www.log.lodz.pl

O biuletynie

WITAMY NA STRONIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

ŁÓDZKIEGO OŚRODKA GEODEZJI

 
Informacje zawarte na stronie realizowane są na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67 poz. 619) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.)
 
Biuletyn zawiera i udostępnia informacje dotyczące statusu prawnego Łódzkiego Ośrodka Geodezji, jego organizacji oraz przedmiotu działania i kompetencji, a także o osobach sprawujących w nim funkcje.
Aby ułatwić Państwu poruszanie się po strukturze Biuletynu poniżej przedstawiamy instrukcję obsługi Biuletynu.
 

Po lewej stronie znajduje się moduł wyszukiwania.

Moduł ten służy do szybkiego wyszukiwania treści na stronach Biuletynu. Po wpisaniu w polu edycyjnym poszukiwanego zwrotu i naciśnięciu klawisza "szukaj" zostaną odnalezione wszystkie aktualne informacje, w których występuje wpisany zwrot.
 

Poniżej umieszczone jest Menu zawierające następujące zakładki:

 
Organizacja Łódzkiego Ośrodka Geodezji
W ramach tej zakładki znajdują się informacje na temat statutu i organizacji, kierownictwa i wewnętrznych komórek organizacyjnych Łódzkiego Ośrodka Geodezji oraz struktura organizacyjna.
 
Kontakt
W tej zakładce znajdują się dane teleadresowe oraz kontakty szczegółowe do Działów prowadzących bezpośrednią obsługę interesantów.
 
Jak załatwić sprawę
W ramach tej zakładki zamieszczono alfabetyczny wykaz usług świadczonych w Łódzkim Ośrodku Geodezji, karty informacyjne oraz formularze do pobrania. Ponadto zawarta jest informacja na temat opłat pobieranych od niektórych czynności.
 
Sprawdź stan sprawy
Zakładka udostępnia formularz, dzięki któremu można sprawdzić stan sprawy zarejestrowanej w Elektronicznej Skrzynce Podawczej bez konieczności logowania się.
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza umożliwia przyjęcie pisma o charakterze ogólnym, wraz z załącznikami.
 
Rejestry/ewidencje
W tej zakładce zamieszczono wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Łódzkim Ośrodku Geodezji oraz przepisy prawne regulujące dostęp do danych w nich zawartych.
 
Nasze osiągnięcia
W tej zakładce znajdują się efekty prac prowadzonych w ostatnich latach, którymi może poszczycić się Łódzki Ośrodek Geodezji.
 
Oferty pracy
Zakładka zawiera ogłoszenia o naborach na stanowiska pracy oraz niezbędne formularze do pobrania.
 
Informacja publiczna nie zamieszczona w BIP
W tej zakładce zamieszczone są przepisy prawne dotyczące sposobu udostępniania informacji publicznej.
 
Informacja dla rzeczoznawców
W zakładce znajdują się informacje na temat opłat pobieranych od rzeczoznawców majątkowych w ramach świadczonych usług.
 
Redakcja serwisu
W zakładce umieszczono dane osób odpowiedzialnych za wytworzenie informacji zamieszczonych w BIP oraz publikację.
 
Pod Menu znajduje się odnośnik do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej
Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C