A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ź Ż

T

TABELOWA, -ej - ulica na terenie Starowej Góry, początkowo bezimienna, nazwana w 1946 r. ♦ Nazwa z terenowym uzasadnieniem, nawiązująca do nazwy terenowej Pole Tabelowe (przydzielone właścicielom według tabel), przez które biegnie ulica.

TABOROWA, -ej - ulica na terenie dawnych wsi Andrzejów i Nery istniejąca jako Kolejowa z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1988 r. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo położeniem ulicy w pobliżu torów kolejowych, utworzona od rzeczownika tabor 'ogół środków transportowych'.

Edmunda TACZANOWSKIEGO - ulica na osiedlu Powstania 1863 r. wytyczona i nazwana w 1992 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Edmund Taczanowski, 1822-1879, generał, powstaniec wielkopolski, garybaldczyk, dowódca w Powstaniu Styczniowym.

TADEUSZA - ulica na Sikawie istniejąca jako Kościuszki, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, nawiązująca do poprzedniej nazwy, utworzona od imienia męskiego Tadeusz.

Rabindranata TAGOREGO - niewielka ulica odchodząca od ronda Lotników Lwowskich wytyczona w 1959 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Rabindranat Tagore, 1861-1941, indyjski poeta, pisarz, kompozytor, malarz; laureat Literackiej Nagrody Nobla z 1941 r.

TAJEMNICZA, -ej - ulica na osiedlu Pienista istniejąca pierwotnie bez nazwy. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika tajemnica 'rzecz tajemna, niezbadana'.

TAJNEGO NAUCZANIA - ulica na terenie Łagiewnik Małych wytyczona i nazwana w 1994 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od wyrażenia tajne nauczanie 'nielegalne, konspiracyjne nauczanie'.

TAMKA - północna przecznica ul. Pomorskiej widoczna na planie z 1913 r. jeszcze bez nazwy, a w 1921 r. jako → Morska. W 1946 r. przemianowana. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia; przeniesiona z nazewnictwa ulic Warszawy.

*Plac TANFANIEGO - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo: Józef Tanfani, właściciel hali targowej wystawionej na placu nazywanym jego imieniem, baron, przedstawiciel włoskiego rodu finansistów; dyrektor łódzkiej Fabryki Nici, potem członek jej zarządu; → plac Piastowski.

Aleksandra TANSMANA - ulica na Widzewie wytyczona i nazwana w 1995 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Aleksander Tansman, 1897-1986, łodzianin, kompozytor światowej sławy.

**TARCZOWA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej istniejąca jako Narciarska, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. Zniknęła pod miejską zabudową. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika tarcza.

TARGOWA, -ej - ulica wytyczona w 1840 r. przy organizacji Nowej Dzielnicy jako droga prowadząca do targowiska publicznego na Wodnym Rynku, a następnie dalej na północ do Targowego Rynku. W początku XX w. przedłużona w kierunku północnym do ul. Północnej. Część ulicy na północ od Targowego Rynku nazwano → Nowo-Targową. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od rzeczownika targ.

*TARGOWY RYNEK, -ego, -u - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; rynek znajduje się przy ul. Targowej; → plac Dąbrowskiego.

TARNINOWA, -ej - ulica na Radogoszczu istniejąca jako Wesoła, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika tarnina 'ciernisty krzew, śliwa o drobnych białych kwiatach i cierpkich owocach'.

**TARNOGRODZKA, -ej - niewielka uliczka na Kuraku. Znana pod tą nazwą od 1936 r. W latach 60. XX w. zniknęła pod nową zabudową. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy Tarnogród 'miasto w woj. lubelskim, gdzie w 1715 r. zawiązano Konfederację Tarnogrodzką przeciwko wojskom saskim w Polsce'.

*TARNOPOLSKA, -ej - ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy Tarnopol 'miasto na Ukrainie niegdyś w granicach Polski'; → Przemyska.

