Informacja o nas 

Łódzki Ośrodek Geodezji z siedzibą przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi, jest gminną jednostką budżetową.

Posiada ponad 20 - letnią tradycję. Został utworzony z dniem 1 stycznia 1994 r. jako Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi, na mocy uchwały nr LXVII/595/93 Rady Miejskiej w Łodzi.

Od 1 listopada 2011 r., uchwałą nr XIX/350/2011 Rady Miejskiej w Łodzi, nastąpiła zmiana nazwy Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi na Łódzki Ośrodek Geodezji.

 

 

Przedmiotem działalności Łódzkiego Ośrodka Geodezji jest:
 • prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
- prowadzenie dla obszaru powiatu:
◊ ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych EGiB,
◊ geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych GESUT,
◊ gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych RCIWN, BDSOG, BDOT500
- tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych;
 • koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 • zakładanie osnów szczegółowych;
 • ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
 • prowadzenie rozgraniczeń nieruchomości;
 • prowadzenie podziałów nieruchomości;
 • prowadzenie bazy ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
 • ochrona gruntów rolnych;
 • ustalanie kierunków rekultywacji;
 • prowadzenie miejskiego SIT;
 • prowadzenie baz danych nieruchomościowych oraz strategicznych dla Miasta;
 • wykonywanie usług na zlecenie innych podmiotów na podstawie umów cywilno–prawnych (w szczególności informatycznych i reprodukcyjnych).

Łódzki Ośrodek Geodezji zapewnia profesjonalną i miłą obsługę klientów.

Kontakt

ul.Traugutta 21/23
90-113 Łódź

NIP:725 10 01 667
REGON: 470830536

telefony: kliknij tutaj

ePUAP: /LOG/skrytka
e-mail: sekretariat@log.lodz.pl

Obsługa klienta

Obsługa klienta

Mapy internetowe

Internetowe mapy Łodzi

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne
Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C