Komunikaty

Konferencja - 29 marca 2023

 

W dniu 28 marca 2023 r. odbyła się konferencja hybrydowa, podsumowująca projekt "Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi".

Zapis video konferencji: Transmisja on-line

 

Informacja - 31 stycznia 2023

 

Informujemy, że została udostępniona do pobrania aktualizacja  GEO-INFO Delta do współpracy z Wykonawcami wyd. 22.4.0.0.

W związku z wymogiem przekazywania danych do aktualizacji baz danych zasobu w postaci plików w formacie GML, zostały wprowadzone zmiany w funkcji ‘Eksport dla ODGiK’.
W przypadku, gdy opracowanie wykonywane w Delcie opierało się o dane pobrane z ODGiK w formacie ‘GIV’, funkcja ta wyeksportuje do plików dane w formatach ‘GIV’ oraz ‘GML’.
Piki te automatycznie zostaną zapisane w jednym skompresowanym pliku ‘.zip’.
Wykonawca pracy geodezyjnej, analogicznie jak dotychczas, plik ten powinien zamieścić w aplikacji GEO-INFO i.KERG, jako załącznik do ‘Zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych’ wybierając jako rodzaj ‘Plik eksportu GEO-INFO (Delta, wMapa, Mapa)’.

Nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych eksportów dla formatu GML !
 

Komunikat - 15 listopada 2021
WDROŻENIE UKŁADU WYSOKOŚCIOWEGO
PL-EVRF2007-NH

 

Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne i przepisami wykonawczymi Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U.2012.1247 ze zm.) obowiązującym w Polsce układem wysokościowym jest układ PL-EVRF2007-NH.

Wdrożenie powyższego wymagania dla obszaru Miasta Łodzi i przeliczenie danych wysokościowych w bazach danych obsługiwanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji zostało wykonane i od dnia 15 listopada 2021 r. układ PL-EVRF2007-NH jest obowiązującym dla Miasta Łodzi.

Wdrożenie objęło konwersję osnów poziomej i wysokościowej oraz danych w prowadzonych bazach danych posiadających obiekty o określonej wysokości (bazy: BDOT500, GESUT oraz BDSOG).
Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania wyników zgłoszonych prac geodezyjnych i obsługi narad koordynacyjnych dla Projektantów i Wykonawców prac geodezyjnych wykonujących prace na terenie miasta Łodzi dostępne są na stronach portali:
oraz na stronie internetowej Łódzkiego Ośrodka Geodezji:

Nowa ortofotomapa (TrueOrtho) i zdjęcia ukośne Łodzi

Informuję, że dnia 15 listopada 2021 r. na stronie mapa.lodz.pl pojawiła się aplikacja prezentująca najnowszą ortofotomapę oraz zdjęcia ukośne Łodzi (nalot z kwietnia 2021)

 

 

Jan Schnerch
Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji
Geodeta Miejski

 

Kontakt

ul.Traugutta 21/23
90-113 Łódź

NIP:725 10 01 667
REGON: 470830536

telefony: kliknij tutaj

ePUAP: /LOG/skrytka
e-mail: sekretariat@log.lodz.pl

Obsługa klienta

Obsługa klienta

Mapy internetowe

Internetowe mapy Łodzi

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne
Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C