TARNOWSKA, -ej - zachodnia przecznica Krakowskiej, znana pod tą nazwą od 1921 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy Tarnów 'miasto w pobliżu ujścia Białej do Dunajca w woj. małopolskim'; zbliżona tematycznie do nazw sąsiednich ulic pochodnych od nazw miejscowości.

TATARAKOWA, -ej - ulica na Radogoszczu nazwana w 1953 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika tatarak 'roślina wodna'.

TATARCZANA, -ej - ulica na terenie Mikołajewa istniejąca pierwotnie jako Strzelecka, przemianowana w 1946 r. W 1996 r. przedłużona w kierunku południowo wschodnim wchłonęła ul. Kozar-Słobuckiego. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika tatarka 'gryka'.

Władysława TATARKIEWICZA - ulica osiedlowa na terenie Nowosolnej, wytyczona i nazwana w 1991 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Władysław Tatarkiewicz, 1886-1980, profesor, filozof, historyk filozofii, historyk sztuki.

Michaliny TATARKÓWNY-MAJKOWSKIEJ - ulica osiedlowa na Widzewie, wytyczona i nazwana w 2005 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Michalina Tatarkówna-Majkowska, 1908-1986, działaczka partii komunistycznych; wieloletni członek władz Łodzi; posłanka na Sejm kilku kadencji.

TATERNICZA, -ej - ulica na Sikawie, istniejąca jako Legionów, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika taternik 'człowiek uprawiający wspinaczkę wysokogórską'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach tematycznie nawiązujących do nazewnictwa górskiego.

TATRZAŃSKA, -ej - ulica biegnąca od Milionowej wzdłuż wschodniej granicy miasta stąd pierwotna nazwa → Graniczna. W 1920 r. nazwana Tatrzańską. Z czasem przedłużona w kierunku południowym. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy Tatry 'najwyższe pasmo górskie w łańcuchu Karpat'.

TCZEWSKA, -ej - ulica osiedlowa na terenie Chocianowic, początkowo bezimienna, nazwana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy miasta Tczew.

TECHNICZNA, -ej - ulica na Widzewie, wytyczona i nazwana w 1987 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika technika 'wiedza na temat praktycznego wykorzystania osiągnięć nauki'.

TELEFONICZNA, -ej - wschodnia przecznica ul. Strykowskiej biegnąca wzdłuż cmentarzy na Stoki. W 1937 r. ulica pod tą nazwą istniała na Stokach. Po 1945 r. została uporządkowana i połączona z odcinkiem łódzkim. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od rzeczownika telefon; ulicą biegła pierwsza zamiejscowa linia telefoniczna do posiadłości właściciela Stoków.

TELEWIZYJNA, -ej - ulica na Teofilowie wytyczona i nazwana w 1984 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika telewizja 'przesyłanie na odległość obrazu i dźwięku'.

TELIMENY - ulica na Radogoszczu wytyczona i nazwana w 1985 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od imienia bohaterki poematu A. Mickiewicza Pan Tadeusz.

TENISOWA, -ej - ulica na Retkini, początkowo bezimienna została nazwana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika tenis 'gra sportowa'. Ulica leży w sąsiedztwie innych o nazwach związanych ze sportem.

TEODORA - ulica na Widzewie powstała w końcu XIX w. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od imienia męskiego Teodor; zob. też Cieszyńska.

Józefa TEODOROWICZA - ulica na Rokiciu, po włączeniu do Łodzi w 1945 r. nazwa została zachowana. ♦ Nazwa upamiętniająca: Józef Teofil Teodorowicz, 1864-1938, arcybiskup lwowski obrządku ormiańskiego, teolog, polityk, poseł na Sejm Ustawodawczy, senator I kadencji II RP.

TEOFILOWSKA, -ej - ulica osiedlowa na Teofilowie. Przed włączeniem do miasta - Królewska. Przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa od nazwy wsi, przez którą biegnie ulica.

