Zapytanie cenowe dotyczące szacowania wartości zamówienia.

Prośba o oszacowanie wartości zamówienia pn.: Zapytanie cenowe skierowane do potencjalnych Wykonawców - prośba o oszacowanie wartości zamówienia p/n.: ,,Aplikacja desktopowa do publikacji makiet 3D – usługa wykonania i wdrożenia aplikacji desktopowej wraz z dostarczeniem stosownej licencji, która umożliwi publikację modeli 3D (wirtualnej makiety zabudowy) na portalu dostępowym Rewitalizacja (https://rewitalizacja.uml.lodz.pl), uruchomionym w ramach projektu pn. Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi.’’.

Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres przetargi@log.lodz.pl w terminie do 31 stycznia 2020 r. do godz. 13.00.

Treść zapytania ofertowego [*.pdf]

Druk [*.doc]

Zapytanie cenowe dotyczące szacowania wartości zamówienia.

Prośba o oszacowanie wartości zamówienia pn.: Zapytanie cenowe skierowane do potencjalnych wykonawców - prośba o oszacowanie wartości zamówienia p/n.: ,,IPS – Zakup i wdrożenie aplikacji wspierających obsługę mieszkańców w ZLM i BGM’’.

Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres przetargi@log.lodz.pl w terminie do 31 stycznia 2020 r. do godz. 15.00.

Treść zapytania ofertowego [*.pdf]

Druk [*.doc]

Załącznik I

Załącznik II [*.doc]

Załącznik III [*.doc]

Załącznik IV

Załącznik V

Załącznik VI

Zapytanie cenowe dotyczące szacowania wartości zamówienia.

Prośba o oszacowanie wartości zamówienia pn.: Wykonanie przeglądów (serwisu) i konserwacji wyszczególnionych systemów, instalacji i urządzeń związanych z ochroną ppoż. w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23.

Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres przetargi@log.lodz.pl w terminie do 17 stycznia 2020 r. do godz. 15.00.

Treść zapytania ofertowego [*.pdf]

Załącznik [*.doc]

Zapytanie cenowe dotyczące szacowania wartości zamówienia.

Prośba o oszacowanie wartości zamówienia pn.: IPS – zakup i wdrożenie aplikacji wspierającej sporządzanie raportów analitycznych dotyczących usług i instrumentów rynku pracy na potrzeby realizacji projektu „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS”.

Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres przetargi@log.lodz.pl w terminie do 18 listopada 2019 r. do godz. 14.00.

Treść zapytania ofertowego [*.pdf]

Załącznik [*.doc]

 

Zapytanie cenowe dotyczące szacowania wartości zamówienia.

Prośba o oszacowanie wartości zamówienia pn.: Kompleksowe (stałe) świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości i porządku w budynku przy ul. Traugutta 21/23, w części administrowanej przez Łódzki Ośrodek Geodezji oraz na terenach zewnętrznych w sposób sprawny, dokładny i terminowy, z zastosowaniem materiałów i dostawą środków higienicznych.

Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres przetargi@log.lodz.pl w terminie do 29 października 2019 r. do godz. 10.00.

Treść zapytania ofertowego [*.pdf]

Załącznik [*.doc]

 

Zapytanie cenowe dotyczące szacowania wartości zamówienia.

Prośba o oszacowanie wartości zamówienia pn.: IPS – zakup i wdrożenie aplikacji wspierającej sporządzanie raportów analitycznych dotyczących usług i instrumentów rynku pracy na potrzeby realizacji projektu „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS”.

Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres przetargi@log.lodz.pl w terminie do 11 października 2019 r. do godz. 14.00.

Treść zapytania ofertowego [*.pdf]

Załącznik [*.doc]

 

Zapytanie cenowe dotyczące szacowania wartości zamówienia.

Prośba o oszacowanie wartości zamówienia pn.: Stała bezpośrednia służba, ochrona fizyczna osób i mienia wraz z usługami dodatkowymi dozoru p.poż. świadczona w budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi wraz z przyległym terenem nieruchomości.

Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres przetargi@log.lodz.pl w terminie do 9 października 2019 r. do godz. 15.00.

Treść zapytania ofertowego [*.pdf]

Załącznik [*.doc]

 

Zapytanie cenowe dotyczące szacowania wartości zamówienia.

