Komunikaty

100 lat Geodezji w Służbie Łodzi - 18 września 2018

Zapraszamy na uroczystą Galę Jubileuszową 100 lat Geodezji w Służbie Łodzi. 

Zapraszamy na uroczystą Galę Jubileuszową 100 lat Geodezji w Służbie Łodzi.
 
    W uroczystej Gali wezmą udział: Przedstawiciele Środowiska Geodezyjnego, Inwestorzy oraz Partnerzy. Uroczystość stanowiąca kulminację obchodów 100-lecia Służby Geodezyjnej w Łodzi przyjmie formę dyskusji panelowych przeplatanych krótkimi prezentacjami nt. historii geodezji w Polsce i w Łodzi, dorobku Łódzkiej Geodezji, planów inwestycyjnych oraz nowych technologii wykorzystywanych w branży. 
    Podczas uroczystości wręczone zostaną okolicznościowe medale dla najbardziej zasłużonych osób w dziedzinie geodezji w służbie Łodzi.
    W trakcie spotkania będzie możliwość wymiany doświadczeń wszystkich uczestników. Gali towarzyszyć będą wystawy tematyczne oraz prezentacje uczestników, urozmaicone wystawą rysunków autorstwa Jarosława Wiktorowskiego. Uroczystą Galę uświetni występ Big Band "Fabryka Wełny".
 
Agenda i rejestracja uczestników na stronie 100 lat Geodezji w Służbie Łodzi 
 

Komunikat - 11 czerwca 2018

 

Informujemy, że zostały uruchomione moduły do obsługi internetowej dla Rzeczoznawców majątkowych i Geodetów. Więcej informacji tutaj.

 

Komunikat - 5 marca 2018

Informujemy, że od dnia

 

01 kwietnia 2018 r.

 

opłatę skarbową od spraw załatwianych w Łódzkim Ośrodku Geodezji należy wpłacać na niżej wskazany rachunek bankowy:

Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy
ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź
Getin Noble Bank S.A. 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016
(tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę, której dotyczy)

 

Informacja - 2 marca 2018

Ogłoszenie - 29 grudnia 2017

OGŁOSZENIE

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi zmian nazw ulic w wyniku zastępczych zarządzeń Wojewody Łódzkiego informujemy, że treść przedmiotowych zarządzeń stanowiących podstawę zmiany nazw ulic dostępna jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego na stronie http://dziennik.lodzkie.eu/#/actbymonths pod pozycjami 5470-5495 oraz 5538 (dawna ulica Wandurskiego). Zarządzenia zostały opublikowane w dniu 17 grudnia 2017 roku oraz w dniu 18 grudnia 2017 roku (dawna ulica Wandurskiego) i wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji, to jest odpowiednio w dniu 1 stycznia 2018 roku i w dniu 2 stycznia 2018 roku (dawna ulica Wandurskiego). Wymienione wyżej zarządzenia zastępcze Wojewody Łódzkiego stanowią podstawę prawną wszelkich koniecznych zmian wynikających ze zmiany nazwy ulicy.

 

Komunikat - 3 lipca 2017

Informujemy, że od dnia

 

01 lipca 2017 r.

 

w Łódzkim Ośrodku Geodezji zostały wprowadzone nowe numery telefonów w celu zintegrowania z systemem telekomunikacyjnym Urzędu Miasta oraz z innymi jednostkami organizacyjnymi Miasta Łodzi.

Informujemy jednocześnie, że część numerów użytkowanych dotychczas pozostaje bez zmian. Prosimy o sprawdzenie aktualnego telefonu na naszej stronie internetowej.

Za utrudnienia spowodowane zmianami przepraszamy.

 

Komunikat - 14 grudnia 2016

Łódzki Ośrodek Geodezji uprzejmie informuje, że w związku z Zarządzeniem Nr 4735/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia wspólnego rozliczenia podatku od towarów i usług w  miejskich jednostkach organizacyjnych i komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi

 

od dnia 01 stycznia 2017 r.

 

wszystkie dokumenty zakupu (faktury, rachunki oraz noty) wystawione dla Łódzkiego Ośrodka Geodezji muszą posiadać następujące dane:

 

Nabywca:

Miasto Łódź

ul. Piotrkowska 104

90-926 Łódź

NIP 7250028902

 

Odbiorca:

Łódzki Ośrodek Geodezji

ul. Traugutta 21/23

90-113 Łódź

 

Instrukcja - 26 października 2016

Wysyłanie wyciągu z operatu szacunkowego do ŁOG za pomocą ePUAP

[Pobierz]

 

Informacja - 6 listopada 2014

Numer konta bankowego na które należy dokonywać opłaty

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna

22 1560 0013 2026 0003 5132 1002

 

Ogłoszenie - 21 lipca 2014

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. poz. 897), ), art. 7d pkt 1 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, Nr 182, poz. 1228, z 2013 r. poz. 829 i poz. 1635 oraz z 2014 r. poz. 897) oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 383)

informuję

o rozpoczęciu prac związanych z powstaniem powiatowej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT, zharmonizowanej z bazami danych:

  • Bazą EGiB (bazą ewidencji gruntów i budynków),
  • Bazą BDOT500 (bazą danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000),
  • Bazą BDSOG (bazą danych szczegółowych osnów geodezyjnych)

dla obszaru miasta Łodzi

Z up. PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

 

Ogłoszenie - 30 czerwca 2014

 OGŁOSZENIE

W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r., ) oraz zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2013 r. sygn. akt K 30/12 od dnia 12 lipca 2014 r. przestają obowiązywać dotychczasowe przepisy dotyczące wysokości opłat i sposobu ich naliczania (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. z dnia 9 marca 2004 r.))
W związku z powyższym zmienią się dotychczasowe zasady udostępniania danych oraz naliczania opłat.

 

 

Apel - 17 lipca 2013

 GEODECI !

 
CHROŃMY NASZĄ OSNOWĘ !
 
W wyniku prowadzonych obecnie na szeroką skalę inwestycji drogowych, szereg punktów osnowy geodezyjnej już nie istnieje. Żeby nie dopuścić do dalszego niszczenia świeżo zmodernizowanej osnowy geodezyjnej zwracajmy uwagę na lokalizację inwestycji i stan znajdujących się tam znaków geodezyjnych.
Informacje o poczynionych obserwacjach przekażmy do Łódzkiego Ośrodka Geodezji, który podejmie odpowiednie kroki.
Ponadto pouczajmy inwestorów i wykonawców podczas wykonywania dla nich prac geodezyjnych o konieczności ochrony znaków i potrzebie zlecenia ich odtworzenia w przypadku zniszczenia.
 

Mapa Gospodarowania Mieniem Miasta Łodzi - 1 października 2015

 

Kontakt

ul.Traugutta 21/23
90-113 Łódź

NIP:725 10 01 667
REGON: 470830536

tel.42 272 68 01
fax42 272 68 00

ePUAP: /LOG/skrytka
e-mail: sekretariat@log.lodz.pl

Obsługa klienta

Obsługa klienta

Mapy internetowe

Internetowe mapy Łodzi

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne
Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C