Informacje ogólne

Wszystko o
Łódzkim Ośrodku Geodezji

Organizacja i zadania

Łódzki Ośrodek Geodezji z siedzibą przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi, jest gminną jednostką budżetową posiadającą ponad 25 - letnią tradycję.

Jednostka została utworzona z dniem 1 stycznia 1994 r. jako Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi, na mocy uchwały nr LXVII/595/93 Rady Miejskiej w Łodzi

1 listopada 2011 r., uchwałą nr XIX/350/2011 Rady Miejskiej w Łodzi, nastąpiła zmiana nazwy Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi na Łódzki Ośrodek Geodezji. Jednocześnie jednostce nadano statut.

Zarządzeniem nr 1378/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 października 2011 r. zatwierdzony został regulamin Łódzkiego Ośrodka Geodezji.


Przedmiotem działalności Łódzkiego Ośrodka Geodezji jest:
 • prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
- prowadzenie dla obszaru powiatu:
◊ ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych EGiB,
◊ geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych GESUT,
◊ gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych RCIWN, BDSOG, BDOT500
- tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych;
 • koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 • zakładanie osnów szczegółowych;
 • ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
 • prowadzenie rozgraniczeń nieruchomości;
 • prowadzenie podziałów nieruchomości;
 • prowadzenie bazy ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
 • ochrona gruntów rolnych;
 • ustalanie kierunków rekultywacji;
 • prowadzenie miejskiego SIT;
 • prowadzenie baz danych nieruchomościowych oraz strategicznych dla Miasta;
 • wykonywanie usług na zlecenie innych podmiotów na podstawie umów cywilno–prawnych (w szczególności informatycznych i reprodukcyjnych).

 << Powrót do spisu treści >>


Godziny pracy

Godziny pracy w dni powszednie:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek:  800 - 1600
wtorek:  900 - 1700

 

Kasa w ŁOG czynna w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek:  800 - 1530
wtorek:  900 - 1630
 
w ostatnim dniu miesiąca:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek:  800 - 1430
wtorek:  900 - 1530

 << Powrót do spisu treści >>


Dyrekcja Łódzkiego Ośrodka Geodezji

Dyrektor
mgr inż. Jan Schnerch

tel.: 42 272 68 01
e-mail: j.schnerch@log.lodz.pl
e-mail: sekretariat@log.lodz.pl
pokój: 808

Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji pełni jednocześnie funkcję Geodety Miejskiego

 

Zastępca Dyrektora ds. technicznych
mgr inż. Marzena Zaleska

tel.: 42 272 68 66
e-mail: m.zaleska@log.lodz.pl
pokój: 410

Zastępca Dyrektora ds. Geodezji
mgr inż. Edyta Majer

tel.: 272 68 26
e-mail: e.majer@log.lodz.pl
pokój: 910

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

mgr Ewa Kalecka

tel.: 272 68 35
e-mail: e.kalecka@log.lodz.pl
pokój: 801

Zastępca Dyrektora ds. Informatycznych
mgr Maciej Garnysz

tel.: 272 68 28
e-mail: m.garnysz@log.lodz.pl
pokój: 701

 << Powrót do spisu treści >>


Struktura organizacyjna Łódzkiego Ośrodka Geodezji

Dział Aktualizacji i Kontroli Technicznej
Kierownik: Urszula Świtała
tel: 42 272 68 27

Sekretariat działu Aktualizacji i Kontroli Technicznej:
tel. 42 272 68 34

Zespół kontroli technicznej:
tel. 42 272 68 04
tel. 42 272 68 68

Zespół aktualizacji baz danych:
tel. 42 272 68 30
tel. 42 272 68 38

Zespół opracowań map:
tel. 42 272 68 07

Dział Koordynacji i Obsługi Technicznej ZUDP
Kierownik: Agnieszka Minias
tel. 42 272 68 12

Zespół rejestracji wniosków i wydawania dokumentacji projektowych:
tel. 42 272 68 66

Zespół obsługi technicznej dokumentacji projektowych:
tel. 42 272 68 69
tel. 42 272 68 67
tel. 42 272 68 09

Dział Zasobu i Obsługi Prac Geodezyjnych
p. o. Kierownika: Artur Żmudziński
tel. 42 272 68 02