*TEPFERA // TEPPERA - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo: Tepfer // Tepper, właściciel gruntów na których ulica została wytyczona; → Zduńska.

TERENOWA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej istniejąca jako Brzeźna, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika teren 'część powierzchni ziemi; obszar przeznaczony dla jakichś potrzeb'.

Św. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS - zachodnia przecznica ul. Zgierskiej o nazwie św. Teresy znana od lat 30. XX w., odkąd mieści się przy niej klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych. W 1991 r. nazwę uściślono dodając określenie od Dzieciątka Jezus. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; przy ulicy znajduje się klasztor, którego patronką jest św. Teresa z Lisieux, 1871-1897, francuska karmelitanka, mistyczka, przyjęła imię zakonne Teresy od Dzieciątka Jezus i od Świętego Oblicza, patronka Francji, kanonizowana w 1925 r.

TĘCZOWA, -ej - ulica na terenie Marysina, po włączeniu do miasta w 1945 r. zachowała swą nazwę. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika tęcza 'zjawisko świetlne w postaci wielobarwnego łuku na sklepieniu niebieskim'.

*Ernesta THÄLMANNA, wymowa Telmana - ♦ Nazwa upamiętniająca: Ernst Thälmann, 1886-1944, polityk niemiecki; → aleja Wyszyńskiego.

*Rondo im. Hermana S. TITOWA - ♦ Nazwa upamiętniająca: Herman S. Titow, 1935-2000, radziecki kosmonauta, który jako pierwszy przebywał na orbicie całą dobę i ręcznie sterował statkiem kosmicznym; nazwa nadana z okazji wizyty kosmonauty w Łodzi; → Rondo Lotników Lwowskich.

TKACKA, -ej - ulica w sąsiedztwie parku 3 Maja. Widoczna na planach w 1910 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika tkacz 'rzemieślnik zajmujący się wyrobem tkanin; robotnik w tkalni'.

TKANINOWA, -ej - ulica na Wiskitnie, początkowo bezimienna, nazwana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika tkanina 'materiał utkany na warsztacie tkackim'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach tematycznie nawiązujących do włókiennictwa.

TLENOWA, -ej - ulica na terenie Marysina, istniejąca jako Wesoła, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika tlen 'pierwiastek chemiczny, bezwonny gaz'.

TOBRUK, -u - ulica w kolonii Cyganka istniejąca bez nazwy, z chwilą włączenia do Łodzi została nazwana w 1946 r. ♦ Nazwa przeniesiona: Tobruk 'miasto w północno-wschodniej Libii; w czasie II Wojny Światowej obiekt walk wojsk alianckich z siłami włosko-niemieckimi; w obronie twierdzy uczestniczyła polska Brygada Strzelców Karpackich'.

Jerzego TOEPLITZA - ulica na osiedlu Romanów wytyczona i nazwana w 1997 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Jerzy Toeplitz, 1909-1995, historyk kina i pedagog, twórca i długoletni rektor Łódzkiej Szkoły Filmowej.

TOKARSKA, -ej - ulica na Bałutach wytyczona w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika tokarz 'robotnik wyspecjalizowany w obsłudze tokarni'.

Michała TOKARZEWSKIEGO - wschodnia przecznica ul. Łagiewnickiej. Powstała w 1920 r. z dawnej uliczki → Przy Kielma i fragmentu ulicy → Kielma znanej od 1910 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Michał Tokarzewski, 1821-1890, działacz polityczny, uczestnik spisku Piotra Ściegiennego, zesłany na Syberię; powstaniec styczniowy.

Lwa TOŁSTOJA - ulica na terenie Andrzejowa istniejąca jako T. Kościuszki, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1988 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Lew Tołstoj, 1828-1910, wybitny pisarz rosyjski.

Wincentego TOMASZEWICZA - ulica na Retkini wytyczona i nazwana w 1979 r. ♦ Nazwa upamiętniająca: Wincenty Tomaszewicz, 1876-1965, lekarz związany z Łodzią, współorganizator lecznictwa społecznego w Łodzi.

