Plan postępowań

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 - ver. 4 [pobierz]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 - ver. 3 [pobierz]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 [pobierz]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - ver. 4 [pobierz]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - ver. 3 [pobierz]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - ver. 2 [pobierz]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 [pobierz]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - ver. 10 [pobierz]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - ver. 9 [pobierz]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - ver. 8 [pobierz]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - ver. 7 [pobierz]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - ver. 6 [pobierz]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - ver. 5 [pobierz]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - ver. 4 [pobierz]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - ver. 3 [pobierz]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - ver. 2 [pobierz]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 [pobierz]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - ver. 4 [pobierz]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - ver. 3 [pobierz]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - aktualizacja [pobierz]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 [pobierz]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020 [pobierz]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019 [pobierz]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 - aktualizacja [pobierz]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 [pobierz]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017/2018/2019 Łódzkiego Ośrodka Geodezji [pobierz].

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Informacja w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji w procesie udzielania zamówień publicznych [pobierz]

Lista zamówień publicznych

 
Filtr
Tryb  
Status     


 
 • Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie okresowych przeglądów technicznych (serwisu) i konserwacji instalacji i urządzeń klimatyzacji precyzyjnej oraz central wentylacyjnych w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23 w podziale na dwa zadania: Zadanie częściowe nr 1: Urządzenia klimatyzacji precyzyjnej produkcji firmy EMERSON, Zadanie częściowe nr 2: Centrale wentylacyjne produkcji firmy SWEGON.
  Nr sprawy: OAZP.2610/13/2024


  Rodzajusługi
  Data publikacji: 2024-02-29 14:50:02
  Data ostatniej modyfikacji: 2024-02-29 15:07:26

 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 130.000 złotych na:
  Wykonywanie comiesięcznych, bieżących przeglądów, konserwacji oraz obsługi ruchowej systemów, instalacji i urządzeń elektrycznych związanych z poprawnym i bezpiecznym funkcjonowaniem budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi, obejmujących następujący zakres: 1. Instalację elektryczną (gniazda, oświetlenie, tablice TO,TOE, TK, TN, TWG itp.), 2. Instalację systemu alarmowego, 3. Instalację systemu ewidencji czasu pracy, 4. Doraźne prace elektryczne wynikające z eksploatacji budynku, których nie można przewidzieć na etapie zawierania umowy, w ilości do 80 godzin.
  Nr sprawy: OAZP.2610/12/2024


  Rodzajusługi
  Data publikacji: 2024-02-22 10:50:41
  Data ostatniej modyfikacji: 2024-03-01 14:50:20

 • Uwaga! Zmiana terminu składania ofert na 14.02.2024 r. godz. 12.00

  Dostawa Oprogramowania wraz z licencją, konfiguracja, wdrożenie, dostosowanie do potrzeb Zamawiającego, uruchomienie, instruktaż pracowników oraz serwis gwarancyjny oraz usługa Obsługi wdrożenia Oprogramowania obejmującego procesy kadrowo-płacowe.
  Nr sprawy: OAZP.2610/9/2024


  Rodzajdostawa
  Data publikacji: 2024-01-26 15:25:06
  Data ostatniej modyfikacji: 2024-02-29 10:09:34

 • Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi Asysty Technicznej i Konserwacji dla oprogramowania ESRI w odniesieniu do posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania.
  Nr sprawy: OAZP.2610/8/2024


  Rodzajusługi
  Data publikacji: 2024-01-23 15:03:17
  Data ostatniej modyfikacji: 2024-01-30 16:33:49

 • Kompleksowe, stałe świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości i porządku w budynku położonym w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23, w części administrowanej przez Łódzki Ośrodek Geodezji oraz na terenach zewnętrznych przyległych do Budynku w sposób sprawny, dokładny i terminowy z zastosowaniem materiałów i dostawą środków higienicznych.
  Nr sprawy: OAZP.2610/7/2024


  Rodzajusługi
  Data publikacji: 2024-01-18 14:49:15
  Data ostatniej modyfikacji: 2024-02-20 16:39:42

 • Stała bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z usługami dodatkowymi dozoru p.poż. świadczona w Budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi wraz z przyległym terenem.
  Nr sprawy: OAZP.2610/6/2024


  Rodzajusługi
  Data publikacji: 2024-01-12 15:02:46
  Data ostatniej modyfikacji: 2024-03-01 10:03:26

 • Uwaga! Zmiana terminu składania ofert na 09.01.2024 r. godz. 14.00

  Kompleksowe, stałe świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości i porządku w budynku położonym w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23, w części administrowanej przez Łódzki Ośrodek Geodezji oraz na terenach zewnętrznych przyległych do Budynku w sposób sprawny, dokładny i terminowy z zastosowaniem materiałów i dostawą środków higienicznych.
  Nr sprawy: OAZP.2610/56/2023


  Rodzajusługi
  Data publikacji: 2023-12-28 15:49:48
  Data ostatniej modyfikacji: 2024-01-17 08:45:13

 • Uwaga! Zmiana terminu składania ofert na 08.01.2024 r. godz. 14.00

  Dostawa do Zamawiającego produktów kontroli skontrolowanej, zweryfikowanej oraz zaakceptowanej bazy danych ortofotomapy „True Ortho” skontrolowanej, zweryfikowanej oraz zaakceptowanej bazy danych fotoplanów ukośnych, oraz zaktualizowanej bazy danych budynków powstałych w wyniku zamówienia publicznego planowanego do realizacji przez Łódzki Ośrodek Geodezji...
  Nr sprawy: OAZP.2610/58/2023


  Rodzajusługi
  Data publikacji: 2023-12-28 15:00:20
  Data ostatniej modyfikacji: 2024-01-09 15:30:02

 • Wykonanie: zdjęć lotniczych pionowych i ukośnych 0,05 m, NMT, NMPT, „prawdziwej” ortofotomapy RGB i CIR, czterech fotoplanów ukośnych, skaningu laserowego 25 pkt/m2, modelu 3D miasta.
  Nr sprawy: OAZP.2610/57/2023


  Rodzajusługi
  Data publikacji: 2023-12-27 15:13:13
  Data ostatniej modyfikacji: 2024-01-24 10:47:25

 • Uwaga! Zmiana terminu składania ofert na 28.12.2023 r. godz. 12.00

  Wykonywanie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla pracowników oraz osób przyjmowanych do pracy w Łódzkim Ośrodku Geodezji, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1175) i rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.607).
  Nr sprawy: OAZP.2610/50/2023


  Rodzajusługi
  Data publikacji: 2023-12-14 09:48:44
  Data ostatniej modyfikacji: 2024-01-04 15:10:46


Strony:1 2  3  4 
    

Kontakt

ul.Traugutta 21/23
90-113 Łódź

NIP:725 10 01 667
REGON: 470830536

telefony: kliknij tutaj

ePUAP: /LOG/skrytka
e-mail: sekretariat@log.lodz.pl

Obsługa klienta

Obsługa klienta

Mapy internetowe

Internetowe mapy Łodzi

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne
Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C