miasta - 4.831 ha to jest 3,4 GB danych przestrzennych, objętych systemem elektronicznego archiwizowania i back’upowania danych oraz systemem antywirusowym zostało udostępnionych w postaci elektronicznej, przedsiębiorcom, obywatelom i pracownikom Urzędu Miasta Łodzi
·         zrealizowane w projekcie obszary to tereny zachodniej Łodzi oraz część Śródmieścia

 

Kontakt

ul.Traugutta 21/23
90-113 Łódź

NIP:725 10 01 667
REGON: 470830536

telefony: kliknij tutaj

ePUAP: /LOG/skrytka
e-mail: sekretariat@log.lodz.pl

Obsługa klienta

Obsługa klienta

Mapy internetowe

Internetowe mapy Łodzi

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne
Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C