TOMASZOWSKA, -ej - ulica na Wiskitnie, fragment trasy w kierunku Tomaszowa Mazowieckiego. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od nazwy Tomaszów Mazowiecki 'miasto w woj. łódzkim'.

*TOMASZOWSKA, -ej - niewielka ulica na Widzewie powstała w 1932 r. W 1946 r. przemianowana na → Wodociągową. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od nazwy Tomaszów Mazowiecki 'miasto w woj. łódzkim'.

TOPAZOWA, -ej - ulica na Radogoszczu, wytyczona i nazwana w 1989 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika topaz 'minerał bezbarwny lub żółtawy, kamień szlachetny'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych znaczeniowo.

TOPOLOWA, -ej - ulica na terenie Nowosolnej istniejąca jako Lipowa, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1988 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika topola 'gatunek drzewa'.

*TOPOLOWA - ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika topola 'gatunek drzewa'. → Gorzowska.

TORFOWA, -ej - ulica na Rokiciu Starym, istniejąca jako Fredry, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika torf 'najmłodsza formacja węgla, stosowany jako paliwo, nawóz, surowiec chemiczny'.

TOROWA, -ej - ulica na Chojnach w pobliżu torów kolejowych, po włączeniu do miasta zachowała swą nazwę. ♦ Nazwa z terenowym uzasadnieniem, utworzona od rzeczownika tory 'droga ułożona z szyn'.

TORUŃSKA, -ej - ulica na Rokiciu, nazwana w 1946 r. ♦ Nazwa z terenowym uzasadnieniem, utworzona od nazwy miasta Toruń.

*TORUŃSKA, -ej - ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy Toruń 'miasto położone nad Wisłą, w woj. kujawsko-pomorskim'; → Ogórkowa.

TOWAROWA, -ej - dawniej ulica biegnącą wzdłuż torów kolejowych od obecnej ul. Wróblewskiego na północ, jej przedłużenie otrzymało nazwę → Nowo-Towarowa. W latach 70. XX w. znaczna jej część została wchłonięta przez nową arterię komunikacyjną, noszącą nazwę aleja → Włókniarzy, → Skarpowa. Nazwę ul. Towarowa zachował tylko jej fragment znajdujący się na wysokości parku Poniatowskiego, na południe od Dworca Kaliskiego. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo; ulica biegła wzdłuż torów kolejowych i służyła jako miejsce dostaw i wyładunku towarów transportowanych koleją; → aleja Włókniarzy.

*Andrzeja TOWIAŃSKIEGO - ♦ Nazwa upamiętniająca: Andrzej Towiański, 1799-1878, mistyk, założyciel sekty religijno-mistycznej, reprezentant jednego z nurtów mesjanizmu polskiego; od 1840 r. mieszkający za granicą; → Obrońców Westerplatte.

TRAKCYJNA, -ej - ulica na Olechowie wytyczona i nazwana w 1965 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika trakcja 'siła pociągowa środka komunikacyjnego'.

TRAKTOROWA, -ej - ulica istniejąca od przełomu XIX i XX w. wyznaczała granicę między kolonią Żabieniec a terytorium kolonii Grabieniec, stąd pierwotna nazwa → Graniczna. W 1946 r. przemianowana. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika traktor 'ciągnik; pojazd mechaniczny o dużej sile pociągowej'.

TRAMWAJOWA, -ej - północna część ul. → Wysokiej odcięta nasypem kolejowym w 1848 r. i nazwana Nowo-Wysoka. W 1897 r. powstała tu pierwsza w Łodzi zajezdnia tramwajowa, od której ulica zyskała w 1901 r. nową nazwę. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od rzeczownika tramwaj.

TRANSMISYJNA, -ej - ulica na Olechowie, początkowo bezimienna, nazwana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika transmisja 'przekazywanie na odległość sił, sygnałów, dźwięków'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych znaczeniowo.

