Informacje ogólne

Wszystko o
Łódzkim Ośrodku Geodezji

Numery telefonów dla klientów

Numerem centrali telefonicznej ŁOG jest numer +48 42 272-68-86, po wybraniu którego ciąg podpowiedzi powinien poprowadzić do urzędników obsługujących sprawy różnych kategorii. Można jednak pominąć ten etap bezpośrednio wybierając numer wewnętrzny pod którym pracują odpowiedni urzędnicy.

W przypadku, gdy wybierany numer jest zajęty, a dana kategoria spraw jest obsługiwana przez kilku urzędników (na poniższej liście podanych jest kilka numerów) nastąpi przekierowanie rozmowy do pierwszego, wolnego numeru.

Ewidencja Gruntów i Budynków, archiwum geodezyjne, mapa zasadnicza i mapa ewidencyjna
Ewidencja Gruntów i Budynków, wypisy, wyrysy oraz dokumenty do zmian 272-68-25, 272-68-94
Archiwum geodezyjne 272-68-70; 272-68-79
Kopie mapy zasadniczej i ewidencyjnej 272-68-33; 272-68-44; 272-68-20
Podziały, klasyfikacja gruntów i numery adresowe 272-68-95; 272-68-92, 272-68-90
Mapy cyfrowe prezentowane na stronach internetowych 272-68-60, 272-68-18
Obsługa prac geodezyjnych oraz narad koordynacyjnych
Aktualizacja baz danych i weryfikacja prac geodezyjnych 272-68-34, 272-68-27
Obsługa prac geodezyjnych, zgłoszenia i odbiór prac 272-68-11; 272-68-64
Obsługa narad koordynacyjnych 272-68-66
Usługi danych przestrzennych 272-68-60, 272-68-18
Administratorzy systemowi oprogramowania
Portal geodety 272-68-74, 272-68-23
Portal: komornika, rzeczoznawcy, projektanta, iEGiB, narad koordynacyjnych 272-68-23
Przeglądarka iNET 272-68-43, 272-68-23
Organizacja i funkcjonowanie Ośrodka
Kancelaria ŁOG 272-68-54; 272-68-13
Zamówienia publiczne 272-68-06
Sprawy budynkowe 272-68-45, 272-68-39, 272-68-05
Księgowość i finanse 272-68-61, 272-68-42, 272-68-46
Kadry 272-68-47, 272-68-99
Sekretariat Dyrektora ŁOG 272-68-01, 272-68-57

 << Powrót do spisu treści >>

Organizacja i zadania

Łódzki Ośrodek Geodezji z siedzibą przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi, jest gminną jednostką budżetową posiadającą ponad 25 - letnią tradycję.

Jednostka została utworzona z dniem 1 stycznia 1994 r. jako Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi, na mocy uchwały nr LXVII/595/93 Rady Miejskiej w Łodzi

1 listopada 2011 r., uchwałą nr XIX/350/2011 Rady Miejskiej w Łodzi, nastąpiła zmiana nazwy Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi na Łódzki Ośrodek Geodezji. Jednocześnie jednostce nadano statut.

Zarządzeniem nr 1378/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 października 2011 r. zatwierdzony został regulamin Łódzkiego Ośrodka Geodezji.


Przedmiotem działalności Łódzkiego Ośrodka Geodezji jest:
 • prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
- prowadzenie dla obszaru powiatu:
◊ ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych EGiB,
◊ geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych GESUT,
◊ gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych RCIWN, BDSOG, BDOT500
- tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych;
 • koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 • zakładanie osnów szczegółowych;
 • ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
 • prowadzenie rozgraniczeń nieruchomości;
 • prowadzenie podziałów nieruchomości;
 • prowadzenie bazy ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
 • ochrona gruntów rolnych;
 • ustalanie kierunków rekultywacji;
 • prowadzenie miejskiego SIT;
 • prowadzenie baz danych nieruchomościowych oraz strategicznych dla Miasta;
 • wykonywanie usług na zlecenie innych podmiotów na podstawie umów cywilno–prawnych (w szczególności informatycznych i reprodukcyjnych).

