System Informacji o Terenie dla Miasta Łodzi - Faza IX

Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności Łódzkie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt nr WND-RPLD.04.02-00-00-006/08 „System Informacji o Terenie dla Miasta Łodzi - Faza IX"
został realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa IV Społeczeństwo Informacyjne – Działanie IV.2 E-usługi publiczne
 
Całkowity koszt projektu: 33 310 790,47 PLN
 
Dofinansowanie z EFRR: 16 591 212,22 PLN
 
Zgodnie z Uchwałą Nr 1456/08 oraz 1814/08 Zarządu Województwa Łódzkiego Projekt otrzymał dofinansowanie 29,16% wydatków kwalifikowanych. Umowa o dofinansowanie Nr UDA-RPLD.04.02-00-00-006/08-00 została podpisana w dniu 22 stycznia 2009r. pomiędzy Województwem Łódzki i Miastem Łódź.
 
W wyniku podjęcia w dniu 19 grudnia 2011 r. przez Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwały Nr 2238/11 o podniesieniu dofinansowania z kwoty 9 856 080,00 PLN do 16 591 212,22 PLN został podpisany w dniu 29 grudnia 2011r. Aneks nr UDA-RPLD.04.02-00-00-006/08-02.
 
Jednostka realizująca projekt: Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi a od dnia 1 listopada 2011r. zgodnie z Uchwałą NR XIX/350/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 31 sierpnia 2011 r. Łódzki Ośrodek Geodezji (ŁOG)
 
Celem strategicznym projektu jest podniesienie atrakcyjności społeczno - gospodarczej Łodzi poprzez rozwój społeczeństwa informacyjnego w oparciu o rozbudowę istniejącej infrastruktury informacyjnej.
 
Cele szczegółowe:
wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych na terenie województwa łódzkiego
poprawa efektywności pracy administracji poprzez tworzenie publicznych rejestrów referencyjnych, w tym geograficznych systemów informacji przestrzennej
 
Przedmiotem projektu jest budowa baz danych wraz z dostawą serwerów, aplikacji oraz narzędzi informatycznych, których celem będzie efektywne stosowanie informacji przestrzennej oraz integracja baz danych niezbędnych do zarządzania miastem. Do postaci elektronicznej zostało pozyskane, zaktualizowane i przetworzone 5723 ha powierzchni Łodzi. Jest to zamknięcie przedsięwzięcia realizowanego przez Miasto Łódź od 2001 roku.
 
W rezultacie projektu powinna nastąpić:
integracja zasobu danych przestrzennych na poziomie instytucjonalnym
usprawnienie dostępu do danych przestrzennych oraz ich wymiany pomiędzy instytucjami i podmiotami
budowa środowiska do przechowywania, aktualizacji i udostępniania referencyjnych baz danych
 
 
Okres realizacji projektu 2009-2011
Realizacja IX fazy projektu jest kolejnym etapem, który pozwolił objąć swoim zasięgiem cały obszar miasta oraz zamknięciem przedsięwzięcia realizowanego przez Miasto Łódź od 2001 roku
 
Łódźlegenda
Poprzednie fazy
 
2000-2001 faza I
Zobacz opis
2002 faza III
Zobacz opis
2003-2004 faza IV
Zobacz opis
2005-2007 faza V
Zobacz opis
2006-2007 faza VI
Zobacz opis
2008-2009 faza VII
Zobacz opis
2007-2009 faza VIII
Zobacz opis
RZECZOWY ZAKRES PRAC SIT faza IX
Zobacz opis

Kontakt

ul.Traugutta 21/23
90-113 Łódź

NIP:725 10 01 667
REGON: 470830536

telefony: kliknij tutaj

ePUAP: /LOG/skrytka
e-mail: sekretariat@log.lodz.pl

Obsługa klienta

Obsługa klienta

Mapy internetowe

Internetowe mapy Łodzi

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne
Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C