TRANSPORTOWA, -ej - ulica na Wiskitnie, początkowo bezimienna, nazwana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika transport 'przewóz ludzi lub ładunków różnymi środkami lokomocji'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych znaczeniowo.

TRANZYTOWA, -ej - ulica na Olechowie nazwana w 1965 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika tranzyt 'przewóz towarów i przejazd ludzi z jednego kraju do drugiego z pominięciem trzeciego kraju'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych znaczeniowo.

**Anastazego TRAPSZY - niewielka ulica między Wólczańską a Gdańską nazwana w 1934 r. W latach 60. XX w. zniknęła pod Halą Sportową. ♦ Nazwa upamiętniająca: Anastazy Trapszo, 1832-1898, aktor, reżyser, w latach 40. XIX w. bywał ze swą trupą teatralną w Łodzi.

Romualda TRAUGUTTA - wschodnia przecznica ul. Piotrkowskiej. Wytyczona w czasie organizowania osady Łódka. W 1827 r. nazwana → Krótka, ponieważ biegła od Piotrkowskiej do Dzikiej (dziś Sienkiewicza) i była najkrótszą ulicą starej Łodzi. Jej przedłużeniem w kierunku Dworca Fabrycznego była od 1873 r. ul. → Kolejowa zwana też Kolejną, w 1934 r. przemianowana na → Strzelecką. Ul. Krótka w 1920 r. zyskała imię Traugutta, a w 1934 r. nazwą tą objęto także dotychczasową ul. Strzelecką. ♦ Nazwa upamiętniająca: Romuald Traugutt, 1826-1864, ostatni dyktator Powstania Styczniowego, stracony na stokach Cytadeli.

TRAWIASTA, -ej - ulica na Radogoszczu. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od przymiotnika trawiasty 'porośnięty trawą'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych znaczeniowo.

TREFLOWA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika trefl 'kolor w kartach'.

*TRELENBERGA - ♦ Nazwa uzasadniona terenowa lub upamiętniająca: Trelenberg (?), nie udało się znaleźć informacji o tym patronie; → Trenknera.

Henryka TRENKNERA - niewielka ulica na Julianowie widoczna na planie z 1910 r. pod nazwą → Trelenberga. W 1931 r. przemianowana. ♦ Nazwa upamiętniająca: Henryk Trenkner, 1872-1931, lekarz związany z Łodzią. Twórca szpitalnictwa komunalnego w mieście. Pierwszy rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

TRĘBACKA, -ej - ulica na Chojnach, po włączeniu do miasta zachowała nazwę. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika trębacz 'ten, kto posługuje się trąbką jako narzędziem sygnalizowania'.

*TRĘBACKA, -ej - ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika trębacz 'muzyk grający na trąbce lub trąbie'; → Uniwersytecka.

TRÓJSKOK - ulica na Retkini wytyczona w 1932 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika trójskok 'konkurencja lekkoatletyczna dla mężczyzn'; zbliżona tematycznie do nazw sąsiednich ulic pochodnych od nazw dyscyplin sportowych.

TRUDNA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej, po włączeniu do miasta zachowała nazwę. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, metaforyczna, utworzona od przymiotnika trudny 'niełatwy, mozolny, żmudny'.

TRUSKAWKOWA, -ej - ulica na Radogoszczu wytyczona i nazwana w 1961 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika truskawka 'owoc wiosenny'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych znaczeniowo.

TRWAŁA, -ej - niewielka ulica na Kuraku, znana pod tą nazwą od 1930 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia o charakterze metaforycznym, utworzona od przymiotnika trwały 'nie ulegający zmianom, stały, ciągły'.

TRYBUNALSKA, -ej - ulica we wsi Chojny istniejąca jako Rudzka, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika trybunał 'w dawnej Polsce szlachecki sąd drugiej i ostatniej instancji'.

TRZCINOWA, -ej - ulica na Radogoszczu nazwana w 1953 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika trzcina 'roślina z rodziny traw tworząca gęste zarośla'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych znaczeniowo.

