Monitoring rynku nieruchomości

W Łódzkim Ośrodku Geodezji, od listopada 2011 roku, funkcjonuje dział Monitoringu Rynku Nieruchomości. Do zadań tego działu należy monitorowanie łódzkiego rynku nieruchomości oraz prowadzenie analiz dla wybranych segmentów tegoż rynku.

Obszarem prowadzonych analiz są głównie - rynek niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz łódzki rynek mieszkaniowy. Wyniki naszych prac przedstawiamy w sporządzanych sukcesywnie okresowych raportach z badanych segmentów rynku oraz innych, np. mapowych, opracowaniach.

Mapa koncepcyjna wartości gruntów łódzkich

Mapa opracowana została poprzez interpolację przestrzenną metodą odwrotnej odległości (IDW), która bazuje na założeniu, iż wartość cechy badanej w danym punkcie jest zależna od wartości tej cechy w najbliższych punktach bazowych.
Opracowanie dla każdego roku powstało na podstawie kilku tysięcy punktów bazowych, w których obserwowana była badana zmienna.
Mapa koncepcyjna wartości gruntów łódzkich ma charakter poglądowy i na jej podstawie nie można podejmować decyzji gospodarczych i prawnych.
Przedstawiony na mapie poziom wartości gruntu nie odzwierciedla wartości terenów zielonych (lasy, parki, cmentarze) oraz terenu lotniska.
Określanie wartości nieruchomości należy do wyłącznych kompetencji rzeczoznawców majątkowych, zgodnie z zapisem art. 7 Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami.

Mapa transakcji mieszkalnymi nieruchomościami lokalowymi.

Jest to realizacja Łódzkiego Ośrodka Geodezji, która powstała w oparciu o regularnie wykonywane badania łódzkiego rynku nieruchomości.
Celem opracowania jest prezentacja w formie graficznej wybranych informacji, pochodzących z prowadzonego monitoringu. Ukazuje ono rozkład obrotu mieszkalnymi nieruchomościami lokalowymi w granicach miasta Łodzi.
Odnotowane na mapie wolnorynkowe transakcje nieruchomościami lokalowymi zawierają dane adresowe, nr obrębu geodezyjnego, datę sprzedaży oraz powierzchnię lokalu mieszkalnego.
Prezentowane informacje obejmują okres od 1 kwartału 2015 r. do 1 kwartału 2021 r. Ich aktualizacja odbywa się w rytmie kwartalnym.
Mapa transakcji mieszkalnymi nieruchomościami lokalowymi nie jest bazą transakcji mieszkalnymi nieruchomościami lokalowymi.

Mapa "Łódzki rynek mieszkaniowy - poglądowa mapa cen mieszkań"

Łódzki Ośrodek Geodezji prezentuje kolejne opracowanie graficzne obrazujące stan łódzkiego rynku mieszkalnych nieruchomości lokalowych. Dane pochodzą z badań prowadzonych przez analityków rynku nieruchomości, pracowników Łódzkiego Ośrodka Geodezji i dotyczą wolnorynkowych transakcji kupna - sprzedaży prawa własności lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynkach wielorodzinnych zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym. W celu ujednolicenia próby wszystkie ceny dotyczą 1 m2 lokalu i nie zawierają dodatkowych opłat, w szczególności podatku VAT.
Łódzki Ośrodek Geodezji liczy, że niniejsza mapa pozwoli wyrobić sobie pogląd o cenach jakich należy spodziewać się w rozpatrywanych lokalizacjach. Mapa ma jedynie charakter poglądowy i w oparciu o informacje na niej zawarte nie można podejmować decyzji gospodarczych.
Rzeczywista cena 1 m2 nieruchomości lokalowej zależy od jej lokalizacji, faktycznego stanu, atrakcyjności oraz aktualnych trendów na rynku nieruchomości.

 

Raport "Wolnorynkowy najem lokali użytkowych - grudzień 2022"

Rynek biurowy w Łodzi - 2019

Wolnorynkowy najem lokali mieszkalnych w Łodzi - czerwiec 2022

Wolnorynkowy najem lokali mieszkalnych w Łodzi - czerwiec 2020

Wolnorynkowy najem lokali mieszkalnych w Łodzi - listopad 2019

Wolnorynkowy najem lokali mieszkalnych w Łodzi - kwiecień 2019

Wolnorynkowy najem lokali mieszkalnych w Łodzi - listopad 2018

Wolnorynkowy najem lokali mieszkalnych w Łodzi - kwiecień 2018

Wolnorynkowy najem lokali mieszkalnych w Łodzi - listopad 2017

Wolnorynkowy najem lokali mieszkalnych w Łodzi - kwiecień 2017

Podaż i ceny ofertowe na rynku pierwotnym - sierpień 2019

Podaż i ceny ofertowe na rynku pierwotnym - sierpień 2018

Podaż i ceny ofertowe na rynku pierwotnym - sierpień 2017

Raport "Rynek mieszkaniowy w Łodzi rok 2021"

Raport "Rynek mieszkaniowy w Łodzi rok 2020"

Raport "Rynek mieszkaniowy w Łodzi rok 2019"

Raport "Rynek mieszkaniowy w Łodzi rok 2018"

Raport "Rynek mieszkaniowy w Łodzi rok 2017"

Raport "Rynek mieszkaniowy w Łodzi rok 2016"

Raport "Rynek mieszkaniowy w Łodzi rok 2015"

Raport "Obrót niezabudowanymi działkami gruntu w Łodzi rok 2021"

Raport "Obrót niezabudowanymi działkami gruntu w Łodzi rok 2020"

Raport "Obrót niezabudowanymi działkami gruntu w Łodzi rok 2019"

Raport "Obrót niezabudowanymi działkami gruntu w Łodzi rok 2018"

Raport "Obrót niezabudowanymi działkami gruntu w Łodzi rok 2017"

Raport "Obrót niezabudowanymi działkami gruntu w Łodzi rok 2016"

Raport "Obrót niezabudowanymi działkami gruntu w Łodzi rok 2015"

Raport "Pozycja łódzkiego rynku nieruchomości na tle innych regionów kraju - raport roczny 2021"

Raport "Pozycja łódzkiego rynku nieruchomości na tle innych regionów kraju - raport roczny 2018"

Raport "Pozycja łódzkiego rynku nieruchomości na tle innych regionów kraju - raport roczny 2017"

Raport "Pozycja łódzkiego rynku nieruchomości na tle innych regionów kraju - raport roczny 2016"

Raport "Pozycja łódzkiego rynku nieruchomości na tle innych regionów kraju - raport roczny 2015"

 

Prawa autorskie zastrzeżone na rzecz Łódzkiego Ośrodka Geodezji. Utwory powyższe mogą być powielane i rozpowszechniane pod warunkiem wskazania ich źródła oraz podmiotu, któremu przysługują prawa autorskie.

Kontakt

ul.Traugutta 21/23
90-113 Łódź

NIP:725 10 01 667
REGON: 470830536

telefony: kliknij tutaj

ePUAP: /LOG/skrytka
e-mail: sekretariat@log.lodz.pl

Obsługa klienta

Obsługa klienta

Mapy internetowe

Internetowe mapy Łodzi

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne
Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C