Plan postępowań

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - ver. 8 [pobierz]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - ver. 7 [pobierz]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - ver. 6 [pobierz]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - ver. 5 [pobierz]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - ver. 4 [pobierz]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - ver. 3 [pobierz]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - ver. 2 [pobierz]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 [pobierz]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - ver. 4 [pobierz]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - ver. 3 [pobierz]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - aktualizacja [pobierz]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 [pobierz]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020 [pobierz]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019 [pobierz]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 - aktualizacja [pobierz]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 [pobierz]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017/2018/2019 Łódzkiego Ośrodka Geodezji [pobierz].

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Informacja w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji w procesie udzielania zamówień publicznych [pobierz]

Lista zamówień publicznych

 
Filtr
Tryb  
Status     


 
 • Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług polegających na obsłudze ruchowej abonenckiej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 53135 wraz z agregatem prądotwórczym o mocy 800 kVA podtrzymującym zasilanie rozdzielni rezerwowej w warunkach pracy normalnej i awaryjnej dla nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23 w roku 2022/23.
  Nr sprawy OAZP.2610/46/2022


  Rodzajusługi
  Data publikacji: 2022-11-09 15:06:48
  Data ostatniej modyfikacji: 2022-11-21 12:53:12

 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 130.000 złotych na:
  Wykonywanie usługi związanej z bezpieczeństwem użytkowym budynku biurowego wraz ze wsparciem Zamawiającego oraz niezbędnym nadzorem technicznym dla nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi i pełnieniem funkcji szefa ds. bezpieczeństwa nieruchomości.
  Nr sprawy: OAZP.2610/45/2022


  Rodzajusługi
  Data publikacji: 2022-11-09 14:52:33
  Data ostatniej modyfikacji: 2022-11-18 15:08:01

 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 130.000 euro na:
  Opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla celów aktualizacji użytków rolnych Lzr i/lub Wsr dla gruntów będących własnością Skarbu Państwa i Gminy Miasto Łódź.
  Nr sprawy: OAZP.2610/44/2022


  Rodzajusługi
  Data publikacji: 2022-10-28 15:42:04
  Data ostatniej modyfikacji: 2022-11-07 13:13:54

 • Uwaga! Zmiana terminu składania ofert na 13.10.2022 r. godz. 12.00
  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 130.000 euro na:
  Wykonanie przeglądu technicznego i konserwacyjnego systemu centralnej baterii typu SLIMLINE produkcji AWEX oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku biurowym przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi.
  Nr sprawy: OAZP.2610/39/2022


  Rodzajusługi
  Data publikacji: 2022-10-03 14:25:48
  Data ostatniej modyfikacji: 2022-10-13 13:32:27

 • Uwaga! Zmiana terminu składania ofert na 11.10.2022 r. godz. 12.00
  Przedmiotem zamówienie jest modernizacja rozdzielni głównej niskiego napięcia i zakup urządzenia podtrzymującego zasilanie serwerowni w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23, w dwóch wyszczególnionych zadaniach częściowych.
  Nr sprawy: OAZP.2610/38/2022


  Rodzajusługi
  Data publikacji: 2022-09-29 15:57:42
  Data ostatniej modyfikacji: 2022-10-19 15:36:21

 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 130.000 zł na:
  Dostawa fabrycznie nowego sprzętu IT wraz z gwarancjami producentów w podziale na sześć zadań częściowych dla Łódzkiego Ośrodka Geodezji.
  Nr sprawy: OAZP.2610/36/2022


  Rodzajdostawa
  Data publikacji: 2022-09-20 12:01:57
  Data ostatniej modyfikacji: 2022-10-07 10:08:51

 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 130.000 zł na:
  wykonanie serwisu i konserwacji czterech dźwigów osobowych marki Schindler, zainstalowanych w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23.
  Nr sprawy: OAZP.2610/37/2022


  Rodzajusługi
  Data publikacji: 2022-09-16 14:19:29
  Data ostatniej modyfikacji: 2022-09-27 09:11:27

 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 130.000 zł na:
  modyfikację (poszerzenie funkcjonalności) Portalu REWITALIZACJA polegającą na połączeniu istniejącego w Portalu formularza wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego czy nieruchomość przeznaczona do sprzedaży lub zakupu jest położona na obszarze rewitalizacji z platformą ePUAP, umożliwiając przesłanie wprowadzonych do formularza danych - za pośrednictwem platformy ePUAP - do wskazanej komórki Urzędu Miasta Łodzi, a także świadczenie usługi gwarancyjnej.
  Nr sprawy: OAZP.2610/29/2022


  Rodzajusługi
  Data publikacji: 2022-09-13 16:43:42
  Data ostatniej modyfikacji: 2022-09-26 15:56:47

 • Uwaga! Zmiana terminu składania ofert na 08.09.2022 r. godz. 14.00
  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 130.000 zł na:
  Wykonywanie usług monitorowania zagrożeń pożarowych dla budynku biurowego użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23 przy pomocy radiowych i telefonicznych urządzeń transmitujących sygnał alarmowy do podmiotu świadczącego usługę monitorowania oraz Miejskiego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w roku 2022/23.
  Nr sprawy: OAZP.2610/34/2022


  Rodzajusługi
  Data publikacji: 2022-09-01 19:44:37
  Data ostatniej modyfikacji: 2022-09-13 13:33:41

 • Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie comiesięcznych, bieżących przeglądów, konserwacji oraz obsługi ruchowej systemów, instalacji i urządzeń elektrycznych związanych z poprawnym i bezpiecznym funkcjonowaniem budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi, obejmujących następujący zakres:
  1. Instalację elektryczną (gniazda, oświetlenie, tablice TO, TOE, TK, TN, TWG itp.),
  2. Instalację systemu alarmowego,
  3. Instalację systemu ewidencji czasu pracy,
  4. Doraźne prace elektryczne wynikające z eksploatacji budynku, których nie można przewidzieć na etapie zawierania umowy, w ilości do 80 godzin.
  Nr sprawy: OAZP.2610/33/2022
  Identyfikator postępowania: ocds-148610-344b8afb-2382-11ed-b8b2-9a321cc30829


  Rodzajusługi
  Data publikacji: 2022-08-24 12:42:57
  Data ostatniej modyfikacji: 2022-11-09 15:05:16


Strony:1 2  3 
    

Kontakt

ul.Traugutta 21/23
90-113 Łódź

NIP:725 10 01 667
REGON: 470830536

telefony: kliknij tutaj

ePUAP: /LOG/skrytka
e-mail: sekretariat@log.lodz.pl

Obsługa klienta

Obsługa klienta

Mapy internetowe

Internetowe mapy Łodzi

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne
Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C