TRZYKROTKI - ulica na terenie Nowosolnej, istniejąca jako Klonowa, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1988 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika trzykrotka 'roślina o długich, zwisających pędach i jajowatych, często barwnych liściach'.

**TUCHOLSKA, -ej - ulica na Dąbrowie wytyczona i nazwana w latach 30. XX w. W latach 80. XX w. zniknęła pod osiedlem mieszkalnym. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy Tuchola 'miasto w woj. kujawsko-pomorskim'.

TULIPANOWA, -ej - ulica na Marysinie znana w 1937 r. jako → Moniuszki. W 1946 r. przemianowana. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika tulipan 'roślina ozdobna z rodziny liliowatych'; zbliżona tematycznie do nazw sąsiednich ulic pochodnych od nazw kwiatów.

TUNELOWA, -ej - ulica na Widzewie poprzeczna do al. Piłsudskiego. Istnieje od początku XX w. Obecnie pozostała tylko część ulicy na północ od Piłsudskiego. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od rzeczownika tunel; tunelem pod ulicą przepływała rzeka Jasień.

TURBINOWA, -ej - ulica na Dąbrowie, istniejąca pierwotnie jako Poniatowskiego, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika turbina 'silnik rotacyjny'.

TURKUSOWA, -ej - ulica na terenie Arturówka, nazwana w 1985 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika turkus 'kamień półszlachetny stosowany w jubilerstwie i zdobnictwie'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych znaczeniowo.

TURNIE, -i - ulica na Stokach, istniejąca bez oficjalnej nazwy, jako tzw. Belwederska, po włączeniu do Łodzi nazwana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika turnia 'odosobniona skała albo szczyt górski o ostrym wierzchołku i stromych zboczach'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach tematycznie nawiązujących do nazewnictwa górskiego.

TURNIEJOWA, -ej - ulica na Nowym Złotnie, wytyczona i nazwana w 1989 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika turniej 'zawody rycerskie lub sportowe'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych znaczeniowo, od historycznych nazw wojskowych.

TUROSZOWSKA, -ej - ulica na Żubardziu wytyczona w 1964 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy Turoszów 'miasto na Dolnym Śląsku, centrum Turoszowskiego Zagłębia Węgla Brunatnego'.

TURYSTYCZNA, -ej - ulica na terenie Łagiewnik wytyczona i nazwana w 1955 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika turysta 'ktoś podróżujący w celach krajoznawczych'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych znaczeniowo.

TURZA, -ej - północna przecznica Milionowej w sąsiedztwie kolei obwodowej. Nazwana w 1933 r. podobnie jak sąsiednie ulice o nazwach zbliżonych tematycznie. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika tur 'wymarły ssak z rodziny pustorożców'.

TURZYCOWA, -ej - ulica na Radogoszczu wytyczona i nazwana w 1961 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika turzyca 'roślina występująca w wielu gatunkach zwłaszcza na torfowiskach i mokrych łąkach'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych znaczeniowo.

TUSZYŃSKA, -ej - ulica równoległa do Rzgowskiej, prowadząca w kierunku podłódzkiej miejscowości Tuszyn, aczkolwiek do niej nie dochodzi, kończy się na Chojnach. Nazwa zatwierdzona urzędowo w 1863 r. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo.

Juliana TUWIMA - wschodnia przecznica ul. Piotrkowskiej. Istnieje od 1827 r. jako → Przejazd i zaczynała się wówczas przy ul. Wólczańskiej. Początkowo stanowiła drogę z kolonii prządków lnu do osady tkaczy i Nowego Miasta. W 1937 r. przemianowana na Ignacego → Daszyńskiego, a w końcu 1947 r. przywrócono nazwę Przejazd. W 1954 r. po śmierci J. Tuwima zmieniono jej nazwę na obecną. ♦ Nazwa upamiętniająca: Julian Tuwim, 1894-1953, łodzianin, poeta, współtwórca grupy Skamander.

