Zapytanie cenowe dotyczące szacowania wartości zamówienia.

Prośba o oszacowanie wartości zamówienia p/n: Kompleksowe (stałe) świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości i  porządku w budynku przy ul. Traugutta 21/23, w części administrowanej przez Łódzki Ośrodek Geodezji oraz na terenach zewnętrznych w sposób sprawny, dokładny i terminowy, z zastosowaniem materiałów i dostawą środków higienicznych.

Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres przetargi@log.lodz.pl w terminie do 29 listopada 2022 r. do godz. 15.00.

Treść zapytania ofertowego [*.pdf]

Druki [*.docx]

Zapytanie cenowe dotyczące szacowania wartości zamówienia.

Prośba o oszacowanie wartości zamówienia p/n: Obsługa ruchowa abonenckiej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 53135 wraz z agregatem prądotwórczym o mocy 800 kVA podtrzymującym zasilanie rozdzielani rezerwowej w warunkach pracy normalnej i awaryjnej dla nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23 w okresie 12 miesięcy.

Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres przetargi@log.lodz.pl w terminie do 14 października 2022 r. do godz. 13.00.

Treść zapytania ofertowego [*.pdf]

Druki [*.docx]

Zapytanie cenowe dotyczące szacowania wartości zamówienia.

Prośba o oszacowanie wartości zamówienia p/n: Wykonywanie usługi związanej z bezpieczeństwem użytkowym budynku biurowego wraz ze wsparciem Zamawiającego oraz niezbędnym nadzorem technicznym dla nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi i pełnieniem funkcji szefa ds. bezpieczeństwa nieruchomości.

Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres przetargi@log.lodz.pl w terminie do 14 października 2022 r. do godz. 13.00.

Treść zapytania ofertowego [*.pdf]

Druki [*.docx]

Zapytanie cenowe dotyczące szacowania wartości zamówienia.

Prośba o oszacowanie wartości zamówienia p/n: Wykonanie przeglądu technicznego i konserwacyjnego systemu centralnej baterii typu SLIMLINE produkcji AWEX oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku biurowym przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi.

Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres przetargi@log.lodz.pl w terminie do 26 września 2022 r. do godz. 15.00.

Treść zapytania ofertowego [*.pdf]

Druk [*.docx]

Zapytanie cenowe dotyczące szacowania wartości zamówienia.

Prośba o oszacowanie wartości zamówienia p/n: Wykonywanie serwisu i konserwacji czterech dźwigów osobowych marki Schindler, zainstalowanych w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23 od 1.10.2022 r. do 30.11.2023 r. w opcji usług serwis standard; e-alarm/komfort, lub równoważnych.

Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres przetargi@log.lodz.pl w terminie do 9 września 2022 r. do godz. 15.00.

Treść zapytania ofertowego [*.pdf]

Druk [*.doc]

Zapytanie cenowe dotyczące szacowania wartości zamówienia.

Prośba o oszacowanie wartości zamówienia p/n: Wykonywanie usług monitorowania zagrożeń pożarowych dla budynku biurowego użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23 przy pomocy radiowych i telefonicznych urządzeń transmitujących sygnał alarmowy do podmiotu świadczącego usługę monitorowania oraz Miejskiego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w roku 2022 – 2023.

Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres przetargi@log.lodz.pl w terminie do 18 lipca 2022 r. do godz. 13.00.

Treść zapytania ofertowego [*.pdf]

Druk [*.docx]

Zapytanie cenowe dotyczące szacowania wartości zamówienia.

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert na 12.07.2022 r. godz. 13.00

 

Prośba o oszacowanie wartości zamówienia p/n: Dostawa, konfiguracja, wdrożenie oraz uruchomienie oprogramowania obejmującego procesy kadrowo-płacowe wraz z instruktażem personelu oraz świadczenie dla niego usług: serwisu gwarancyjnego i asysty technicznej.

Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres przetargi@log.lodz.pl w terminie do 12 lipca 2022 r. do godz. 13.00.

Treść zapytania ofertowego [*.pdf]

Druk [*.docx]

Odpowiedzi na pytania [*.pdf]

Zapytanie cenowe dotyczące szacowania wartości zamówienia.