 << Powrót do spisu treści >>


Godziny pracy

Godziny pracy w dni powszednie:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek:  800 - 1600
wtorek:  900 - 1700

 

Kasa w ŁOG czynna w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek:  800 - 1530
wtorek:  900 - 1630
 
w ostatnim dniu miesiąca:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek:  800 - 1430
wtorek:  900 - 1530

 << Powrót do spisu treści >>


Dyrekcja Łódzkiego Ośrodka Geodezji

Dyrektor
mgr inż. Jan Schnerch

e-mail: j.schnerch@log.lodz.pl
e-mail: sekretariat@log.lodz.pl
pokój: 808

 

Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji pełni jednocześnie funkcję Geodety Miejskiego

 

Zastępca Dyrektora ds. technicznych
mgr inż. Marzena Zaleska

e-mail: m.zaleska@log.lodz.pl
pokój: 410

 

Zastępca Dyrektora ds. Geodezji
mgr inż. Edyta Majer

e-mail: e.majer@log.lodz.pl
pokój: 910

 

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

mgr Ewa Kalecka

e-mail: e.kalecka@log.lodz.pl
pokój: 801

 

Zastępca Dyrektora ds. Informatycznych
mgr Maciej Garnysz

e-mail: m.garnysz@log.lodz.pl
pokój: 701

 

 << Powrót do spisu treści >>


Struktura organizacyjna Łódzkiego Ośrodka Geodezji

Dział Aktualizacji i Kontroli Technicznej
Kierownik: Urszula Świtała

 • Zespół kontroli technicznej
 • Zespół aktualizacji baz danych
 • Zespół opracowań map

Dział Koordynacji i Obsługi Technicznej ZUDP
Kierownik: Agnieszka Minias

 • Zespół rejestracji wniosków i wydawania dokumentacji projektowych
 • Zespół obsługi technicznej dokumentacji projektowych

Dział Zasobu i Obsługi Prac Geodezyjnych
p.o. Kierownika: Artur Żmudziński

 • Zespół przyjmowania zgłoszeń i rejestracji prac geodezyjnych
 • Zespół udostępniania danych
 • Zespół sprzedaży danych z PZGiK (mapy do celów lokalizacyjnych)

Dział Geodezji
Kierownik: Marcin Mikołajczyk

 • Zespół ds. podziałów nieruchomości
 • Zespół ds. nazewnictwa i punktów adresowych
 • Zespół ds. gleboznawczej klasyfikacji gruntów
 • Zespół ds. ochrony gruntów rolnych

Dział Ewidencji Gruntów i Budynków
Kierownik: Agnieszka Osicińska-Dudka

 • Zespół udostępniania danych ewidencyjnych
 • Zespół ds. wyrysów
 • Zespół aktualizacji bazy danych ewidencyjnych

Dział Organizacji, Kadr i Strategii
Kierownik: Maria Jolanta Węgierska

 • Zespół ds. kadr
 • Zespół ds. projektów

Dział Monitoringu Rynku Nieruchomości
Kierownik: Arkadiusz Szymaniak

Dział Obsługi Informatycznej i Wdrożeń
Kierownik: Adam Surma

 • Zespół administratorów aplikacji
 • Zespół administrowania modułami ewidencja nieruchomości i zarządzanie mieniem
 • Zespół administratorów infrastruktury IT

Dział Obsługi Administracyjnej i Zamówień Publicznych
p.o. Kierownika: Dariusz Śmietana

 • Zespół ds. obsługi administracyjnej
 • Zespół ds. zamówień publicznych

Dział Finansowo-Księgowy
Kierownik: Barbara Prusik

Dział Miejskiego Systemu Informacji o Terenie
Kierownik: Jacek Przepiórkiewicz

Inspektor Danych Osobowych
Arkadiusz Szymaniak

 << Powrót do spisu treści >>


Konta bankowe

Dla dokumentu obliczenia opłaty:

Bank Pekao SA: 58 1240 1037 1111 0011 0911 3062

WAŻNE: Prosimy o skopiowanie tytułu przelewu z posiadanego Dokumentu Obliczenia Opłaty.


Dla opłaty skarbowej *) (wyłącznie):

Bank Pekao SA: 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

WAŻNE: Tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę, której dotyczy.

*) – Dotyczy w głównej mierze opłaty za składane pełnomocnictwo, za wyjątkiem zwolnień, o których mowa w załączniku część IV do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.). Opłaty tej nie wnosi się m.in. w przypadku pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie, pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

 << Powrót do spisu treści >>


Informacje ogólne

 

Sala Obsługi Klienta
parter budynku, wejście B

wydawanie: wypisów z ewidencji gruntów i budynków, map do celów lokalizacji, kopii map ewidencji gruntów i budynków; przyjmowanie wniosków na wyrysy z mapy ewidencyjnej; zgłaszanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków; obsługa projektantów i rzeczoznawców majątkowych

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Biuro Podawcze
parter budynku, wejście A

przyjmowanie pism i wniosków

 

 


 

Ostatnia aktualizacja: 31 stycznia 2024 r.

Kontakt

ul.Traugutta 21/23
90-113 Łódź

NIP:725 10 01 667
REGON: 470830536

telefony: kliknij tutaj

ePUAP: /LOG/skrytka
e-mail: sekretariat@log.lodz.pl

Obsługa klienta

Obsługa klienta

Mapy internetowe

Internetowe mapy Łodzi

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne
Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C