TWÓRCZA, -ej - ulica w Rudzie Pabianickiej istniejąca jako Orla, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od przymiotnika twórczy 'tworzący lub mający zdolność tworzenia, będący wynikiem tworzenia; wnoszący coś nowego, odkrywczy'.

Stanisława TYBURY - ulica na Żubardziu wytyczona w latach 60. XX w. ♦ Nazwa upamiętniająca: Stanisław Tybura, pseudonim: Orzeł, Kozioł, Zieliński, 1876-1940 (?), działacz komunistyczny, skazany na trzy lata ciężkiego więzienia za udział w akcji wyborczej Związku Proletariatu Miast i Wsi do rad miejskich i kas chorych w 1923 r.

**TYCHOWSKA, -ej - niewielka ulica na wschód od Pabianickiej. Istniała od 1936 r. W latach 60. XX w. zniknęła pod zabudową szpitala im. Kopernika. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od nazwy Tychy 'miasto w woj. śląskim'.

TYLNA, -ej - ulica wytyczona w 1827 r. w czasie urządzania osady Łódka. Obecnie łączy ulice Sienkiewicza i Kilińskiego. Widoczna na planie regulacyjnym z 1841 r. ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od przymiotnika tylny 'znajdujący się w tyle czegoś'; wyznaczała tylną granicę osady prządków lnu i określała położenie ulicy względem ul. Emilii.

*TYMCZASOWA, -ej - ♦ Nazwa uzasadniona terenowo, utworzona od przymiotnika tymczasowy 'chwilowy, nie na stałe, mający trwać tylko przez krótki czas'; → Kruczkowskiego.

TYMIANKOWA, -ej - ulica na terenie Nowosolnej wytyczona i nazwana w 1995 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika tymianek 'gatunek macierzanki, stosowany w przemyśle spożywczym, perfumeryjnym i w lecznictwie'. Ulica położona w sąsiedztwie innych o nazwach zbliżonych znaczeniowo.

Wincentego TYMIENIECKIEGO - wschodnia przecznica ul. Piotrkowskiej wytyczona w 1825 r. pod place dla nowej osady Łódka. Nazwana w 1837 r. → Emilii ponoć na pamiątkę żony ówczesnego burmistrza Emilii Traeger, choć nazywali ją także św. Emilii. Ta forma zatwierdzona w 1863 r. Na planie z 1847 r. przedłużenie ulicy od ul. Widzewskiej na wschód do przędzalni Wendischa nosiło nazwę → Przędzalniana. Od 1883 r. nazwę św. Emilii ma ulica na całej długości. W 1935 r. po śmierci pierwszego biskupa łódzkiego nadano jej jego imię. W 1951 r. przemianowana na → 8 Marca. W 1990 r. przywrócono nazwę Tymienieckiego. ♦ Nazwa upamiętniająca: Wincenty Tymieniecki, 1871-1934, ksiądz, pierwszy łódzki biskup, budowniczy katedry, pierwszy proboszcz katedralnej parafii, znany z charytatywnej i oświatowej pracy wśród robotników.

TYTONIOWA, -ej - ulica na Żabieńcu, istniejąca jako Słowackiego, z chwilą włączenia do Łodzi przemianowana w 1946 r. ♦ Nazwa bez terenowego uzasadnienia, utworzona od rzeczownika tytoń 'roślina, której liście po wysuszeniu i sfermentowaniu dają używkę do palenia'. Ulica leży w sąsiedztwie innych o nazwach związanych z rolnictwem.

Kontakt

ul.Traugutta 21/23
90-113 Łódź

NIP:725 10 01 667
REGON: 470830536

telefony: kliknij tutaj

ePUAP: /LOG/skrytka
e-mail: sekretariat@log.lodz.pl

Obsługa klienta

Obsługa klienta

Mapy internetowe

Internetowe mapy Łodzi

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne
Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C