Prośba o oszacowanie wartości zamówienia na:

1) w zakresie zamówienia podstawowego - modyfikację (poszerzenie funkcjonalności) Portalu REWITALIZACJA https://rewitalizacja.uml.lodz.pl, polegającą na połączeniu istniejącego w Portalu formularza wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego czy nieruchomość przeznaczona do sprzedaży lub zakupu jest położona na obszarze rewitalizacji z platformą ePUAP, umożliwiając przesłanie wprowadzonych do formularza danych - za pośrednictwem platformy ePUAP - do wskazanej komórki Urzędu Miasta Łodzi
2) w zakresie zamówienia opcjonalnego - świadczenie usługi asysty technicznej na Portal REWITALIZACJA, w liczbie do 50 godzin.

Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres przetargi@log.lodz.pl w terminie do 1 lipca 2022 r. do godz. 13.00.

Treść zapytania ofertowego [*.pdf]

Druk [*.docx]

Zapytanie cenowe dotyczące szacowania wartości zamówienia.

Prośba o oszacowanie wartości zamówienia na:

1) Wykonanie okresowej kontroli obiektu budowlanego - budynku biurowego użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23 - w dziesiątym roku jego użytkowania, po modernizacji zakończonej we wrześniu 2012 r. w zakresie zgodnym z art. 62 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.) w rozbiciu na dwa odrębne zadania.

2) Wykonanie kontroli stanu technicznego elewacji budynku biurowego przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi.

3) Wykonanie kontroli technicznej pomp instalacji tryskaczowej oraz instalacji hydrantowej, w celu zapewnienia ich ciągłej sprawności.

Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres przetargi@log.lodz.pl w terminie do 2 czerwca 2022 r. do godz. 15.00.

Treść zapytania ofertowego [*.pdf]

Druk [*.docx]

Zapytanie cenowe dotyczące szacowania wartości zamówienia.

Prośba o oszacowanie wartości zamówienia p/n: Wykonywanie bieżących (comiesięcznych) przeglądów, konserwacji bieżącej oraz obsługi ruchowej wyszczególnionych systemów, instalacji i urządzeń będących na wyposażeniu budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi.

Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres przetargi@log.lodz.pl w terminie do 8 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00.

Treść zapytania ofertowego [*.pdf]

Druk [*.docx]

Zapytanie cenowe dotyczące szacowania wartości zamówienia.

Prośba o oszacowanie wartości zamówienia p/n: Wykonanie okresowych przeglądów technicznych (serwisu) i konserwacji wyszczególnionych systemów, instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych produkcji firm: LG i Mitsubishi HI w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23.

Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres przetargi@log.lodz.pl w terminie do 11 lutego 2022 r. do godz. 16.00.

Treść zapytania ofertowego [*.pdf]

Druk [*.docx]

Zapytanie cenowe dotyczące szacowania wartości zamówienia.

Prośba o oszacowanie wartości zamówienia p/n: Wykonanie przeglądów (serwisu) i konserwacji wyszczególnionych systemów, instalacji i urządzeń związanych z ochroną ppoż. w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23.

Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres przetargi@log.lodz.pl w terminie do 18 stycznia 2022 r. do godz. 15.00.

Treść zapytania ofertowego [*.pdf]

Druk [*.docx]

Zapytanie cenowe dotyczące szacowania wartości zamówienia.

Prośba o oszacowanie wartości zamówienia p/n: Stała bezpośrednia służba, ochrona fizyczna osób i mienia wraz z usługami dodatkowymi dozoru p.poż. świadczona w budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi wraz z przyległym terenem nieruchomości.

Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres przetargi@log.lodz.pl w terminie do 26 listopada 2021 r. do godz. 13.00.

Uprzejmie informujemy o przedłużeniu terminu składania oszacowań do 30 listopada 2021 r. do godz. 13.00.

Treść zapytania ofertowego [*.pdf]

Druk [*.docx]

Zapytanie cenowe dotyczące szacowania wartości zamówienia

Prośba o oszacowanie wartości zamówienia p/n: Kompleksowe (stałe) świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości i porządku w budynku przy ul. Traugutta 21/23, w części administrowanej przez Łódzki Ośrodek Geodezji oraz na terenach zewnętrznych w sposób sprawny, dokładny i terminowy, z zastosowaniem materiałów i dostawą środków higienicznych.

Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres przetargi@log.lodz.pl w terminie do 25 listopada 2021 r. do godz. 11.00.

Treść zapytania ofertowego [*.pdf]

Druk [*.docx]

Zapytanie cenowe dotyczące szacowania wartości zamówienia.

