Komunikaty

Informacja - 28 grudnia 2021

 

UWAGA!!!

Od 01 stycznia 2022 r. zmienił się numer rachunku bankowego Łódzkiego Ośrodka Geodezji:

Nowy numer rachunku:

Bank Pekao SA                        

58 1240 1037 1111 0011 0911 3062

WAŻNE: Prosimy o skopiowanie tytułu przelewu z przesłanego Dokumentu Obliczenia Opłaty

 

UWAGA!!!

Od 01 stycznia 2022 r. zmienił się numer rachunku bankowego – wyłącznie dla OPŁATY SKARBOWEJ *

Nowy numer rachunku dla OPŁATY SKARBOWEJ *

Bank Pekao SA 

50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

WAŻNE: Tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę, której dotyczy

 *) – Dotyczy w głównej mierze opłaty za składane pełnomocnictwo (za wyjątkiem zwolnień, o których mowa w załączniku część IV do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) – (opłaty tej nie wnosi się m. in. w przypadku pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie, pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)

 

Komunikat - 15 listopada 2021
WDROŻENIE UKŁADU WYSOKOŚCIOWEGO
PL-EVRF2007-NH

 

Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne i przepisami wykonawczymi Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U.2012.1247 ze zm.) obowiązującym w Polsce układem wysokościowym jest układ PL-EVRF2007-NH.

Wdrożenie powyższego wymagania dla obszaru Miasta Łodzi i przeliczenie danych wysokościowych w bazach danych obsługiwanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji zostało wykonane i od dnia 15 listopada 2021 r. układ PL-EVRF2007-NH jest obowiązującym dla Miasta Łodzi.

Wdrożenie objęło konwersję osnów poziomej i wysokościowej oraz danych w prowadzonych bazach danych posiadających obiekty o określonej wysokości (bazy: BDOT500, GESUT oraz BDSOG).
Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania wyników zgłoszonych prac geodezyjnych i obsługi narad koordynacyjnych dla Projektantów i Wykonawców prac geodezyjnych wykonujących prace na terenie miasta Łodzi dostępne są na stronach portali:
oraz na stronie internetowej Łódzkiego Ośrodka Geodezji:

Nowa ortofotomapa (TrueOrtho) i zdjęcia ukośne Łodzi

Informuję, że dnia 15 listopada 2021 r. na stronie mapa.lodz.pl pojawiła się aplikacja prezentująca najnowszą ortofotomapę oraz zdjęcia ukośne Łodzi (nalot z kwietnia 2021)

 

 

Jan Schnerch
Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji
Geodeta Miejski

 

Kontakt

ul.Traugutta 21/23
90-113 Łódź

NIP:725 10 01 667
REGON: 470830536

telefony: kliknij tutaj

ePUAP: /LOG/skrytka
e-mail: sekretariat@log.lodz.pl

Obsługa klienta

Obsługa klienta

Mapy internetowe

Internetowe mapy Łodzi

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne
Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C