www.log.lodz.pl

Uzasadnienie

Ogłoszenie

Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji

ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

Podinspektora lub Inspektora 

uzależnione od wykształcenia i stażu pracy

w Dziale Miejskiego Systemu Informacji o Terenie

 

Wymiar czasu pracy: pełen wymiar czasu pracy

Data publikacji ogłoszenia: 28.02.2024 r.

Termin składania ofert: 11.03.2024 r.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

 

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca przy komputerze.

 

Główne obowiązki:

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • tworzenie i publikowanie mapowych aplikacji internetowych,
 • pomoc i wsparcie dla użytkowników aplikacji InterSIT,
 • wstępna kontrola i analiza danych przestrzennych,
 • współpraca z jednostkami zewnętrznymi i Wydziałami UMŁ,
 • udział w spotkaniach i szkoleniach.

 

Wymagania:  

Warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
 • 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022, poz. 530),
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych  w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji 
 • i dokumentacji.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • obsługa komputera w zakresie MS Office (Word, Excel),
 • zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, systematyczność, dokładność, zaangażowanie,  komunikatywność.

Wymagania preferowane:

 • wykształcenie wyższe w zakresie geografii, geoinformacji lub gospodarki przestrzennej,
 • umiejętność pracy w środowisku (oprogramowaniu) GIS i baz danych,
 • doświadczenie w tworzeniu map i opracowań statystycznych,
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca zrozumienie dokumentacji technicznej używanego oprogramowania.

Wymagane dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadany poziom wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających ewentualny staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa   państwa Unii  europejskiej lub  innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium  Rzeczpospolitej Polskiej; 
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • cv i list motywacyjny.

 

* Druki oświadczeń do pobrania na stronie BIP Łódzkiego Ośrodka Geodezji

 

Wymienione dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Łódzkiego Ośrodka Geodezji, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora lub Inspektora w Dziale MSIT” lub przesłać na adres: Łódzki Ośrodek Geodezji, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź

 

Dodatkowe informacje tel. 42 272-68-47

 
Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C