Prośba o oszacowanie wartości zamówienia p/n: Wykonanie okresowych przeglądów technicznych (serwisu) i konserwacji instalacji i urządzeń klimatyzacji precyzyjnej oraz central wentylacyjnych w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23.

Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres przetargi@log.lodz.pl w terminie do 10 listopada 2021 r. do godz. 15.00.

Treść zapytania ofertowego [*.pdf]

Druk [*.docx]

Zapytanie cenowe dotyczące szacowania wartości zamówienia.

Prośba o oszacowanie wartości zamówienia p/n: Obsługa ruchowa abonenckiej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 53135 wraz z agregatem prądotwórczym o mocy 800 kVA podtrzymującym zasilanie rozdzielani rezerwowej w warunkach pracy normalnej i awaryjnej dla nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23 w okresie 12 miesięcy.

Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres przetargi@log.lodz.pl w terminie do 25 października 2021 r. do godz. 15.00.

Treść zapytania ofertowego [*.pdf]

Druk [*.docx]

Zapytanie cenowe dotyczące szacowania wartości zamówienia.

Prośba o oszacowanie wartości zamówienia p/n: Wykonywanie comiesięcznych, bieżących przeglądów, konserwacji oraz obsługi ruchowej systemów, instalacji i urządzeń elektrycznych związanych z poprawnym i bezpiecznym funkcjonowaniem budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi.

Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres przetargi@log.lodz.pl w terminie do 16 września 2021 r. do godz. 15.00.

Treść zapytania ofertowego [*.pdf]

Druk [*.docx]

Zapytanie cenowe dotyczące szacowania wartości zamówienia.

Prośba o oszacowanie wartości zamówienia p/n: Przegląd konserwacyjny zasilacza UPS-a COVER MZ 80.

Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres przetargi@log.lodz.pl w terminie do 17 września 2021 r. do godz. 10.00.

Treść zapytania ofertowego [*.pdf]

Druk [*.docx]

Zapytanie cenowe dotyczące szacowania wartości zamówienia.

Prośba o oszacowanie wartości zamówienia p/n: Wykonywanie usługi związanej z bezpieczeństwem użytkowym budynku biurowego wraz ze wsparciem Zamawiającego oraz niezbędnym nadzorem technicznym dla nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi i pełnieniem funkcji szefa ds. bezpieczeństwa nieruchomości.

Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres przetargi@log.lodz.pl w terminie do 13 września 2021 r. do godz. 13.00.

Treść zapytania ofertowego [*.pdf]

Druki [*.docx]

Zapytanie cenowe dotyczące szacowania wartości zamówienia.

Prośba o oszacowanie wartości zamówienia p/n: Wykonywanie usług monitorowania zagrożeń pożarowych dla budynku biurowego użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23 przy pomocy radiowych i telefonicznych urządzeń transmitujących sygnał alarmowy do podmiotu świadczącego usługę monitorowania oraz Miejskiego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w roku 2021 – 2022.

Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres przetargi@log.lodz.pl w terminie do 30 sierpnia 2021 r. do godz. 13.00.

Treść zapytania ofertowego [*.pdf]

Druki [*.docx]

Zapytanie cenowe dotyczące szacowania wartości zamówienia.

Prośba o oszacowanie wartości zamówienia p/n: Stała bezpośrednia służba, ochrona fizyczna osób i mienia wraz z usługami dodatkowymi dozoru p.poż. świadczona w budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi wraz z przyległym terenem nieruchomości.

Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres przetargi@log.lodz.pl w terminie do 19 sierpnia 2021 r. do godz. 13.00.

Treść zapytania ofertowego [*.pdf]

Druki [*.docx]

Zapytanie cenowe dotyczące szacowania wartości zamówienia.

Prośba o oszacowanie wartości zamówienia na: Wykonanie okresowego, rocznego przeglądu budynku biurowego użyteczności publicznej w  Łodzi przy ul. Traugutta 21/23.

Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres przetargi@log.lodz.pl w terminie do 12 lipca 2021 r. do godz. 13.00.

Treść zapytania ofertowego [*.pdf]

Załącznik [*.docx]

Odpowiedzi na pytania [*.pdf]

Kontakt

ul.Traugutta 21/23
90-113 Łódź

NIP:725 10 01 667
REGON: 470830536

telefony: kliknij tutaj

ePUAP: /LOG/skrytka
e-mail: sekretariat@log.lodz.pl

Obsługa klienta

Obsługa klienta

Mapy internetowe

Internetowe mapy Łodzi

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne
Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C