Bazy nieruchomości, umów, księgowości niepodatkowej

Projekt nr WND-RPLD.04.02.00-00-051/13 pn. „Utworzenie bazy nieruchomości, bazy umów i bazy księgowości niepodatkowej dla miasta Łodzi wraz z wprowadzeniem niezbędnych modyfikacji do istniejącego oprogramowania EN Ewidencja Nieruchomości, ZM Zarządzanie Mieniem i KN Księgowość Niepodatkowa, pozwalających na integrację danych” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa IV Społeczeństwo Informacyjne – Działanie IV.2 E-usługi publiczne.
Całkowity koszt projektu: 5 552 420,18 PLN
 
Dofinansowanie: 3 837 038,34 PLN
 
Jednostka realizująca projekt: Łódzki Ośrodek Geodezji (ŁOG)
Celem strategicznym projektu jest budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój elektronicznej administracji.
Cele szczegółowe projektu to:
§         podniesienie efektywności zarządzania w zakresie gospodarki i zarządzania nieruchomościami,
§         podniesienie efektywności procesów decyzyjnych i skrócenie czasu realizacji procedur w obszarze Gospodarowania Mieniem,
§         podniesienie jakości, efektywności i zakresu świadczonych przez Urząd Miasta Łodzi usług publicznych, przy jednoczesnym obniżeniu ich kosztów,
§         usprawnienie obsługi interesantów Urzędu Miasta Łodzi.
Przedmiotem projektu jest dostawa baz danych oraz sprzętu komputerowego dla poprawienia efektywności wykorzystania informacji o nieruchomościach wraz z usprawnieniem działania komórek w administracji publicznej i komunikacji pomiędzy nimi.
Działania zaplanowane do realizacji w ramach projektu to:
§         utworzenie centralnej bazy danych nieruchomości opartej na jednym rozwiązaniu informatycznym,
§         ujednolicenie definicji, słowników i procesów związanych z tematem nieruchomości,
§         eliminacja redundancji danych – raz wprowadzona informacja będzie wykorzystywana w dalszych procesach (przepływ informacji); z tych samych informacji korzystać będą różne komórki organizacyjne UMŁ oraz jednostki organizacyjne miasta
§         ułatwienie dostępu do informacji o nieruchomościach,
§         aktualizacja danych o nieruchomościach w miejscu powstania informacji,
§         umożliwienie opracowywania analiz z zakresu gospodarki nieruchomościami miasta Łodzi do celów zarządczych, sprawozdawczych i kontrolnych.
Działania te będą przeciwdziałać negatywnym czynnikom i problemom funkcjonowania administracji publicznej oraz wspierać rozwój informatycznych instrumentów zarządzania miastem i rozwój e-administracji.
W efekcie realizacji projektu powstaną nowe zasoby elektronicznych baz danych wraz ze sprzętem, który będzie je odsługiwać.

Kontakt

ul.Traugutta 21/23
90-113 Łódź

NIP:725 10 01 667
REGON: 470830536

telefony: kliknij tutaj

ePUAP: /LOG/skrytka
e-mail: sekretariat@log.lodz.pl

Obsługa klienta

Obsługa klienta

Mapy internetowe

Internetowe mapy Łodzi

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne
Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C