Prośba o oszacowanie wartości zamówienia pn.: IPS-wdrożenie elektronicznych usług.

Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres przetargi@log.lodz.pl w terminie do 17 czerwca 2019 r. do godz. 15.00.

Treść zapytania ofertowego [*.pdf]

Załącznik [*.doc]

Załączniki nr 1-15 do OPZ

 

Zapytanie cenowe dotyczące szacowania wartości zamówienia.

Prośba o oszacowanie wartości zamówienia pn.: Obsługa ruchowa abonenckiej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 53135 wraz z agregatem prądotwórczym o mocy 800 kVA podtrzymującym zasilanie rozdzielani rezerwowej w warunkach pracy normalnej i awaryjnej dla nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23 w okresie 12 miesięcy.

Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres przetargi@log.lodz.pl w terminie do 7 czerwca 2019 r. do godz. 10.00.

Treść zapytania ofertowego [*.pdf]

Załącznik [*.doc]

 

Zapytanie cenowe dotyczące szacowania wartości zamówienia.

Prośba o oszacowanie wartości zamówienia pn.: Wykonywanie usług technicznych związanych z bezpieczeństwem użytkowym budynku biurowego ze wsparciem Zamawiającego oraz niezbędnym nadzorem technicznym dla nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi i pełnienie funkcji szefa ds. bezpieczeństwa nieruchomości w okresie 12 miesięcy.

Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres przetargi@log.lodz.pl w terminie do 5 czerwca 2019 r. do godz. 10.00.

Treść zapytania ofertowego [*.pdf]

Załącznik [*.doc]

 

Zapytanie cenowe dotyczące szacowania wartości zamówienia.

Prośba o oszacowanie wartości zamówienia pn.: Wykonywanie usług monitorowania zagrożeń pożarowych dla budynku biurowego użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23 przy pomocy radiowych i telefonicznych urządzeń transmitujących sygnał alarmowy do podmiotu świadczącego usługę monitorowania oraz Miejskiego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w roku 2019 - 2020.

Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres przetargi@log.lodz.pl w terminie do 5 czerwca 2019 r. do godz. 10.00.

Treść zapytania ofertowego [*.pdf]

Załącznik [*.doc]

 

 

Zapytanie cenowe dotyczące szacowania wartości zamówienia.

Prośba o oszacowanie wartości zamówienia pn.: Wykonanie kontroli stanu technicznego elewacji budynku biurowego przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi.

Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres przetargi@log.lodz.pl w terminie do 24 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00.

Treść zapytania ofertowego [*.pdf]

Załącznik [*.doc]

 

Zapytanie cenowe dotyczące szacowania wartości zamówienia.

Prośba o oszacowanie wartości zamówienia pn.: Wykonanie okresowego, rocznego przeglądu budynku biurowego użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23.

Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres przetargi@log.lodz.pl w terminie do 24 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00.

Treść zapytania ofertowego [*.pdf]

Załącznik [*.doc]

 

Zapytanie cenowe dotyczące szacowania wartości zamówienia.

Prośba o oszacowanie wartości zamówienia pn.: Wykonanie kontroli technicznej zestawu pomp tryskaczowych instalacji stałych urządzeń gaśniczych, wodnych oraz zestawu hydroforowego na instalacji hydrantowej budynku biurowego przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi, w celu zapewnienia ich ciągłej sprawności.

Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres przetargi@log.lodz.pl w terminie do 24 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00.

Treść zapytania ofertowego [*.pdf]

Załącznik [*.doc]

Zapytanie cenowe dotyczące szacowania wartości zamówienia.

Prośba o oszacowanie wartości zamówienia pn.: Wykonanie okresowych przeglądów technicznych (serwisu) i konserwacji wyszczególnionych systemów, instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, centralnego ogrzewania w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23.

Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres przetargi@log.lodz.pl w terminie do 18 stycznia 2019 r. do godz. 15.00.

Treść zapytania ofertowego [*.pdf]

Załącznik [*.doc]

Kontakt

ul.Traugutta 21/23
90-113 Łódź

NIP:725 10 01 667
REGON: 470830536

tel.42 272 68 01
fax42 272 68 00

ePUAP: /LOG/skrytka
e-mail: sekretariat@log.lodz.pl

Obsługa klienta

Obsługa klienta

Mapy internetowe

Internetowe mapy Łodzi

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne
Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C