Zespół przyjmowania zgłoszeń i rejestracji prac geodezyjnych:
tel. 42 272 68 11

Zespół udostępniania danych:
tel. 42 272 68 16
tel. 42 272 68 64

Zespół sprzedaży danych z PZGiK (mapy do celów lokalizacyjnych):
tel. 42 272 68 33
tel. 42 272 68 44
tel. 42 272 68 20

Dział Geodezji
Kierownik: Marcin Mikołajczyk
tel. 42 272 68 93

Zespół ds. podziałów nieruchomości:
tel. 42 272 68 92
tel. 42 272 68 95

Zespół ds. nazewnictwa i punktów adresowych:
tel. 42 272 68 90

Zespół ds. gleboznawczej klasyfikacji gruntów:
tel. 42 272 68 92
tel. 42 272 68 95

Zespół ds. ochrony gruntów rolnych:
tel. 42 272 68 90
tel. 42 272 68 92
tel. 42 272 68 95

Dział Ewidencji Gruntów i Budynków
Kierownik: Agnieszka Osicińska-Dudka
tel. 42 272 68 53

Zastępca kierownika działu: Leszek Rogulski
tel. 42 272 68 41

Sekretariat działu EGiB:
tel. 42 272 68 25

Bezpośrednia obsługa klientów:
tel. 42 272 68 55
tel. 42 272 68 80

Wyrysy:
tel. 42 272 68 58

Zespół Aktualizacji Bazy Danych Ewidencyjnych:
tel. 42 272 68 48
tel. 42 272 68 49
tel. 42 272 68 50
tel. 42 272 68 56
tel. 42 272 68 59
tel. 42 272 68 71
tel. 42 272 68 75
tel. 42 272 68 76
tel. 42 272 68 82

Dział Organizacji, Kadr i Strategii
Kierownik: Maria Jolanta Węgierska
tel. 42 272 68 99

Kadry:
tel. 42 272 68 57

Projekty:
tel. 42 272 68 47
tel. 42 272 68 13

Dział Monitoringu Rynku Nieruchomości
Kierownik: Arkadiusz Szymaniak
tel. 42 272 68 96

Dział Obsługi Informatycznej i Wdrożeń
Kierownik: Adam Surma
tel. 42 272 68 98

Dział Obsługi Administracyjnej i Zamówień Publicznych
p.o. Kierownika: Dariusz Śmietana
tel. 42 272 68 45

Zamówienia publiczne
tel. 42 272 68 06
e-mail:
t.zajac@log.lodz.pl

Dział Finansowo-Księgowy
Kierownik: Barbara Prusik
tel. 42 272 68 65

Sekretariat Łódzkiego Ośrodka Geodezji
tel: 42 272 68 01
fax: 42 272 68 00
e-mail:
sekretariat@log.lodz.pl

Dział Miejskiego Systemu Informacji o Terenie
Kierownik: Jacek Przepiórkiewicz
tel. 42 272 68 18
tel. 42 272 68 60

 << Powrót do spisu treści >>


Konta bankowe

Dla dokumentu obliczenia opłaty:

Bank Pekao SA: 58 1240 1037 1111 0011 0911 3062

WAŻNE: Prosimy o skopiowanie tytułu przelewu z posiadanego Dokumentu Obliczenia Opłaty.


Dla opłaty skarbowej *) (wyłącznie):

Bank Pekao SA: 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

WAŻNE: Tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę, której dotyczy.

*) – Dotyczy w głównej mierze opłaty za składane pełnomocnictwo, za wyjątkiem zwolnień, o których mowa w załączniku część IV do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.). Opłaty tej nie wnosi się m.in. w przypadku pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie, pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

 << Powrót do spisu treści >>


Informacje ogólne

 

Sala Obsługi Klienta
parter budynku, wejście B

wydawanie: wypisów z ewidencji gruntów i budynków, map do celów lokalizacji, kopii map ewidencji gruntów i budynków; przyjmowanie wniosków na wyrysy z mapy ewidencyjnej; zgłaszanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków; obsługa projektantów i rzeczoznawców majątkowych

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Biuro Podawcze
parter budynku, wejście A

przyjmowanie pism i wniosków

 

 


 

Ostatnia aktualizacja: 26 października 2023 r.

Kontakt

ul.Traugutta 21/23
90-113 Łódź

NIP:725 10 01 667
REGON: 470830536

telefony: kliknij tutaj

ePUAP: /LOG/skrytka
e-mail: sekretariat@log.lodz.pl

Obsługa klienta

Obsługa klienta

Mapy internetowe

Internetowe mapy Łodzi

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne
Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C