Plan postępowań

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020 [pobierz]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019 [pobierz]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 - aktualizacja [pobierz]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 [pobierz]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017/2018/2019 Łódzkiego Ośrodka Geodezji [pobierz].

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Informacja w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji w procesie udzielania zamówień publicznych [pobierz]

Lista zamówień publicznych

 
Filtr
Tryb  
Status     


 
 • Uwaga! Zmiana terminu składania ofert na 15 kwietnia 2020 r. godz. 11.00
  Przedmiotem zamówienia jest: „IPS – Zakup licencji i wdrożenie aplikacji wspierającej pracę Klubu Integracji Społecznej na potrzeby projektu 'Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS' współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.
  Nr sprawy: OAZP.2710/26/2020


  Rodzajusługi
  Data publikacji: 2020-03-27 14:13:17
  Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-07 12:37:18

 • Przedmiotem zamówienia jest: „IPS – Zakup licencji i wdrożenie aplikacji wspierających obsługę mieszkańców w ZLM i BGM na potrzeby projektu 'Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS' współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.
  Nr sprawy: OAZP.2710/19/2020


  Rodzajusługi
  Data publikacji: 2020-03-20 11:17:03
  Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-01 10:14:35

 • Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów (serwisu) i konserwacji wyszczególnionych systemów, instalacji i urządzeń związanych z ochroną ppoż. budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23.
  Nr sprawy: OAZP.2710/22/2020


  Rodzajusługi
  Data publikacji: 2020-03-04 14:29:15
  Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-26 13:08:22

 • Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie obiektów bazy BDOT500 do obowiązujących przepisów prawa dla części obszaru miasta Łodzi, a w szczególności do opisanej w ZAŁĄCZNIKU Nr 2 do rozporządzenia z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej „Specyfikacji pojęciowego modelu danych dla BDOT500”.
  Nr sprawy: OAZP.2710/20/2020


  Rodzajusługi
  Data publikacji: 2020-02-28 16:30:00
  Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-24 15:50:41

 • Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji na czas nieoznaczony uprawniającej Zamawiającego na czas nieoznaczony do korzystania z oprogramowania do backup’u CommVault Simpana11 (symbol produktu Simpana11 CV-BR-FT) zwanego dalej „Oprogramowaniem”, na 1 TB przestrzeni do zabezpieczenia, w opcji dodatkowo do 2 TB, udzielonej przez producenta Oprogramowania.
  Nr sprawy: OAZP.2710/17/2020


  Rodzajdostawa
  Data publikacji: 2020-02-13 11:59:41
  Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-19 13:43:18

 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 30.000 euro na:
  wykonanie w 2020 roku opracowań geodezyjnych na terenie miasta Łodzi dla prowadzonych przez Prezydenta Miasta Łodzi postępowań administracyjnych - Rozgraniczenie nieruchomości
  Nr sprawy OAZP.2710/13/2020


  Rodzajusługi
  Data publikacji: 2020-02-11 15:49:21
  Data ostatniej modyfikacji: 2020-02-20 15:03:12

 • Przedmiotem zamówienia jest zapytanie o cenę w dwóch zadaniach częściowych: Zadanie częściowe nr 1 - „kompleksowe (stałe) świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości i porządku w budynku przy ul. Traugutta 21/23, w części administrowanej przez Łódzki Ośrodek Geodezji oraz na terenach zewnętrznych w sposób sprawny, dokładny i terminowy, z zastosowaniem materiałów i dostawą środków higienicznych”; Zadanie częściowe nr 2 - jednokrotne sprzątnięcie pomieszczenia serwerowni wraz z wyposażeniem
  Nr sprawy: OAZP.2710/6/2020


  Rodzajusługi
  Data publikacji: 2020-01-17 15:25:32
  Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-10 13:48:37

 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 30 000 euro na:
  nadzór autorski, konserwację i opiekę techniczną świadczone przez Wykonawcę w Dni Robocze w następującym zakresie: 1) przeprowadzanie analizy, diagnozowanie i usuwanie Błędów Oprogramowania; 2) wykonywanie przystosowania Oprogramowania, w tym dostosowujące aktualną na dzień podpisania Umowy funkcjonalność Oprogramowania, do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 3) dostarczanie Poprawek i Nowych Wersji Oprogramowania; 4) dostarczanie informacji związanej z zasadami logicznego powiązania danych w zakresie Oprogramowania; 5) konsultacje w zakresie Oprogramowania.
  Nr sprawy: OAZP.2710/16/2019


  Rodzajusługi
  Data publikacji: 2019-04-02 16:54:11
  Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-21 15:38:04

 • Przedmiotem zamówienia jest zakup asysty technicznej dla zakontraktowanych licencji produktów Autodesk, dla Łódzkiego Ośrodka Geodezji.
  Nr sprawy: OAZP.2710/32/2018


  Rodzajusługi
  Data publikacji: 2018-07-06 14:16:14
  Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-09 13:57:21

 • IPS - Modernizacja systemów wspierających obsługę pomocy społecznej.
  Nr sprawy: OAZP.2712/1/2018


  Rodzajusługi
  Data publikacji: 2018-01-11 12:24:06
  Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-09 13:58:04


    

Kontakt

ul.Traugutta 21/23
90-113 Łódź

NIP:725 10 01 667
REGON: 470830536

tel.42 272 68 01
fax42 272 68 00

ePUAP: /LOG/skrytka
e-mail: sekretariat@log.lodz.pl

Obsługa klienta

Obsługa klienta

Mapy internetowe

Internetowe mapy Łodzi

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne
Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C